Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật- Tập 1

Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới

Bạn sẽ học được gì

 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, cấu trúc dữ liệu.
 • Là cơ sở để học tiếp các khóa: lập trình C#, lập trình java, lập trình Android, Python…
 • Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới.
 • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++.
 • Có thể ứng dụng viết Blockchain.
 • Đặc biệt tạo tư duy logic lập trình tốt nhất.

Giới thiệu khóa học

 • Khóa học cung cấp kiến thức về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
 • Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng CTD và Giải thuật với C++ ngay trong quá trình học.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Python, lập trình Java, lập trình Android, C#…

 • Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++.
 • Hàm và đệ qui.
 • Các giải thuật tìm kiếm: Tuyến tính, nhị phân.
 • Các giải thuật sắp xếp: Bubble Sort, selection sort , quick sort…
 • Danh sách liên kết: Đơn, đôi.
 • Stack và Queue.
 • Tree: Cây nhị phân tìm kiếm.
 • Cơ bản về đánh giá giải thuật.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng