30 days for TOEIC Reading

Khóa học 30 days for TOEIC Reading – Giảng viên Nguyễn Anh Tú giúp bạn nắm chắc cách thức làm bài thi để chinh phục TOEIC Reading.

Kiến thức nhận được sau khóa học 30 days for TOEIC Reading

 • Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh.
 • Nắm vững cấu trúc đề thi.
 • Biết hướng làm bài thi đúng đắn.
 • Đạt điểm cao trong các bài thi TOEIC.

Giới thiệu khóa học 30 days for TOEIC Reading

Bài thi TOEIC là một bài kiểm tra trắc nghiệm bao gồm 02 phần: phần thi Listening (nghe hiểu) gồm 100 câu, thực hiện trong 45 phút và phần thi Reading (đọc hiểu) cũng gồm 100 câu nhưng thực hiện trong 75 phút. Tổng thời gian làm bài là 120 phút (2 tiếng).

Phần thi Đọc hiểu (100 câu/ 75 phút): Gồm 3 phần nhỏ được đánh số từ Part 5 đến Part 7 tương ứng với 3 loại là câu chưa hoàn chỉnh, nhận ra lỗi sai và đọc hiểu các đoạn thông tin. Thí sinh không nhất thiết phải làm tuần tự mà có thể chọn câu bất kỳ để làm trước.

Đối tượng đào tạo khóa học 30 days for TOEIC Reading

 • Muốn nắm vững cấu trúc cũng như cách thức làm bài thi đúng hướng để chinh phục thành công TOEIC Reading

Nội dung khóa học 30 days for TOEIC Reading

Phần 1: Các dạng câu hỏi ngữ pháp

 • Bài 1: Chủ ngữ, động từ, tân ngữ, bổ ngữ và bổ nghĩa (Phần 1)
 • Bài 2: Chủ ngữ, động từ, tân ngữ, bổ ngữ và bổ nghĩa (Phần 2)
 • Bài 3: Chủ ngữ, động từ, tân ngữ, bổ ngữ và bổ nghĩa (Phần 3)

Phần 2: Các dạng động từ

 • Bài 4: Các dạng động từ (Phần 1)
 • Bài 5: Các dạng động từ (Phần 2)
 • Bài 6: Thì của động từ (Phần 1)
 • Bài 7: Thì của động từ (Phần 2)
 • Bài 8: Thì của động từ (Phần 3)
 • Bài 9: Thể chủ động, thể bị động (Phần 1)
 • Bài 10: Thể chủ động, thể bị động (Phần 2)
 • Bài 11: Thể chủ động, thể bị động (Phần 3)
 • Bài 12: Câu điều kiện (Phần 1)
 • Bài 13: Câu điều kiện (Phần 2)
 • Bài 14: Half test 01 (Phần 1)
 • Bài 15: Half test 01 (Phần 2)

Phần 3: Danh từ

 • Bài 16: Danh từ (Phần 1)
 • Bài 17: Danh từ (Phần 2)
 • Bài 18: Danh từ (Phần 3)

Phần 4: Đại từ

 • Bài 19: Đại từ (Phần 1)
 • Bài 20: Đại từ (Phần 2)
 • Bài 21: Đại từ (Phần 3)
 • Bài 22: Đại từ (Phần 4)

Phần 5: Tính từ

 • Bài 23: Tính từ (Phần 1)
 • Bài 24: Tính từ (Phần 2)
 • Bài 25: Tính từ (Phần 3)

Phần 6: Trạng từ

 • Bài 26: Trạng từ (Phần 1)
 • Bài 27: Trạng từ (Phần 2)

Phần 7: Giới từ

 • Bài 28: Giới từ (Phần 1)
 • Bài 29: Giới từ (Phần 2)
 • Bài 30: Giới từ (Phần 3)
 • Bài 31: Giới từ (Phần 4)
 • Bài 32: Hafl test 02

Phần 8: Động từ

 • Bài 33: Động từ nguyên thể (Phần 1)
 • Bài 34: Động từ nguyên thể (Phần 2)

Phần 9: Danh động từ

 • Bài 35: Danh động từ (Phần 1)
 • Bài 36: Danh động từ (Phần 2)

Phần 10: Phân động từ

 • Bài 37: Phân động từ (Phần 1)
 • Bài 38: Phân động từ (Phần 2)

Phần 11: Liên từ và mệnh đề

 • Bài 39: Liên từ và mệnh đề (Phần 1)
 • Bài 40: Liên từ và mệnh đề (Phần 2)
 • Bài 41: Liên từ và mệnh đề (Phần 3)
 • Bài 42: Liên từ và mệnh đề (Phần 4)
 • Bài 43: Liên từ và mệnh đề (Phần 5)
 • Bài 44: Liên từ và mệnh đề (Phần 6)
 • Bài 45: Liên từ và mệnh đề (Phần 7)

Phần 12: Các dạng câu hỏi luyện tập

 • Bài 46: Các dạng câu hỏi so sánh (Phần 1)
 • Bài 47: Các dạng câu hỏi so sánh (Phần 2)
 • Bài 48: Các dạng câu hỏi so sánh (Phần 3)
 • Bài 49: Các dạng câu song song và đảo ngữ (Phần 1)
 • Bài 50: Các dạng câu song song và đảo ngữ (Phần 2)
 • Bài 51: Half test 04
 • Bài 52: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 1)
 • Bài 53: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 2)
 • Bài 54: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 3)
 • Bài 55: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 4)
 • Bài 56: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 5)
 • Bài 57: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 6)
 • Bài 58: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 7)
 • Bài 59: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 8)
 • Bài 60: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 9)
 • Bài 61: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 10)
 • Bài 62: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 11)
 • Bài 63: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 12)
 • Bài 64: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 13)
 • Bài 65: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 14)
 • Bài 66: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 15)
 • Bài 67: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 1)
 • Bài 68: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 2)
 • Bài 69: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 3)
 • Bài 70: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 4)
 • Bài 71: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 5)
 • Bài 72: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 6)
 • Bài 73: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 7)
 • Bài 74: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 8)
 • Bài 75: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 9)
 • Bài 76: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 10)
 • Bài 77: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 11)
 • Bài 78: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 12)
 • Bài 79: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 13)
 • Bài 80: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 14)
 • Bài 81: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 15)
 • Bài 82: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 16)
 • Bài 83: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 17)
 • Bài 84: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 18)
 • Bài 85: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 19)

Giảng viên khóa học 30 days for TOEIC Reading

 • Nguyễn Anh Tú – Giảng viên
 • Giảng viên trung tâm tiếng Anh BIGMIND
 • Giảng viên trung tâm tiếng Anh PASAL
 • Giảng viên trung tâm tiếng Anh Zenlish
 • Đã mở nhiều lớp luyện thi đạt hiệu quả cho các học sinh đăng ký luyeejnt hi IELTS, TOEIC

Học viên đánh giá khóa học 30 days for TOEIC Reading

Học viên đánh giá khóa học 30 days for TOEIC Reading
Học viên đánh giá khóa học 30 days for TOEIC Reading

Quyền lợi của học viên trong khóa học 30 days for TOEIC Reading

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký 30 days for TOEIC Reading trên toàn hệ thống.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến Khóa học 30 days for TOEIC Reading

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên Khóa học 30 days for TOEIC Reading là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumall, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bất kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khóa học

 • Có laptop/ smartphone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hy vọng Khóa học “30 days for TOEIC Reading” hữu ích đối với bạn.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một lần nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng