JAVA CORE – Lập trình hướng đối tượng từ Zero

Khóa Học Lập Trình JAVA CORE Hướng Đối Tượng

Khóa Học Lập Trình JAVA CORE Hướng Đối Tượng – Giảng viên Lê Quang Đạt – JAVA là ngôn ngữ lập trình rất phổ biến nhất hiện nay, học JAVA CORE bạn sẽ có rất nhiều hướng đi, từ lập trình Mobile app, Java web,Desktop App, Game,..

Với Khóa Học Lập Trình JAVA CORE Hướng Đối Tượng, Bạn sẽ học được gì?

 • Nắm được kiến thức java cơ bản cũng như kiến thức về lập trình hướng đối tượng.
 • Có thể viết được các chương trình java cơ bản như các ứng dụng Console App, Desktop App.
 • Làm nền tảng để học tiếp các khóa học nâng cao về java (Java advanced, Java web ,Android…).
 • Có thể  xin làm java fresher hoặc thực tập tại các công ty phần mềm.

Giới thiệu Khóa Học Lập Trình JAVA CORE Hướng Đối Tượng

JAVA là ngôn ngữ lập trình rất phổ biến nhất hiện nay, học JAVA CORE bạn sẽ có rất nhiều hướng đi, từ lập trình Mobile app, Java web,Desktop App, Game,.. và tất cả đều sử dụng nền tảng của JAVA CORE. Thông qua khóa học JAVA CORE – Lập trình hướng đối tượng từ Zero, Với những kiến thức và kinh nghiệm đã có, Giảng viên Lê Quang Đạt sẽ giúp bạn đi từ Zero đến những kiến thức cơ bản và nâng cao, bằng phương pháp giảng dạy khoa học, chuyên nghiệp và ví dụ minh họa thực tế.

Kết thúc khóa học bạn sẽ:

 1. Nắm được các khái niệm lập trình Java cơ bản.
 2. Nắm được các kiến thức về lập trình hướng đối tượng Java (OOP).
 3. Từ kiến thức cơ bản JAVA core  bạn có thể tự học các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác như C++/C#,Python,…

Đối tượng đào tạo Khóa Học Lập Trình JAVA CORE Hướng Đối Tượng

 • Nhân viên lập trình
 • Sinh viên các trường công nghệ thông tin

Nội dung Khóa Học Lập Trình JAVA CORE Hướng Đối Tượng

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

 • Bài 1: Giới thiệu Giảng viên
 • Bài 2: Giới thiệu khóa học

Phần 2: Setup môi trường lập trình Java

 • Bài 3: Giới thiệu về Java
 • Bài 4: Setup JDK & Biến môi trường trong JAVA
 • Bài 5: Setup Eclipse & Tạo Workspace
 • Bài 6: Viết chương trình Java Hello World và run bằng command line
 • Bài 7: Quá trình Biên Dịch và Thông Dịch một chương trình Java
 • Bài 8: Sự khác nhau giữa JDK, JRE và JVM
 • Bài 9: Phân tích cấu trúc chương trình Java Hello World
 • Bài 10: Định nghĩa Biến trong Java
 • Bài 11: Các loại biến local/instance/static trong Java
 • Bài 12: Các kiểu dữ liệu trong Java
 • Bài 13: Ép kiểu (Type Casting) trong Java
 • Bài 14: Cách ghi chú (Comments) trong Java
 • Bài 15: Quy tắc chung đặt tên trong Java
 • Bài 16: Toán tử trong Java
 • Bài 17: Cách nhập / xuất dữ liệu trong Java
 • Bài 18: Cấu trúc điều kiện if, else if và else
 • Bài 19: Cấu trúc điều kiện switch case
 • Bài 20: Các vòng lặp for/while/do -while trong Java
 • Bài 21: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp
 • Bài 22: Bài trắc nghiệm 01

Phần 3: Xử lý chuỗi trong JAVA

 • Bài 23: Giới thiệu chuỗi trong Java
 • Bài 24: Hàm tính length-Trim-Upper & Lower Case
 • Bài 25: Tìm ký tự và chuỗi charAt – indexOf
 • Bài 26: Hàm nối chuỗi concat
 • Bài 27: Replace trong Java String
 • Bài 28: Hàm trả về chuỗi con subString
 • Bài 29: So sánh trong String với Equals/compareTo và Tham chiếu
 • Bài 30: Phương thức split trong Java String
 • Bài 31: Lớp StringBuffer-StringBuilder trong JAVA
 • Bài 32: Bài trắc nghiệm 02

Phần 4: Xử lý mảng trong JAVA

 • Bài 33: Giới thiệu về mảng Array
 • Bài 34: Duyệt các phần tử Array
 • Bài 35: Bài tập tìm kiếm trên mảng
 • Bài 36: Bài tập sắp xếp mảng
 • Bài 37: Bài trắc nghiệm 03

Phần 5: Lập trình hướng đối tượng trong Java (OOP)

 • Bài 38: Khái niệm lập trình hướng đối tượng (OOP)
 • Bài 39: Lớp và Đối tượng
 • Bài 40: Từ khóa this trong Java
 • Bài 41: So sánh Constructor và Method
 • Bài 42: Phạm vi truy cập – Access Modifier
 • Bài 43: Kiểu tham chiếu và tham trị trong Java
 • Bài 44: Package trong java
 • Bài 45: Kế thừa (Inheritance)
 • Bài 46: Đóng gói (Encapsulation)
 • Bài 47: Đa hình (Polymorphism)
 • Bài 48: Overloading và Overriding trong Java
 • Bài 49: Tính trừu tượng (Abstraction) -Abstract class
 • Bài 50: Tính trừu tượng (Abstraction) – Interface
 • Bài 51: Từ khóa super trong Java
 • Bài 52: Toán tử instanceof trong Java
 • Bài 53: Sử dụng static trong Java
 • Bài 54: Sử dụng final trong Java
 • Bài 55: Bài tập tổng hợp về OOP
 • Bài 56: Bài trắc nghiệm 04

Phần 6: Java Collection framework

 • Bài 57: Giới thiệu Java Collection Framework
 • Bài 58: Cách duyệt – Sắp xếp phần tử trong Java Collections
 • Bài 59: List interface -Cách sử dụng ArrayList class
 • Bài 60: List interface -Cách sử dụng LinkedList class
 • Bài 61: So sánh ArrayList với Array
 • Bài 62: So sánh ArrayList với LinkedList
 • Bài 63: Map Interface – Cách sử dụng HashMap class
 • Bài 64: Set Interface – Cách sử dụng HashSet class
 • Bài 65: Bài tập quản lý Staff – Part 1
 • Bài 66: Bài tập quản lý Staff – Part 2
 • Bài 67: Bài trắc nghiệm 05

Phần 7: Xử lý ngoại lệ – Exception handling, Debugging

 • Bài 68: Giới thiệu xử lý ngoại lệ – Exception handling
 • Bài 69: Các kiểu của Exception
 • Bài 70: Xử lý ngoại lệ – Exception handling
 • Bài 71: Debugging chương trình bằng eclipse
 • Bài 72: Bài trắc nghiệm 06

Phần 8: Xử lý đọc- ghi file trong Java

 • Bài 73: Giới thiệu về Java IO
 • Bài 74: Đọc ghi file sử dụng byte stream và character Stream
 • Bài 75: Đọc ghi file sử dụng buffered stream
 • Bài 76: Đọc ghi Object vào file
 • Bài 77: Bài tập về đọc ghi vào file – xử lý ngoại lệ.
 • Bài 78: Bài trắc nghiệm 07

Phần 9: Những câu hỏi về JAVA Core thường gặp khi đi phỏng vẫn việc.

 • Bài 79: Java Interview questions

Giảng viên Khóa Học Lập Trình JAVA CORE Hướng Đối Tượng

Lê Quang Đạt
Lê Quang Đạt
 • Lê Quang Đạt – Giảng viên – Technical Architect tại FPT Software.
 • HỌC VẤN VÀ KINH NGHIỆM:
 • Hanoi University of Science and Technology (1999 – 2004).
 • Founder hoccungmentor – mô hình đào tạo Coaching/Mentoring online.
 • Có trên 13 năm làm Outsourcing với các khách hàng lớn đến từ UK, Singapore, Mỹ, Australia, Japan.
 • Có trên 7 năm kinh nghiệm tham gia vào lĩnh vực đào tạo công nghệ thông tin cả hình thức Offline và Online.
 • Có nhiều kinh nghiệm Coaching nhiều đối tượng khác nhau như Fresher Developer, NON -Sinh viên, sinh viên kỹ thuật/ kinh tế, người đi làm trái ngành, và cả sinh viên nước ngoài.
 • CÔNG VIỆC HIỆN TẠI:
 • Technical Architect tại FPT Software.
 • Tham gia Mentor tại Funix – là một trong 3 mentor suất sắc nhất được trao giải Dedicated Mentor năm 2018.
 • Mentor tại Đại học Darussalam ở Brunei.
 • Tham gia giảng dạy nội bộ tại Fresher Academy, là học viện đào tạo nội bộ thuộc FPT Software.

Học viên đánh giá Khóa Học Lập Trình JAVA CORE Hướng Đối Tượng

Học viên đánh giá Khóa Học Lập Trình JAVA CORE Hướng Đối Tượng
Học viên đánh giá Khóa Học Lập Trình JAVA CORE Hướng Đối Tượng

Quyền lợi của học viên trong Khóa Học Lập Trình JAVA CORE Hướng Đối Tượng

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký Khóa Học Lập Trình JAVA CORE Hướng Đối Tượng trên toàn hệ thống.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến Khóa Học Lập Trình JAVA CORE Hướng Đối Tượng

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên Khóa Học Lập Trình JAVA CORE Hướng Đối Tượng là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumall, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bất kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khóa học

 • Có laptop/ smartphone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hy vọng Khóa Học Lập Trình JAVA CORE Hướng Đối Tượng hữu ích đối với bạn.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng