Học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N4

jlpt,tiếng nhật

Khóa học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N4 – GV Ngô Trần Minh Thảo giúp bạn luyện thi JLPT N4 một cách hiệu quả.

Giới thiệu khóa học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N4

 • Toàn bộ cách giải và dịch đề thi JLPT, NAT TEST, N4.
 • Hướng dẫn, giải thích cấu trúc của 1 đề thi.
 • Hướng dẫn cách giải nhanh của từng phần trong đề thi mà không cần hiểu nghĩa.
 • Hướng dẫn cách giải từng Mondai trong phần Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu, Nghe một cách cụ thể, chi tiết.
 • Hướng dẫn dịch nghĩa cụ thể, chi tiết từng câu, từng từ trong các phần Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu, Nghe.
 • Giải thích cụ thể chi tiết vì sao chọn đáp án này mà không chọn đáp án kia.
 • Dịch và giải mẫu trọn vẹn các phần Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu, Nghe của đề thi của các năm trước.

Giúp các học viên yên tâm và tự tin hơn để vượt qua kì thi năng lực tiếng nhật N4 dễ dàng.

Kiến thức nhận được sau khóa học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N4

 • Nắm vững toàn bộ cấu trúc của đề thi để vượt qua được kì thi năng lực tiếng nhật N4.
 • Giao tiếp trôi chảy với người Nhật trong cuộc sống thường ngày.
 • Biết cách dịch nghĩa từng câu và đoạn văn một cách chính xác sau này tự tin khi đi phiên dịch và dịch tài liệu..
 • Dễ dàng xin việc với mức lương cao hơn tại Việt Nam trong công ty Nhật hay đi dạy tiếng Nhật tại các trường hoặc trung tâm.
 • Dễ dàng được chấp nhận Visa qua Nhật du học, làm việc để có tương lai tươi sáng.
 • Cơ hội thăng tiến trong công ty Nhật khi có thể giao tiếp trực tiếp với các sếp người Nhật.

Đối tượng đào tạo khóa học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N4

 • Sinh viên việt nam tại nhật 18 – 30 tuổi
 • Những người đi hợp tác lao động và làm việc ( kỹ sư, tu nghiệp sinh, thực tập sinh, định cư…) tại Nhật 18- 28 tuổi
 • Người Việt Nam sinh sống tại Nhật từ 18 – 35 tuổi
 • Sinh viên sắp tốt nghiệp cần chứng chỉ ngoại ngữ 2 tại việt nam, sắp tốt nghiệp muốn vào công ty
 • Nhật làm việc tại Việt Nam 21 – 28 tuổi.
 • Học sinh, sinh viên muốn đi du học qua Nhật 17 – 25 tuổi .
 • Và tất cả những ai chuẩn bị thi kì thi năng lực tiếng nhật N4 ở Việt Nam và các nước trên thế giới.

Nội dung khóa học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N4

Phần 1: Hướng dẫn giải đề phần trắc nghiệm của JLPT N4

 • Bài 1: Hướng dẫn cách giải Kanji trong đề thi
 • Bài 2: Hướng dẫn cách chọn đáp án Kanji trong đề thi
 • Bài 3: Hướng dẫn cách chọn đúng từ vựng trong đề thi phần 1
 • Bài 4: Hướng dẫn cách chọn đúng từ vựng trong đề thi phần 2
 • Bài 5: Hướng dẫn cách chọn đúng từ gần nghĩa trong đề thi
 • Bài 6: Hướng dẫn cách chọn từ đúng nghĩa trong đề thi.
 • Bài 7: Hướng dẫn cách chọn đúng ngữ pháp trong đề thi phần 1
 • Bài 8: Hướng dẫn cách chọn đúng ngữ pháp trong đề thi phần 2
 • Bài 9: Hướng dẫn cách sắp xếp câu trong đề thi
 • Bài 10: Hướng dẫn cách điền ngữ pháp đúng trong đề thi phần 1
 • Bài 11: Hướng dẫn cách điền ngữ pháp đúng trong đề thi phần 2
 • Bài 12: Hướng dẫn cách giải đọc hiểu đoạn văn ngắn trong đề thi phần 1
 • Bài 13: Hướng dẫn cách giải đọc hiểu đoạn văn ngắn trong đề thi phần 2
 • Bài 14: Hướng dẫn cách giải đọc hiểu đoạn văn dài trong đề thi phần 1
 • Bài 15: Hướng dẫn cách giải đọc hiểu đoạn văn dài trong đề thi phần 2
 • Bài 16: Hướng dẫn cách giải tìm thông tin trong phần đọc hiểu trong đề thi
 • Bài 17: Hướng dẫn cách giải phần nghe nội dung trong đề thi phần 1
 • Bài 18: Hướng dẫn cách giải phần nghe nội dung trong đề thi phần 2
 • Bài 19: Hướng dẫn cách giải phần nghe nội dung trong đề thi phần 3
 • Bài 20: Hướng dẫn cách giải phần nghe nội dung trong đề thi phần 4
 • Bài 21: Hướng dẫn cách nắm điểm quan trọng trong phần nghe trong đề thi phần 1
 • Bài 22: Hướng dẫn cách nắm điểm quan trọng trong phần nghe trong đề thi phần 2
 • Bài 23: Hướng dẫn cách nắm điểm quan trọng trong phần nghe trong đề thi phần 3
 • Bài 24: Hướng dẫn cách giải phần phát ngôn trong đề thi phần 1
 • Bài 25: Hướng dẫn cách giải phần phát ngôn trong đề thi phần 2
 • Bài 26: Hướng dẫn cách giải phần đối đáp trong đề thi phần 1
 • Bài 27: Hướng dẫn cách giải phần đối đáp trong đề thi phần 2

Phần 2: Luyện giải phần đọc hiểu JLPT N4

 • Bài 28: Dịch giải phần đọc Kanji trong đề thi.
 • Bài 29: Dịch giải phần chọn đáp án Kanji trong đề thi.
 • Bài 30: Dịch giải phần chọn đúng từ vựng trong đề thi.
 • Bài 31: Dịch giải phần chọn đúng từ gần nghĩa trong đề thi.
 • Bài 32: Dịch giải phần chọn từ đúng nghĩa trong đề thi phần 1.
 • Bài 33: Dịch giải phần chọn từ đúng nghĩa trong đề thi phần 2.
 • Bài 34: Dịch giải phần chọn đúng ngữ pháp trong đề thi phần 1.
 • Bài 35: Dịch giải phần chọn đúng ngữ pháp trong đề thi phần 2.
 • Bài 36: Dịch giải phần sắp xếp câu trong đề thi.
 • Bài 37: Dịch giải phần điền ngữ pháp đúng trong đề thi.
 • Bài 38: Dịch giải phần đọc hiểu đoạn văn ngắn trong đề thi phần 1.
 • Bài 39: Dịch giải phần đọc hiểu đoạn văn ngắn trong đề thi phần 2.
 • Bài 40: Dịch giải phần đọc hiểu đoạn văn dài trong đề thi phần 1.
 • Bài 41: Dịch giải phần đọc hiểu đoạn văn dài trong đề thi phần 2.
 • Bài 42: Dịch giải phần tìm thông tin trong phần đọc hiểu trong đề thi.
 • Bài 43: Dịch giải phần nghe nội dung trong đề thi phần 1.
 • Bài 44: Dịch giải phần nghe nội dung trong đề thi phần 2.
 • Bài 45: Dịch giải phần nghe nội dung trong đề thi phần 3.
 • Bài 46: Dịch giải phần nghe nội dung trong đề thi phần 4.
 • Bài 47: Dịch giải phần nắm điểm quan trọng trong phần nghe trong đề thi phần 1.
 • Bài 48: Dịch giải phần nắm điểm quan trọng trong phần nghe trong đề thi phần 2.
 • Bài 49: Dịch giải phần nắm điểm quan trọng trong phần nghe trong đề thi phần 3.
 • Bài 50: Dịch giải phần phát ngôn trong đề thi.
 • Bài 51: Dịch giải phần đối đáp trong đề thi phần 1.
 • Bài 52: Dịch giải phần đối đáp trong đề thi phần 2.

Giảng viên khóa học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N4

Ngô Trần Minh Thảo
Ngô Trần Minh Thảo
 • Giảng viên kinh nghiệm Mr. Ngô Trần Minh Thảo hơn 10 năm sống tại Nhật –
 • Đã học tập và tốt nghiệp ở trường danh tiếng nhất tại Nhật là Tokyo Institute of Technology ( Đại học công nghiệp Tokyo ) –
 • Đã thi và lấy Chứng chỉ N1 ( IKKYU) năm 2003 chỉ sau 1,5 năm đến Nhật ( học từ vỡ lòng đến N1 chỉ trong 1,5 năm ) –
 • Đã làm biên phiên dịch cho Phòng Thương Mại Công Nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VCCI Japan) và các nơi khác từ 2006 – 2010 –
 • Đã phiên dịch cho rất nhiều đoàn doanh nghiệp, đoàn chính phủ, chính khách tại Nhật
 • (được vinh dự đứng cạnh thủ tướng Koizumi và các chính khách khác của Nhật) –
 • Đã giảng dạy cho hàng ngàn người tại Việt Nam và tại Nhật trong thời gian qua

Học viên đánh giá khóa học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N4

Học viên đánh giá khóa học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N4
Học viên đánh giá khóa học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N4

Quyền lợi của học viên trong khóa học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N4

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N4 trên toàn hệ thống.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến khóa học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N4

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên khóa học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N4 là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumaill, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bât kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khóa học

 • Có laptop/ smart phone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hi vọng Khóa học “tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N4” hữu ích đối với bạn.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng