Bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC Reading

toeic reading

Khóa học bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC Reading – GV Nguyệt Ca giúp bạn nắm rõ cách làm các dạng bài đọc hiểu trong TOEIC thi đạt được điểm cao một cách dễ dàng như bạn mong đợi.

Giới thiệu khóa học bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC Reading

Nếu học viên muốn đạt được điểm TOEIC cao, thường họ sẽ phải chú trọng rất nhiều vào kỹ năng đọc hiểu. Khóa học Bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC Reading này sẽ giúp bạn biết cách đọc hiểu dễ dàng và đạt điểm cao trong bài thi.

Khóa học gồm 59 bài học từ giảng viên Nguyệt Ca với đầy đủ các kiến thức cần thiết nhất để học viên có thể tự tin đạt 750 điểm Reading TOEIC. Sau khóa học, bạn sẽ nắm vững kiến thức về các loại từ, các loại câu hỏi, các dạng bài thi đọc thường gặp. Ngoài ra, bạn sẽ biết các mẹo làm bài đạt điểm cao từ những chia sẻ chân thực của giảng viên. Từ đó, bạn có thể đạt được TOEIC 750+ bài đọc hiểu một cách dễ dàng.

Kiến thức nhận được sau khóa học bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC Reading

 • Nắm rõ cách làm các dạng bài đọc hiểu trong TOEIC.
 • Có thêm lượng từ vựng, ngữ pháp nhất định.
 • Biết các mẹo/ tips để làm bài thi đạt điểm cao.
 • Có thể đạt 750+ Reading TOEIC một cách dễ dàng.

Đối tượng đào tạo khóa học bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC Reading

 • Những người yếu kỹ năng Đọc hiểu cần rèn luyện thêm
 • Những ai muốn đạt điểm cao trong bài thi TOEIC
 • Những ai đã biết Tiếng Anh muốn nâng cao trình độ

Nội dung khóa học bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC Reading

Phần 1: Giới thiệu

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học

Phần 2: Nội dung khóa học

 • Bài 2: Chủ ngữ, Động từ, Tân ngữ, Bổ ngữ (Phần 1)
 • Bài 3: Chủ ngữ, Động từ, Tân ngữ, Bổ ngữ (Phần 2)
 • Bài 4: Chủ ngữ, Động từ, Tân ngữ, Bổ ngữ (Phần 3)
 • Bài 5: Chủ ngữ, Động từ, Tân ngữ, Bổ ngữ (Phần 4)
 • Bài 6: Phân loại động từ (Phần 1)
 • Bài 7: Phân loại động từ (Phần 2)
 • Bài 8: Phân loại động từ (Phần 3)
 • Bài 9: Phân loại động từ (Phần 4 + 5)
 • Bài 10: Phân loại động từ (Phần 6)
 • Bài 11: Thì của động từ (Phần 1)
 • Bài 12: Thì của động từ (Phần 2)
 • Bài 13: Thể chủ động, Thể bị động (Phần 1)
 • Bài 14: Thể chủ động, Thể bị động (Phần 2)
 • Bài 15: Thể chủ động, Thể bị động (Phần 3)
 • Bài 16: Thức giả định (Phần 1)
 • Bài 17: Thức giả định (Phần 2)
 • Bài 18: Động từ nguyên thể (Phần 1)
 • Bài 19: Động từ nguyên thể (Phần 2)
 • Bài 20: Động từ nguyên thể (Phần 3)
 • Bài 21: Danh động từ (Phần 1)
 • Bài 22: Danh động từ (Phần 2)
 • Bài 23: Danh động từ (Phần 3)
 • Bài 24: Động tính từ (Phần 1)
 • Bài 25: Động tính từ (Phần 2)
 • Bài 26: Cấu trúc so sánh (Phần 1)
 • Bài 27: Cấu trúc so sánh (Phần 2)
 • Bài 28: Cấu trúc so sánh (Phần 3)
 • Bài 29: Cấu trúc song song và đảo ngữ (Phần 1)
 • Bài 30: Cấu trúc song song và đảo ngữ (Phần 2)
 • Bài 31: Danh từ (Phần 1)
 • Bài 32: Danh từ (Phần 2)
 • Bài 33: Danh từ (Phần 3)
 • Bài 34: Đại từ (Phần 1)
 • Bài 35: Đại từ (Phần 2)
 • Bài 36: Đại từ (Phần 3)
 • Bài 37: Tính từ (Phần 1)
 • Bài 38: Tính từ (Phần 2)
 • Bài 39: Tính từ (Phần 3)
 • Bài 40: Trạng từ (Phần 1)
 • Bài 41: Trạng từ (Phần 2)
 • Bài 42: Trạng từ (Phần 3)
 • Bài 43: Trạng từ (Phần 4)
 • Bài 44: Giới từ (Phần 1)
 • Bài 45: Giới từ (Phần 2)
 • Bài 46: Giới từ (Phần 3)
 • Bài 47: Giới từ (Phần 4)
 • Bài 48: Giới từ (Phần 5)
 • Bài 49: Liên từ kết hợp và liên từ tương quan
 • Bài 50: Mệnh đề danh ngữ (Phần 1)
 • Bài 51: Mệnh đề danh ngữ (Phần 2)
 • Bài 52: Mệnh đề trạng ngữ (Phần 1)
 • Bài 53: Mệnh đề trạng ngữ (Phần 2)
 • Bài 54: Mệnh đề quan hệ (Phần 1)
 • Bài 55: Mệnh đề quan hệ (Phần 2)
 • Bài 56: Mệnh đề quan hệ (Phần 3)
 • Bài 57: Mệnh đề quan hệ (Phần 4)
 • Bài 58: Câu hỏi về chủ đề (Phần 1)
 • Bài 59: Câu hỏi về chủ đề (Phần 2)
 • Bài 60: Câu hỏi liên quan đến danh từ riêng (Phần 1)
 • Bài 61: Câu hỏi liên quan đến danh từ riêng (Phần 2)
 • Bài 62: Câu hỏi về yêu cầu (Phần 1)
 • Bài 63: Câu hỏi về yêu cầu (Phần 2)
 • Bài 64: Câu hỏi lý do (Phần 1)
 • Bài 65: Câu hỏi lý do (Phần 2)
 • Bài 66: Câu hỏi lý do (Phần 3)
 • Bài 67: Câu hỏi NOT (Phần 1)
 • Bài 68: Câu hỏi NOT (Phần 2)
 • Bài 69: Câu hỏi NOT (Phần 3)
 • Bài 70: Câu hỏi suy luận (Phần 1)
 • Bài 71: Câu hỏi suy luận (Phần 2)
 • Bài 72: Câu hỏi suy luận (Phần 3)
 • Bài 73: Câu hỏi từ đồng nghĩa (Phần 1)
 • Bài 74: Câu hỏi từ đồng nghĩa (Phần 2)
 • Bài 75: Câu hỏi từ đồng nghĩa (Phần 3)
 • Bài 76: Thư /Thư điện tử (Phần 1)
 • Bài 77: Thư /Thư điện tử (Phần 2)
 • Bài 78: Quảng cáo (Phần 1)
 • Bài 79: Quảng cáo (Phần 2)
 • Bài 80: Quảng cáo (Phần 3)
 • Bài 81: Thông báo (Phần 1)
 • Bài 82: Thông báo (Phần 2)
 • Bài 83: Thư báo (phần 1)
 • Bài 84: Thư báo (phần 2)
 • Bài 85: Thông tin hướng dẫn
 • Bài 86: Mẫu và các dạng khác (Phần 1)
 • Bài 87: Mẫu và các dạng khác (Phần 2)

Phần 3: Tổng kết khóa học

 • Bài 88: Tổng kết khóa học

Giảng viên khóa học bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC Reading

Nguyệt Ca
Nguyệt Ca
 • Nguyệt Ca
 • Giám đốc ENCI Education Group
 • Thành tích
 • Là hế hệ đầu tiên lớp cử nhân tài năng khoa Tiếng Anh ĐH Hà Nội.
 • Đạt 8.0 ielts (Speaking 8.5)
 • Nhận học bổng du học Hàn Quốc do tổ chức Kinh tế Quốc tế Hàn Quốc trao tặng khi là sinh viên.
 • Là thủ lĩnh trong phong trào Đoàn: Bí thư đoàn trường THPT Thăng Long.
 • Phó chủ tịch hội sinh viên ĐH Hà Nội.
 • Kinh Nghiệm
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy Tiếng Anh
 • Điểm mạnh
 • Phát âm và dạy chuẩn Anh – Anh; lồng ghép dạy kĩ năng trong từng bài giảng; truyền cảm hứng và xóa đi nỗi sợ cho học viên trước khi học Tiếng Anh; không yêu cầu học sinh học nhanh, học số lượng kiến thức nhiểu, nhưng đã hiểu vấn đề gì thì phải hiểu đến tận cùng.
 • Phương châm giảng dạy
 • Luôn đặt mình vào vị trí học sinh yếu, trung bình Tiếng Anh để giúp các em tìm hiểu và giải quyết vấn đề đến tận cùng. Tiếng Anh không cần phải giỏi nhưng lại đòi hỏi sự kiên trì, muốn kiên trì, cô Nguyệt Ca giúp học sinh yêu nó trước khi học nó. Dạy học sinh giỏi trở thành giỏi hơn thì không khó, truyền cảm hứng cho học sinh kém và yêu thích Tiếng Anh mới thực sự là một thử thách.

Học viên đánh giá khóa học bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC Reading

Học viên đánh giá khóa học bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC Reading
Học viên đánh giá khóa học bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC Reading

Quyền lợi của học viên trong khóa học bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC Reading

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC Reading trên toàn hệ thống.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến khóa học bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC Reading

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên khóa học bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC Reading là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumaill, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bât kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khóa học

 • Có laptop/ smart phone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hi vọng Khóa học “bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC Reading” hữu ích đối với bạn.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng