Trọn bộ Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A – Z

Kê Khai Và Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Từ A–Z

Khóa Học Kê Khai Và Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Từ A–Z – Giảng viên Nguyễn Lê Hoàng giúp bạn hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp, biết cách kê khai, quyết toán thuế TNDN, xử lý các tình huống cụ thể, giúp kế toán viên tự tin trong công việc.

Kiến thức nhận được sau Khóa Học Kê Khai Và Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Từ A–Z

 • CAM KẾT học cái gì LÀM ĐƯỢC cái đó.
 • HOÀN TOÀN RÕ RÀNG với hệ thống quản lý pháp luật về thuế TNDN.
 • Nắm rõ công việc thực tế của một kế toán thuế về thuế TNDN hàng tháng, hàng quý, cuối năm.
 • Nắm rõ quy trình thực hiện các bước kê khai, quyết toán thuế TNDN trong doanh nghiệp.
 • Nắm rõ những khoản CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ và KHÔNG ĐƯỢC TRỪ.
 • Nắm rõ THỜI ĐIỂM GHI NHẬN doanh thu và sự khác biệt về ghi nhận doanh thu giữa thuế và kế toán.
 • XỬ LÝ TỐT các khoản CHI PHÍ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ – tối ưu số thuế phải nộp.
 • THÀNH THẠO việc TẠM TÍNH và THỰC HÀNH QUYẾT TOÁN thuế TNDN.
 • Nắm rõ các chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán.
 • Nắm vững nguyên tắc chuyển lỗ và sử dụng lỗ.
 • Có được một lượng kiến thức thực tế mà một kế toán bình thường mất khoảng 2 năm mới có được
 • TỐI ƯU SỐ THU.

Giới thiệu Khóa Học Kê Khai Và Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Từ A–Z

Khóa học Trọn bộ Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A – Z, được giảng dạy bởi Giảng viên giàu kinh nghiệm – Nguyễn Lê Hoàng, gồm các nội dung chính:

 • Quy định chung về thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Nắm rõ về doanh thu tính thuế và thu nhập khác.
 • Tìm hiểu các khoản thu nhập miễn thuế.
 • Xử lý chi phí ĐƯỢC TRỪ và  KHÔNG ĐƯỢC TRỪ.
 • Phân tích chuyên sâu các khoản CHI PHÍ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ (tiền lương, khấu hao…vv).
 • Làm rõ về trích lập dự phòng tiền lương.
 • Phân biệt thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN.
 • Sự KHÁC BIỆT giữa thuế và kế toán về GHI NHẬN DOANH THU.
 • Hướng dẫn chi tiết, cặn kẽ cách ước tính doanh thu chi phí để tạm nộp thuế TNDN.
 • Phân tích chuyên sâu các chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN.
 • Hướng dẫn CHUYÊN SÂU về cách điều chỉnh TĂNG GIẢM LỢI NHUẬN theo pháp luật thuế.
 • Hướng dẫn chi tiết CÁCH BÓC TÁCH chi phí không được trừ khi quyết toán thuế.
 • Hướng dẫn cặn kẽ các trường hợp CHUYỂN LỖ khi tính thuế.
 • Hướng dẫn cách tính thuế TNDN, làm thế nào để KHÔNG BỊ PHẠT CHẬM NỘP.
 • Bảo vệ chi phí TỐI ƯU SỐ THUẾ PHẢI NỘP.
 • Hướng dẫn thực hành lên tờ khai quyết toán thuế TNDN full từ A – Z.
 • Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế TNDN.
 • Chia sẻ các tình huống về thuế thu nhập doanh nghiệp…..

Đối tượng đào tạo Khóa Học Kê Khai Và Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Từ A–Z

 • Kế toán

Nội dung Khóa Học Kê Khai Và Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Từ A–Z

Phần 1: Giới thiệu và quy định chung

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học và Tải tài liệu
 • Bài 2: Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài 3: Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài 4: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài 5: Bài trắc nghiệm 1

Phần 2: Doanh thu tính thuế

 • Bài 6: Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài 7: Thời điểm xác định doanh thu
 • Bài 8: So sánh thời điểm xuất hóa đơn, ghi nhận thuế GTGT và thuế TNDN
 • Bài 9: Doanh thu tính thuế trong một số trường hợp – Phần 1
 • Bài 10: Doanh thu tính thuế trong một số trường hợp – Phần 2
 • Bài 11: Doanh thu tính thuế trong một số trường hợp – Phần 3
 • Bài 12: Sự khác biệt về ghi nhận doanh thu giữa thuế và kế toán
 • Bài 13: Tình huống về thời điểm ghi nhận doanh thu
 • Bài 14: Chính sách giá bán – Tối ưu doanh thu
 • Bài 15: Bài trắc nghiệm 2

Phần 3: Xử lý chi phí được trừ và không được trừ

 • Bài 16: Điều kiện ghi nhận một khoản chi phí là được trừ – Phần 1
 • Bài 17: Điều kiện ghi nhận một khoản chi phí là được trừ – Phần 2
 • Bài 18: Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt – Phần 1
 • Bài 19: Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt – Phần 2
 • Bài 20: Xử lý chi phí do thiên tai hỏa hoạn, hư hỏng, hết date
 • Bài 21: Xử lý khấu hao TSCĐ không phục vụ cho sản xuất kinh doanh
 • Bài 22: Xử lý khấu hao TSCĐ không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp
 • Bài 23: Xử lý khấu hao TSCĐ không thuộc ghi chép trong sổ sách kế toán
 • Bài 24: Xử lý khấu hao TSCĐ vượt khung khấu hao quy định
 • Bài 25: Xử lý khấu hao TSCĐ vượt mức trần về giá trị khấu hao
 • Bài 26: Khấu hao đối với công trình trên đất
 • Bài 27: Xử lý khấu hao TSCĐ tạm dừng hoạt động
 • Bài 28: Xử lý chi phí vượt định mức, dự toán
 • Bài 29: Xử lý chi phí mua vào không có hóa đơn
 • Bài 30: Xử lý chi phí thuê tài sản của cá nhân
 • Bài 31: Xử lý chi phí tiền lương cho người lao động
 • Bài 32: Các tình huống thường gặp về chi phí tiền lương – Phần 1
 • Bài 33: Các tình huống thường gặp về chi phí tiền lương – Phần 2
 • Bài 34: Các câu hỏi thường gặp về chi phí tiền lương – Phần 1
 • Bài 35: Các câu hỏi thường gặp về chi phí tiền lương – Phần 2
 • Bài 36: Các câu hỏi thường gặp về chi phí tiền lương – Phần 3
 • Bài 37: Làm rõ về trích lập dự phòng tiền lương
 • Bài 38: Tiền lương của chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc Cty TNHH một thành viên
 • Bài 39: Xử lý chi phí tiền lương trong hợp đồng giao khoán
 • Bài 40: Xử lý chi phí tiền lương, tiền công có tính chất vụ việc
 • Bài 41: Xử lý chi phí trang phục
 • Bài 42: Xử lý chi phí tiền ăn
 • Bài 43: Xử lý chi phí xăng xe, điện thoại
 • Bài 44: Xử lý chi phí công tác phí – Phần 1
 • Bài 45: Xử lý chi phí công tác phí – Phần 2
 • Bài 46: Xử lý chi phí điện, nước khi thuế địa điểm kinh doanh
 • Bài 47: Xử lý chi phí với tài sản không thỏa mãn là tài sản cố định
 • Bài 48: Xử lý chi phí lãi vay
 • Bài 49: Xử lý chi phí lãi vay khi quỹ tiền mặt ảo
 • Bài 50: Xử lý lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái
 • Bài 51: Xử lý chi phí không tương ứng với doanh thu tính thuế
 • Bài 52: Xử lý chi phí phúc lợi
 • Bài 53: Xử lý chi phí tài trợ
 • Bài 54: Xử lý chi phí vi phạm hành chính, vi phạm hợp đồng
 • Bài 55: Kết luận chung về chi phí không được trừ
 • Bài 56: Bài trắc nghiệm 3

Phần 4: Thu nhập khác, thu nhập miễn thuế và chuyển lỗ

 • Bài 57: Thu nhập khác
 • Bài 58: Thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài 59: Xác định lỗ và nguyên tắc chuyển lỗ
 • Bài 60: Tình huống chuyển lỗ thực tế – Phần 1
 • Bài 61: Tình huống chuyển lỗ thực tế – Phần 2
 • Bài 62: Tình huống chuyển lỗ thực tế – Phần 3
 • Bài 63: Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ
 • Bài 64: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài 65: Bài trắc nghiệm 4

Phần 5: Hướng dẫn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Bài 66: Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp – Phần 1
 • Bài 67: Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp – Phần 2
 • Bài 68: Tình huống thực tế về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài 69: Căn cứ ước tính doanh thu, chi phí khi tạm nộp thuế TNDN – Phần 1
 • Bài 70: Căn cứ ước tính doanh thu, chi phí khi tạm nộp thuế TNDN – Phần 2
 • Bài 71: Căn cứ ước tính doanh thu, chi phí khi tạm nộp thuế TNDN – Phần 3
 • Bài 72: Một số điểm lưu ý khi ước tính doanh thu, chi phí
 • Bài 73: Bài trắc nghiệm 5

Phần 6: Hướng dẫn khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Bài 74: Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài 75: Giới thiệu tờ khai quyết toán thuế TNDN và căn cứ lập
 • Bài 76: Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN – Phần 1
 • Bài 77: Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN – Phần 2
 • Bài 78: Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN – Phần 3
 • Bài 79: Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN – Phần 4 – Xử lý chi phí không được trừ
 • Bài 80: Hướng dẫn điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN – Phần 5
 • Bài 81: Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp – Phần 1
 • Bài 82: Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp – Phần 2
 • Bài 83: Thực hành quyết toán thuế TNDN cho một doanh nghiệp cụ thể
 • Bài 84: Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài 85: Tổng kết khóa học
 • Bài 86: Bài trắc nghiệm 6

Giảng viên Khóa Học Kê Khai Và Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Từ A–Z

Nguyễn Lê Hoàng
Nguyễn Lê Hoàng
 • Nguyễn Lê Hoàng – CEO – Người sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam
 • CEO – Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam – Nơi huấn luyện kế toán thực tế chất lượng, uy tín, tận trình, trách nhiệm và chuyên sâu
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm làm kế toán và huấn luyện kế toán thực tế
 • Trực tiếp huấn luyện hàng nghìn học viên kế toán thực tế mỗi năm cả trực tiếp và online
 • Trực tiếp tư vấn thuế, kế toán cho hàng trăm doanh nghiệp
 • Tác giả phần mềm kế toán Excel VAA – Phần mềm cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp
 • Tác giả nhiều tiện ích kế toán – chia sẻ miễn phí cho doanh nghiệp
 • Giảng viên của tất cả các khóa học kế toán Online trên hệ thống trực tuyến
 • Là người thân thiện, vui tính, dễ gần… được nhiều người yêu mến.
 • Với phương pháp giảng hiện đại, chi tiết, dễ hiểu – Cam kết CHẤT LƯỢNG và SỰ HÀI LÒNG
 • Phương trâm: Cầm tay hướng việc chứ không Cầm tay chỉ việc
 • Chủ sở hữu kênh Youtube về học kế toán thuế thực tế có lượng người đăng ký lớn nhất

Học viên đánh giá Khóa Học Kê Khai Và Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Từ A–Z

Học viên đánh giá Khóa Học Kê Khai Và Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Từ A–Z
Học viên đánh giá Khóa Học Kê Khai Và Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Từ A–Z

Quyền lợi của học viên trong Khóa Học Kê Khai Và Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Từ A–Z

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký Khóa Học Kê Khai Và Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Từ A–Z trên toàn hệ thống.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến Khóa Học Kê Khai Và Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Từ A–Z

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên Khóa Học Kê Khai Và Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Từ A–Z là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumall, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bất kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khóa học

 • Có laptop/ smartphone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hy vọng Khóa Học Kê Khai Và Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Từ A–Z hữu ích đối với bạn.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng