Kế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel

Khóa học Kế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel – Giảng viên Nguyễn Hoàng Khóa học online chất lượng. Cam kết giúp bạn hiểu rõ bản chất và thành thạo làm kế toán cho doanh nghiệp sản xuất/dịch vụ.

Kiến thức nhận được sau khóa học Kế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel

 • Không những kế toán tại Cty SX mà kế toán Cty dịch vụ cũng học và làm được.
 • Hoàn toàn rõ ràng với quy trình kế toán sản xuất trên phần mềm Excel.
 • Nẵm rõ bản chất của kế toán giá thành sản xuất.
 • Thành thạo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hiểu bản chất và cách hạch toán trên Excel.
 • Nẵm rõ cách khi báo dữ liệu và những thông số cần thiết để tính giá thành trên Excel.
 • Được cung cấp Phần mềm Excel bản quyền với nhiều tính năng ĐỘC NHẤT và chứng từ kế toán MIỄN PHÍ để thực hành.
 • Tương tác, trao đổi cùng hàng chục nghìn học viên trên hệ thống.
 • Được sự đồng hành của giảng viên trong suốt quá trình học và đi làm sau này.
 • Có được lượng kiến thức thực tế mà một kế toán bình thường phải mất khoảng 2 năm làm việc mới tích lũy được..
 • Kỹ năng sử dụng Excel tăng lên đáng kể, giúp ích nhiều cho công việc hàng ngày ….
 • Tự tin lập Báo cáo tài chính, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán trong phần mềm Excel.
 • Tự tin dự tuyển và làm việc tại những công ty sản xuất.
 • Và còn nhiều lợi ích khác…

Giới thiệu khóa học Kế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel

Khóa học Kế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel là khóa học nối tiếp khóa kế toán Excel thương mại. Khóa học cung cấp kiến thức chuyên sâu về hạch toán kế toán, tính giá thành, lập BCTC cho doanh nghiệp sản xuất/dịch vụ. Hoàn thành khóa học này bạn sẽ sở hữu kiến thức thực tế bổ ích với quy trình làm kế toán tại doanh nghiệp sản xuất. Khóa học được thiết kế chi tiết, mỗi bài giảng là một trải nghiệm thú vị với phương pháp giảng hiện đại, chi tiết, dễ hiểu.

Nó sẽ giúp bạn:

 • Nắm rõ quy trình đầy đủ làm kế toán sản xuất trên phần mềm Excel từ A đến Z.
 • Phân tích đặc thù tình hình kế toán tại những doanh nghiệp có yếu tố giá thành.
 • Phân biệt hạch toán kế toán sản xuất theo từng chế độ kế toán (DN lớn với DN nhỏ, vừa).
 • Nắm rõ các phương pháp tính giá thành, phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang.
 • Làm rõ đối tượng tập hợp chi phí và khoản mục chi phí (NVLTT, NCTT, SXC).
 • Hiểu về định mức trong sản xuất, cách xây dựng định mức.
 • Lập hồ sơ định mức đầy đủ, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp. Giải trình chặt chẽ với cơ quan thuế sau này.
 • Hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ chủ yếu trong doanh nghiệp sản xuất.
 • Thực hiện các công tác kế toán cuối kỳ trên phần mềm Excel để phục vụ tính giá thành.
 • Đánh giá sản phẩm dở dang, tập hợp chi phí, phân bổ chi phí, tính giá thành phẩm.
 • Lập sổ sách và Báo cáo tài chính trên phần mềm Excel…

Và nhiều chia sẻ, giải đáp khác trong quá trình học…

Đối tượng đào tạo khóa học Kế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel

 • Muốn nắm rõ quy trình đầy đủ làm kế toán sản xuất trên phần mềm Excel từ A đến Z
 • Muốn phân tích đặc thù tình hình kế toán tại những doanh nghiệp có yếu tố giá thành
 • Phân biệt hạch toán kế toán sản xuất theo từng chế độ kế toán

Nội dung khóa học Kế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel

Phần 1: Lý thuyết về kế toán giá thành

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học
 • Bài 2: Khái quát kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm00:00
 • Bài 3: Phân loại chi phí trong doanh nghiệp08:26
 • Bài 4: Phân bổ chi phí chung trong sản xuất00:00
 • Bài 5: Đối tượng tập hợp chi phí05:21
 • Bài 6: Giá thành sản phẩm và các loại giá thành00:00
 • Bài 7: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ – Phần 110:16
 • Bài 8: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ – Phần 200:00
 • Bài 9: Phương pháp tính giá thành Giản đơn00:00
 • Bài 10: Phương pháp tính giá thành Hệ số00:00
 • Bài 11: Bài tập tính giá thành phương pháp hệ số08:58
 • Bài 12: Phương pháp tính giá thành Tỷ lệ08:06
 • Bài 13: Bài tập tính giá thành phương pháp tỷ lệ22:13
 • Bài 14: Tài khoản sử dụng trong kế toán giá thành07:33
 • Bài 15: Kế toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp00:00
 • Bài 16: Kế toán chi phí Nhân công trực tiếp00:00
 • Bài 17: Kế toán chi phí Sản xuất chung00:00
 • Bài 18: Nguyên tắc kế toán chi phí SXKD dở dang00:00
 • Bài 19: Hạch toán kế toán chi phí SXKD dở dang00:00
 • Bài 20: Sơ đồ chữ T về hạch toán chi phí SXKD dở dang09:49
 • Bài 21: Kế toán giá thành trong DN lớn – DN nhỏ và vừa00:00

Phần 2: Tổng quan về giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

 • Bài 22: Quy trình kế toán chung tại doanh nghiệp sản xuất11:21
 • Bài 23: Thực tế về quy trình tính giá thành sản phẩm – Phần 109:27
 • Bài 24: Thực tế về quy trình tính giá thành sản phẩm – Phần 208:45
 • Bài 25: Định mức trong giá thành sản phẩm12:14
 • Bài 26: Hồ sơ xây dựng định mức05:43
 • Bài 27: Mẫu định mức tham khảo – Phần 1
 • Bài 28: Mẫu định mức tham khảo – Phần 213:04

Phần 3: Hạch toán kế toán sản xuất trên phần mềm excel

 • Bài 29: Giới thiệu bộ số liệu thực hành doanh nghiệp sản xuất10:15
 • Bài 30: Giới thiệu phần mềm kế toán excel sản xuất10:11
 • Bài 31: Giới thiệu thông tin doanh nghiệp02:50
 • Bài 32: Khai báo đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá08:50
 • Bài 33: Khai báo nhân viên và vật tư sản xuất10:21
 • Bài 34: Lưu ý về hạch toán trên nhập liệu09:17
 • Bài 35: Mua nguyên vật liệu cho sản xuất10:49
 • Bài 36: Mua công cụ dụng cụ, tài sản cố định09:33
 • Bài 37: Ghi tăng công cụ dụng cụ, tài sản cố định15:42
 • Bài 38: Lập lệnh sản xuất và quy đổi nguyên vật liệu06:48
 • Bài 39: Xuất kho nguyên liệu sản xuất
 • Bài 40: Hạch toán chi phí chung phục vụ sản xuất – Phần 107:53
 • Bài 41: Hạch toán chi phí chung phục vụ sản xuất – Phần 211:34
 • Bài 42: Hạch toán chi phí chung phục vụ sản xuất – Phần 316:59
 • Bài 43: Nhập kho thành phẩm – Phần 108:54
 • Bài 44: Nhập kho thành phẩm – Phần 204:38
 • Bài 45: Xuất bán thành phẩm15:13

Phần 4: Công tác kế toán cuối kỳ

 • Bài 46: Lập bảng Nhập xuất tồn kho11:06
 • Bài 47: Cập nhật giá vốn xuất kho nguyên liệu11:32
 • Bài 48: Lập bảng chấm công10:24
 • Bài 49: Lập bảng phụ cấp tiền lương12:15
 • Bài 50: Lập bảng trích bảo hiểm, công đoàn10:14
 • Bài 51: Lập bảng thanh toán tiền lương12:46
 • Bài 52: Lập bảng công cụ dụng cụ và trích khấu hao TSCĐ07:55
 • Bài 53: Hướng dẫn việc phân bổ chi phí chung cho sản phẩm08:28
 • Bài 54: Phân bổ chi phí chung cho sản phẩm – Phần 118:29
 • Bài 55: Phân bổ chi phí chung cho sản phẩm – Phần 209:07
 • Bài 56: Phân bổ chi phí chung cho sản phẩm – Phần 312:34
 • Bài 57: Phân bổ chi phí chung cho sản phẩm – Phần 407:37
 • Bài 58: Hạch toán chi phí công cụ dụng cụ sản xuất16:53
 • Bài 59: Hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ sản xuất03:28
 • Bài 60: Hạch toán chi phí tiền lương sản xuất09:04
 • Bài 61: Hạch toán các khoản trích theo lương – Phần 111:52
 • Bài 62: Hạch toán các khoản trích theo lương – Phần 210:55
 • Bài 63: Lưu ý về hạch toán chi phí chung phục vụ sản xuất08:17
 • Bài 64: Kết chuyển chi phí sản xuất kinh doanh dở dang15:34
 • Bài 65: Các phương án tính giá thành10:23
 • Bài 66: Tính giá thành phương án 1 – Phần 109:36
 • Bài 67: Tính giá thành phương án 1 – Phần 213:31
 • Bài 68: Tính giá thành phương án 1 – Phần 309:20
 • Bài 69: Tính giá thành phương án 1 – Phần 409:47
 • Bài 70: Tính giá thành phương án 1 – Phần 509:49
 • Bài 71: Tính giá thành phương án 1 – Phần 614:34
 • Bài 72: Tính giá thành phương án 210:43
 • Bài 73: Cập nhật giá thành nhập kho thành phẩm DN nhỏ, vừa09:52
 • Bài 74: Cập nhật giá thành nhập kho thành phẩm DN lớn05:40
 • Bài 75: Sổ sách kế toán phân hệ giá thành15:53

Phần 5: Tổng kết

 • Bài 76: Tổng kết khóa học

Giảng viên khóa học Kế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel

Nguyễn Lê Hoàng
Nguyễn Lê Hoàng
 • Nguyễn Hoàng – CEO – Người sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam
 • Nguyễn Hoàng – CEO – Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam – Nơi huấn luyện kế toán thực tế chất lượng, uy tín, tận trình, trách nhiệm và chuyên sâu
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm làm kế toán và huấn luyện kế toán thực tế
 • Trực tiếp huấn luyện hàng nghìn học viên học kế toán mỗi năm, cả trực tiếp và online.
 • Trực tiếp tư vấn thuế, kế toán cho hàng trăm doanh nghiệp.
 • Tác giả phần mềm kế toán Excel VAA – cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp
 • Tác giả nhiều tiện ích kế toán – chia sẻ miễn phí cho doanh nghiệp
 • Chủ sở hữu và là Giảng viên chính thức của các khóa học Kế toán Online trên siêu thị Unica.
 • Là người thân thiện, vui tính, dễ gần… được nhiều người yêu mến.
 • Với phương pháp giảng hiện đại, chi tiết, dễ hiểu – Cam kết CHẤT LƯỢNG và SỰ HÀI LÒNG
 • Phương trâm: Cầm tay hướng việc chứ không Cầm tay chỉ việc
 • Chủ sở hữu kênh Youtube về học kế toán thuế thực tế có lượng người đăng ký lớn nhất

Học viên đánh giá khóa học Kế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel

Học viên đánh giá khóa học Kế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel
Học viên đánh giá khóa học Kế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel

Quyền lợi của học viên trong khóa học Kế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký Kế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel trên toàn hệ thống.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến Khóa học Kế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên Khóa học Kế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumall, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bất kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khóa học

 • Có laptop/ smartphone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hy vọng Khóa họcKế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel” hữu ích đối với bạn.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một lần nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng