Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa

Khóa học kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa

Khóa học kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa – Giảng viên Nguyễn Lê Hoàng bạn sẽ được học đầy đủ các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp sản xuất trên phần mềm kế toán Misa đang thịnh hành nhất hiện nay.

Kiến thức nhận được sau khóa học kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa

 • Hoàn toàn rõ ràng với quy trình kế toán sản xuất trên phần mềm Misa.
 • Nắm rõ cách thức hoạt động của Misa khi tính giá thành.
 • Thành thạo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hiểu bản chất và cách hạch toán trên Misa.
 • Nắm rõ cách khai báo dữ liệu và những thông số cần thiết để tính giá thành trên Misa.
 • Được cung cấp đầy đủ phần mềm và chứng từ kế toán MIỄN PHÍ để thực hành.
 • Bạn được cung cấp BẢN QUYỀN MISA phiên bản đào tạo MIỄN PHÍ, nên không lo bị giới hạn số ngày dùng.
 • Bạn có được lượng kiến thức thực tế mà một kế toán bình thường phải mất khoảng 2 năm làm việc mới tích lũy được.
 • Kỹ năng sử dụng phần mềm, kiểm tra số liệu phần mềm tăng lên đáng kể…
 • Tự tin lập Báo cáo tài chính trên phần mềm, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán trong phần mềm.
 • Tự tin dự tuyển và làm việc tại những công ty sản xuất.

Giới thiệu khóa học kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa

Khóa học này là khóa học nối tiếp khóa kế toán Misa thương mại. Khóa học sẽ giúp bạn:

 • Trải nghiệm quy trình làm kế toán sản xuất trên phần mềm Misa từ A đến Z.
 • Phân tích đặc thù tình hình kế toán tại những doanh nghiệp có yếu tố giá thành.
 • Hướng dẫn cụ thể việc hạch toán kế toán trong doanh nghiệp có yếu tố giá thành.
 • Học đầy đủ các nghiệp vụ chủ yếu trong doanh nghiệp sản xuất.
 • Nắm rõ các phương pháp tính giá thành trong Misa, cũng như quy trình hoạt động của Misa để tính giá thành.
 • Phân biệt cách thức hạch toán giá thành trong Doanh nghiệp sử dụng thông tư 133/2016/TT-BTC và thông tư 200/2014/TT-BTC.
 • Làm rõ đối tượng tập hợp chi phí và khoản mục chi phí.
 • Thực hiện các công tác kế toán cuối kỳ trên Misa để phục vụ tính giá thành.
 • Hiểu về định mức và dự toán, cách thức xây dựng định mức và dự toán.
 • Xây dựng Hồ sơ định mức, dự toán đầy đủ, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp. Giải trình chặt chẽ với cơ quan thuế sau này.
 • Lập sổ sách và báo cáo tài chính trên phần mềm Misa.

Nhanh tay đăng ký tham gia khóa học Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa cùng giảng viên Nguyễn Lê Hoàng!

Đối tượng đào tạo khóa học kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa

 • Kế toán

Nội dung khóa học kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa

Phần 1: Tổng quan về kế toán giá thành trên phần mềm Misa

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học
 • Bài 2: Hướng dẫn tải phần mềm Misa
 • Bài 3: Hướng dẫn cài đặt phần mềm Misa
 • Bài 4: Giới thiệu quy trình kế toán giá thành
 • Bài 5: Sơ đồ hạch toán kế toán giá thành – Phần 1
 • Bài 6: Sơ đồ hạch toán kế toán giá thành – Phần 2
 • Bài 7: Khoản mục chi phí trong giá thành
 • Bài 8: Đối tượng tập hợp chi phí
 • Bài 9: Các phương pháp tính giá thành
 • Bài 10: Định mức và Dự toán – Phần 1
 • Bài 11: Định mức và Dự toán – Phần 2
 • Bài 12: Định mức và Dự toán – Phần 3
 • Bài 13: Định mức và Dự toán – Phần 4
 • Bài 14: Định mức và Dự toán – Phần 5
 • Bài 15: Giới thiệu bộ số liệu thực hành doanh nghiệp sản xuất

Phần 2: Kế toán doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ thông tư 133/2016/TT-BTC

 • Bài 16: Khai báo bộ phận tập hợp chi phí
 • Bài 17: Khai báo nhân viên sản xuất
 • Bài 18: Khai báo mã thành phẩm
 • Bài 19: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí
 • Bài 20: Khai báo một số thông tin khác
 • Bài 21: Hạch toán nhập mua nguyên vật liệu
 • Bài 22: Hạch toán nhập mua công cụ dụng cụ và tài sản cố định
 • Bài 23: Ghi tăng công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất
 • Bài 24: Ghi tăng tài sản cố định phục vụ sản xuất
 • Bài 25: Hạch toán chi phí, dịch vụ mua ngoài
 • Bài 26: Khai báo định mức nguyên vật liệu cho thành phẩm – Phần 1
 • Bài 27: Khai báo định mức nguyên vật liệu cho thành phẩm – Phần 2
 • Bài 28: Lập lệnh sản xuất sản phẩm
 • Bài 29: Xuất kho nguyên vật liệu từ lệnh sản xuất
 • Bài 30: Xuất kho nguyên vật liệu khi không lập lệnh sản xuất
 • Bài 31: Tính giá vốn xuất kho nguyên vật liệu cuối kỳ
 • Bài 32: Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ và chi phí trả trước
 • Bài 33: Trích khấu hao Tài sản cố định
 • Bài 34: Hạch toán chi phí lương khi đã có bảng lương từ Excel
 • Bài 35: Chấm công trên phần mềm Misa
 • Bài 36: Lập bảng lương trên phần mềm Misa
 • Bài 37: Hạch toán chi phí lương khi có bảng tính lương trên Misa
 • Bài 38: Nhập kho thành phẩm từ sản xuất
 • Bài 39: Tính giá thành – Phần 1: Khai báo kỳ tính giá thành
 • Bài 40: Tính giá thành – Phần 2: Tập hợp chi phí trực tiếp
 • Bài 41: Tính giá thành – Phần 3: Tập hợp và phân bổ chi phí chung
 • Bài 42: Tính giá thành – Phần 4: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
 • Bài 43: Tính giá thành – Phần 5: Tính giá thành và cập nhật giá
 • Bài 44: Kiểm tra sổ sách kế toán phân hệ giá thành
 • Bài 45: Sổ sách kế toán và báo cáo tài chính

Phần 3: Kế toán giá thành theo đơn hàng, hợp đồng thông tư 133/2016/TT-BTC

 • Bài 46: Giới thiệu kế toán giá thành theo đơn hàng, hợp đồng
 • Bài 47: Khai báo đơn hàng, hợp đồng – Phần 1
 • Bài 48: Khai báo đơn hàng, hợp đồng – Phần 2
 • Bài 49: Lưu ý hạch toán các yếu tố đầu vào cho sản xuất đơn hàng, hợp đồng
 • Bài 50: Lưu ý hạch toán các nghiệp vụ cuối kỳ
 • Bài 51: Lưu ý khi tính giá thành theo đơn hàng, hợp đồng

Phần 4: Kế toán doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ thông tư 200/2014/TT-BTC

 • Bài 52: Khai báo dữ liệu kế toán thông tư 200
 • Bài 53: Hướng dẫn sử dụng tài liệu thực hành
 • Bài 54: Khai báo các thông tin giá thành – Phần 1
 • Bài 55: Khai báo các thông tin giá thành – Phần 2
 • Bài 56: Hạch toán các nghiệp vụ đầu vào
 • Bài 57: Lập lệnh sản xuất và xuất kho nguyên vật liệu
 • Bài 58: Công tác kế toán tiền lương
 • Bài 59: Tính giá vốn, trích khấu hao và phân bổ công cụ dụng cụ
 • Bài 60: Nhập kho thành phẩm
 • Bài 61: Xác định kỳ tính giá thành
 • Bài 62: Tập hợp chi phí trực tiếp
 • Bài 63: Tính giá thành sản phẩm
 • Bài 64: Kết chuyển chi phí giá thành
 • Bài 65: Tổng kết khóa học
 • Bài 66: Bài kiểm tra trắc nghiệm

Giảng viên khóa học kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa

Nguyễn Lê Hoàng
Nguyễn Lê Hoàng
 • Nguyễn Lê Hoàng – CEO – Người sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam
 • CEO – Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam – Nơi huấn luyện kế toán thực tế chất lượng, uy tín, tận trình, trách nhiệm và chuyên sâu
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm làm kế toán và huấn luyện kế toán thực tế
 • Trực tiếp huấn luyện hàng nghìn học viên kế toán thực tế mỗi năm cả trực tiếp và online
 • Trực tiếp tư vấn thuế, kế toán cho hàng trăm doanh nghiệp
 • Tác giả phần mềm kế toán Excel VAA – Phần mềm cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp
 • Tác giả nhiều tiện ích kế toán – chia sẻ miễn phí cho doanh nghiệp
 • Giảng viên của tất cả các khóa học kế toán Online trên hệ thống trực tuyến
 • Là người thân thiện, vui tính, dễ gần… được nhiều người yêu mến.
 • Với phương pháp giảng hiện đại, chi tiết, dễ hiểu – Cam kết CHẤT LƯỢNG và SỰ HÀI LÒNG
 • Phương châm: Cầm tay hướng việc chứ không Cầm tay chỉ việc

Học viên đánh giá khóa học kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa

Học viên đánh giá khóa học kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa
Học viên đánh giá khóa học kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa

Quyền lợi của học viên trong khóa học kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký Khóa học kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa trên toàn hệ thống.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến Khóa học kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên Khóa học kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumall, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bất kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khóa học

 • Có laptop/ smartphone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hy vọng Khóa học “kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa” hữu ích đối với bạn.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng