13 tuyệt chiêu khuyến mãi và khuyến mại

Xây dựng chương trình khuyến mãi phù hợp với các đối tượng khách hàng

Bạn sẽ học được gì

  • Phân biệt các khái niệm khuyến mãi, khuyến mại.
  • Hiểu vai trò khuyến mãi, khuyến mại trong marketing.
  • Ứng dụng xây dựng chương trình khuyến mãi phù hợp tâm lý khách hàng.
  • Tăng doanh số, tăng nhận diện và sự gắn kết thương hiệu.

Giới thiệu khóa học

  • Hiểu không đúng bản chất về khuyến mãi, dẫn tới áp dụng không hiệu quả?
  • Áp dụng khuyến mãi nhưng không bản chất nên dẫn tới thiệt hại tài chính?
  • Không có quy trình mà đưa ra chương trình xúc tiến một cách tự phát?

Khóa học “13 tuyệt chiêu khuyến mãi và khuyến mại” sẽ giúp bạn tìm hiểu tổng quan về xúc tiến bán hàng, nắm rõ bản chất của xúc tiến bán hàng, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến xúc tiến bán hàng, xây dựng và đo lường hiệu quả chiến dịch.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng