Chinh phục Tiếng Anh từ con số 0 – ra kết quả nhanh và trọng tâm nhất

Khóa Học Chinh Phục Tiếng Anh Nhanh Và Trọng Tâm Nhất

Khóa Học Chinh Phục Tiếng Anh Nhanh Và Trọng Tâm Nhất – Giảng viên Đặng Thị Thúy Phượng giúp những người mất gốc tiếng Anh hoặc chưa biết gì có thể nhanh chóng nắm vững căn bản.

Kiến thức nhận được sau Khóa Học Chinh Phục Tiếng Anh Nhanh Và Trọng Tâm Nhất

 • Tự tin vể khả năng tiếng Anh của bản thân, cảm thấy việc nói tiếng Anh trở nên dễ dàng và có thể linh động vận dụng tốt kiến thức vào trong chính lĩnh vực công việc của từng cá nhân.
 • Nắm chắc kiến thức trọng tâm, cốt lõi từ đó có thể tự chủ động học hỏi phát triển nâng cấp thêm kiến thức tiếng Anh mà không còn bị phụ thuộc vào giảng viên.
 • Tự tin hơn trong việc tra từ điển phát triển vốn từ và phát âm đúng trong giao tiếp tiếng Anh cơ bản với đối tác nước ngoài, giao tiếp qua chat, email…
 • Thời gian học tập được rút ngắn từ 1 năm, 6 tháng => còn 3 tháng đến 1 tháng.

Giới thiệu Khóa Học Chinh Phục Tiếng Anh Nhanh Và Trọng Tâm Nhất

Tại sao bạn nên mua khóa học này?

 • 50% không nói được tiếng Anh vì niềm tin hạn chế bởi khả năng của bản thân, không có mục đích, động lực học tiếng Anh rõ ràng
 • 30% tự ti về chất giọng phát âm của chính mình.
 • 20% lan man, thiếu định hướng kiến thức cốt lõi, trọng tâm và nền tảng căn bản không vững, dẫn đến sợ sai, xấu hổ không dám nói.

Đến với khóa học Chinh phục Tiếng Anh từ con số 0 – ra kết quả nhanh và trọng tâm nhất để phá vỡ giới hạn của bản thân và bắt đầu từ con số 0.

Khóa học giải đáp lý do tại sao những người mất gốc tiếng Anh học hoài nhưng vẫn chưa giao tiếp được hiệu quả. Trong khóa học, giảng viên sẽ chỉ ra những sai lầm trong việc học tập không đúng trọng tâm cốt lõi, các yếu tố kiến thức thừa gây mất thời gian. Bạn có thể phá vỡ niềm tin bị giới hạn về khả năng ngoại ngữ của bản thân: ” Ngoại ngữ sinh ra không phải để dành cho tôi”, “tôi sinh ra không phải để dảnh cho ngoại ngữ”… Bạn cũng sẽ thiết lập và cài đặt niềm tin mới: ” Nói tiếng Anh dễ như nói tiếng Việt”, ” Tôi có thể nói bất cứ ngôn ngữ nào miễn là tôi muốn”…

Khóa học cung cấp giải pháp và các bước chi tiết trong việc chinh phục tiếng Anh giao tiếp một cách hiệu quả, trọng tâm, cốt lõi cho người mất gốc từ con số 0 thông qua việc thực hiện 4 bước cơ bản chỉ trong 3 tháng: 1. Phát âm trọng tâm 2. Từ loại trọng tâm 3. Từ vựng trọng tâm 4. Cấu trúc giao tiếp cơ bản trọng tâm – Thực hành ứng dụng tập trung giao tiếp phản xạ.

Đối tượng đào tạo Khóa Học Chinh Phục Tiếng Anh Nhanh Và Trọng Tâm Nhất

 • Muốn chính phục tiếng anh một cách nhanh nhất
 • Tất cả các đối tượng có nhu cầu

Nội dung Khóa Học Chinh Phục Tiếng Anh Nhanh Và Trọng Tâm Nhất

Phần 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN KHÓA HỌC

 • Bài 1: Cài đặt niềm tin mới và thiết lập mục tiêu học tiếng Anh
 • Bài 2: Hướng dẫn phương pháp và cách thức học tập trọng tâm và hiệu quả

Phần 2: PHÁT ÂM CHUẨN TIẾNG ANH ( PRONUNCIATION)

 • Bài 3: Để bắt đầu học tốt phát âm
 • Bài 4: Cặp nguyên âm đơn /ɪ/- /i:/
 • Bài 5: Thực hành với cặp nguyên âm đơn /ɪ/- /i:/
 • Bài 6: Cặp nguyên âm đơn /ʊ/- /u:/
 • Bài 7: Thực hành với cặp nguyên âm đơn /ʊ/- /u:/
 • Bài 8: Cặp nguyên âm đơn /e/- /æ/
 • Bài 9: Thực hành với cặp nguyên âm đơn /e/- /æ/
 • Bài 10: Bộ ba nguyên âm đơn /ɒ/-/ɔː(r)/ -/a: (r)/
 • Bài 11: Thực hành ôn luyện âm đơn
 • Bài 12: Bộ ba nguyên âm đơn /ə/- /ɜː(r)/- /ʌ/
 • Bài 13: Thực hành với bộ nguyên âm đơn /a:r/-/ə/- /ɜː(r)/- /ʌ/
 • Bài 14: Nguyên âm đôi và cách phát âm /eɪ/ – /ɔɪ/ – /aɪ/
 • Bài 15: Thực hành nguyên âm đôi /eɪ/ – /ɔɪ/ – /aɪ/
 • Bài 16: Nguyên âm đôi và cách phát âm /ɪə(r)/-/ʊə(r)-/eə(r)
 • Bài 17: Nguyên âm đôi và cách phát âm /əʊ/-/aʊ/
 • Bài 18: Tổng kết nguyên âm
 • Bài 19: Phụ âm và cách phát âm /p/-/b/ & / f/-/v
 • Bài 20: Thực hành phụ âm /p/-/b/ và / f/-/v/
 • Bài 21: Phụ âm và cách phát âm /θ/-/ð/ và /t/-/d/
 • Bài 22: Thực hành phụ âm /θ/-/ð/ và /t/-/d/
 • Bài 23: Phụ âm và cách phát âm /ʃ/-/ʒ/ và /s/-/z/
 • Bài 24: Thực hành phụ âm /ʃ/-/ʒ/ & /s/-/z/
 • Bài 25: Phụ âm và cách phát âm /tʃ/-/dʒ/ và /k/-/g/
 • Bài 26: Thực hành phụ âm/tʃ/-/dʒ/ và /k/-/g/
 • Bài 27: Phụ âm và cách phát âm /n/-/m/-/l/-/ŋ/
 • Bài 28: Phụ âm và cách phát âm /w/-/r/-/h/-/j/
 • Bài 29: Thực hành phụ âm
 • Bài 30: Tổng kết phát âm

Phần 3: TỪ LOẠI TRONG TIẾNG ANH ( PARTS OF SPEECH)

 • Bài 31: Tổng quan các bộ phận cấu thành câu trong tiếng Anh
 • Bài 32: Danh từ là gì và cách dùng?
 • Bài 33: Đại từ và tính từ sở hữu là gì?
 • Bài 34: Động từ là gì và cách dùng?
 • Bài 35: Trạng từ là gì và cách dùng?
 • Bài 36: Tính từ là gì và cách dùng?
 • Bài 37: Các dạng tính từ thường dùng
 • Bài 38: Thực hành ứng dụng trạng từ và tính từ
 • Bài 39: Liên từ là gì và cách dùng?
 • Bài 40: Giới từ là gì và cách dùng?
 • Bài 41: Thán từ là gì và cách dùng?
 • Bài 42: Tổng kết từ loại
 • Bài 43: Từ vựng thông dụng 1
 • Bài 44: Từ vựng thông dụng 2
 • Bài 45: Từ vựng thông dụng 3
 • Bài 46: Từ vựng thông dụng 4
 • Bài 47: Từ vựng thông dụng 5
 • Bài 48: Từ vựng thông dụng 6
 • Bài 49: Từ vựng thông dụng 7
 • Bài 50: Từ vựng thông dụng 8
 • Bài 51: Từ vựng thông dụng 9
 • Bài 52: Từ vựng thông dụng10

Phần 4: CÂU VÀ CHỦ ĐỀ GIAO TIẾP TRONG TIẾNG ANH ( MAKING SENTENCES)

 • Bài 53: Cách tạo thành một câu cơ bản
 • Bài 54: Mạo từ là gì?
 • Bài 55: Động từ to be là gì?
 • Bài 56: Cách dùng V-to be
 • Bài 57: Thực hành ứng dụng V-tobe
 • Bài 58: Cái ngược 2: This, that, tính từ + Danh từ
 • Bài 59: Động từ thường?
 • Bài 60: Động từ thường khi thêm s/es
 • Bài 61: Thực hành ứng dụng động từ thường
 • Bài 62: Động từ khiếm khuyết?
 • Bài 63: Thực hành tổng hợp các dạng động từ khiếm khuyết
 • Bài 64: What are you doing?
 • Bài 65: Thực hành: what are you doing
 • Bài 66: What did you do?
 • Bài 67: Thực hành: what did you do
 • Bài 68: What will you do?
 • Bài 69: Thực hành tổng kết 3 dạng thì cơ bản trong giao tiếp
 • Bài 70: Topic: Số đếm & số thứ tự
 • Bài 71: Topic: Ngày-tháng-năm
 • Bài 72: Thực hành: Ngày-tháng-năm
 • Bài 73: Topic: Thời gian 1
 • Bài 74: Topic: Thời gian 2
 • Bài 75: Topic: Màu sắc và mùa
 • Bài 76: Topic: Màu sắc và mùa

Giảng viên Khóa Học Chinh Phục Tiếng Anh Nhanh Và Trọng Tâm Nhất

Đặng Thị Thúy Phượng
Đặng Thị Thúy Phượng
 • Đặng Thị Thúy Phượng – Giảng viên
 • CEO: Tiếng anh văn phòng online ebee.academy
 • Kinh nghiệm:
 • 5 năm làm việc và hoạt động trong lĩnh lực giáo dục, đào tạo tiếng Anh tại các trung tâm anh ngữ: tuyển dụng, đào tạo giáo viên Việt
 • Giáo viên nước ngoài, dạy tiếng Anh cho người mất gốc, tự viết giáo trình giảng dạy cho ebeeacademy…
 • Từng là một người mất gốc tiếng Anh trong suốt những năm cuối trên giảng đường đại học với chuyên ngành là Hóa học, tôi có một mục tiêu và khát khao phải tìm cho mình một phương pháp học tập tiếng Anh một cách nhanh chóng, hiệu quả và áp dụng ngay được vào thực tế cho những người đang học trái ngành không liên quan đến tiếng Anh. Giúp họ cơ bản vẫn có thể ứng dụng loại ngôn ngữ thứ 2 này vào phục vụ cho đời sống và nhu cầu cá nhân như: Du lịch, ngoại giao, viết email, kết bạn bốn phương, chat…cải thiện chất lượng cuộc sống.
 • Và cuối cùng, tôi đã tìm ra phương pháp và tự mình ứng dụng phương pháp để đạt được một số thành quả đáng ngạc nhiên đáp ứng nhu cầu công việc của bản thân như:
 • + Có hơn 500 học viên đã tham dự lớp học trực tiếp và online cá nhân của tôi
 • + Đảm nhiệm các vị trí chủ chốt về đào tạo và tuyển dụng giáo viên trong và ngoài nước cho 3 trung tâm anh ngữ từng hợp tác.
 • + Đạt chứng nhận giảng dạy ngoại ngữ Tesol do Madison School cấp.

Học viên đánh giá Khóa Học Chinh Phục Tiếng Anh Nhanh Và Trọng Tâm Nhất

Học viên đánh giá Khóa Học Chinh Phục Tiếng Anh Nhanh Và Trọng Tâm Nhất
Học viên đánh giá Khóa Học Chinh Phục Tiếng Anh Nhanh Và Trọng Tâm Nhất

Quyền lợi của học viên trong Khóa Học Chinh Phục Tiếng Anh Nhanh Và Trọng Tâm Nhất

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký Khóa Học Chinh Phục Tiếng Anh Nhanh Và Trọng Tâm Nhất trên toàn hệ thống.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến Khóa Học Chinh Phục Tiếng Anh Nhanh Và Trọng Tâm Nhất

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên Khóa Học Chinh Phục Tiếng Anh Nhanh Và Trọng Tâm Nhất là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumall, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bất kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khóa học

 • Có laptop/ smart phone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hy vọng Khóa Học Chinh Phục Tiếng Anh Nhanh Và Trọng Tâm Nhất hữu ích đối với bạn.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng