Kế toán thuế tổng hợp Misa

Khóa Học Kế Toán Thuế Trên Phần Mềm MISA - Giảm 40%

Khóa học kế toán thuế tổng hợp Misa 2019 – GV Phan Đắc Hoan giúp bạn thiết lập bộ chứng từ kế toán bài bản, chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu quản lý tài chính và giải trình khi thanh tra kiểm tra.

Kiến thức nhận được sau khóa học kế toán thuế tổng hợp Misa 2019

 • Trở thành một người kế toán thực thụ, không mất tiền khi thanh tra kiểm tra.
 • Thiết lập bộ chứng từ kế toán bài bản, chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu quản lý tài chính và giải trình khi thanh tra kiểm tra.
 • Nắm được bản chất của tài khoản kế toán và sử dụng đúng bản chất của tài khoản kế toán trong từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Thành thạo lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính theo hai chế độ kế toán hiện hành.

Giới thiệu khóa học kế toán thuế tổng hợp Misa 2019

 • Bạn là sinh viên năm cuối các trường đại học?
 • Bạn là nhân viên kế toán đã đi làm?
 • Bạn là kế toán tổng hợp muốn bổ sung thêm kỹ năng?

Hãy đến với khóa học Kế toán thuế tổng hợp Misa:

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh gồm chứng từ gốc và chứng từ kế toán bổ sung giúp học viên có một cách nhìn đúng về chứng từ.

Hướng dẫn cách luân chuyển chứng từ bắt đầu từ việc tiếp nhận chứng từ đến kiểm tra kiểm soát, ghi sổ, lập báo cáo tài chính, in ấn lưu trữ chứng từ.

Hướng dẫn tạo hệ thống sổ sách, bảng biểu, chứng từ đầy đủ theo quy định của luật kế toán.

Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo cả 2 phương pháp trực tiếp và gián tiếp.

Cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo được link số liệu tự động giúp học viên lập nhanh và chính xác.

Hướng dẫn công tác kiểm kê đối chiếu khi kết thúc năm tài chính, hướng dẫn in ấn lưu trữ chứng từ theo quy định.

Cùng nhiều nội dung khác trong khóa học!

Đối tượng đào tạo khóa học kế toán thuế tổng hợp Misa 2019

 • Học sinh, sinh viên
 • Nhân viên kế toán

Nội dung khóa học kế toán thuế tổng hợp Misa 2019

Phần 1: Kiến thức chung

 • Bài 1: Tạo dữ liệu kế toán
 • Bài 2: Chia sẻ công việc của Kế toán tổng hợp
 • Bài 3: Kiến thức chung về chế độ kế toán doanh nghiệp
 • Bài 4: Nhập số dư đầu kỳ

Phần 2: Kế toán vốn bằng tiền

 • Bài 5: Chia sẻ kinh nghiệm về quản lý hạch toán vốn bằng tiền
 • Bài 6: Hạch toán góp vốn bằng tiền mặt
 • Bài 7: Hạch toán góp vốn bằng chuyển khoản
 • Bài 8: Góp vốn bằng tài sản cố định
 • Bài 9: Tạm ứng tiền cho nhân viên
 • Bài 10: Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng
 • Bài 11: Ứng trước tiền cho người bán
 • Bài 12: Rút tiền ngân hàng về quỹ tiền mặt
 • Bài 13: Nhận ứng trước tiền của khách hàng
 • Bài 14: Thanh toán tiền tiếp khách
 • Bài 15: Thanh toán tiền văn phòng phẩm
 • Bài 16: Thanh toán tiền điện sáng
 • Bài 17: Thanh toán tiền vận chuyển
 • Bài 18: Thanh toán tiền thưởng, phúc lợi
 • Bài 19: Thanh toán tiền công tác phí, phòng nghỉ
 • Bài 20: Thanh toán tiền vé máy bay
 • Bài 21: Thanh toán tiền du lịch
 • Bài 22: Thanh toán tiền mua công cụ dụng cụ
 • Bài 23: Chi nộp phạt hành chính bảo hiểm
 • Bài 24: Thanh toán tiền phí quản lý tài khoản
 • Bài 25: Hạch toán lãi tiền gửi ngân hàng

Phần 3: Kế toán mua hàng hóa dịch vụ

 • Bài 26: Chia sẻ quy định về mua hàng
 • Bài 27: Chứng từ hạch toán mua hàng thanh toán bằng tiền mặt
 • Bài 28: Hạch toán hóa đơn mua hàng thanh toán bằng chuyển khoản
 • Bài 29: Mua hàng chưa thanh toán chứng từ và hạch toán
 • Bài 30: Mua hàng đối trừ vào tiền đã ứng trước cho khách hàng
 • Bài 31: Chứng từ hạch toán mua xăng dầu

Phần 4: Kế toán bán hàng và thanh toán

 • Bài 32: Các vấn đề cần quan tâm đối với xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu
 • Bài 33: Hạch toán bán hàng thu ngay bằng tiền mặt
 • Bài 34: Hạch toán hóa đơn bán hàng thu bằng chuyển khoản
 • Bài 35: Hạch toán hóa đơn bán hàng chưa thanh toán
 • Bài 36: Thu tiền bán hàng của khách hàng bằng chuyển khoản
 • Bài 37: Thanh toán tiền cho nhà cung cấp
 • Bài 38: Hoa hồng bán hàng, chứng từ, tính và hạch toán chi phí hoa hồng

Phần 5: Kế toán tài sản cố định và chi phí trả trước

 • Bài 39: Một số sai lầm cần tránh đối với tài sản cố định và chi phí trả trước
 • Bài 40: Chứng từ hạch toán Tài sản cố định và khai báo khấu hao TSCĐ
 • Bài 41: Chứng từ hạch toán công cụ dụng cụ và ghi tăng hàng loạt
 • Bài 42: Hạch toán chi phí trả trước và ghi tăng đơn chiếc

Phần 6: Kế toán tiền lương và các khoản bảo hiểm

 • Bài 43: Chia sẻ quy định về tiền lương và các khoản trích theo lương
 • Bài 44: Chứng từ, hạch toán chi phí tiền lương và các khoản bảo hiểm
 • Bài 45: Hạch toán nộp tiền bảo hiểm

Phần 7: Kế toán tiền vay và các khoản khác

 • Bài 46: Các sai sót về chi phí đi vay có thể trả giá bằng tiền
 • Bài 47: Hạch toán vay tiền nhập quỹ
 • Bài 48: Tính và hạch toán chi phí lãi vay
 • Bài 49: Hạch toán Nộp thuế thu nhập cá nhân

Phần 8: Kê khai thuế

 • Bài 50: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào
 • Bài 51: Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT
 • Bài 52: Hướng dẫn lập báo cáo sử dụng hóa đơn

Phần 9: Kết chuyển lập báo cáo tài chính, in chứng từ sổ sách

 • Bài 53: Tính phân bổ chi phí công cụ dụng cụ
 • Bài 54: Tính phân bổ chi phí khấu hao
 • Bài 55: Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh trước thuế
 • Bài 56: Hướng dẫn tính chi phí thuế TNDN hiện hành và lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN
 • Bài 57: Hạch toán chi phí thuế TNDN hiện hành
 • Bài 58: Lập Bảng CDKT, Báo cáo KQKD, Báo cáo LCTT và Thuyết minh BTCT
 • Bài 59: Đánh lại số chứng từ và in chứng từ hàng loạt
 • Bài 60: In Báo cáo chưng từ sổ sách kế toán và các bảng biểu liên quan
 • Bài 61: Kiểm tra soát xét nhanh và chia sẻ một số công việc cần làm khi kết thúc năm tài chính
 • Bài 62: Sao lưu và phục hồi dữ liệu kế toán

Giảng viên khóa học kế toán thuế tổng hợp Misa 2019

Phan Đắc Hoan
Phan Đắc Hoan
 • Phan Đắc Hoan – Kiểm toán viên – Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup.
 • Kiểm toán viên – Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup.
 • Trưởng Chi Nhánh Hà Nội tại Công Ty TNHH Kiểm Toán An Phát AFC.
 • Thạc sỹ chuyên nghành kinh tế năm 2012.
 • Chủ nhiệm kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN.
 • Trưởng ban Tài chính tại Chi nhánh Công ty Sông Hồng 25 – Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng.
 • Chứng chỉ Kiểm toán viên CPA năm 2010.
 • Phụ trách mảng đào tạo kế toán, tư vấn thuế, kiểm soát chất lượng.

Học viên đánh giá khóa học kế toán thuế tổng hợp Misa 2019

Học Kế Toán Thuế Trên Phần Mềm MISA,Kế Toán Thuế Trên Phần Mềm MISA,Thuế Trên Phần Mềm MISA,Khóa Học Kế Toán Thuế Trên Phần Mềm,Khóa Học Kế Toán Thuế Trên Phần Mềm MISA
Học viên đánh giá khóa học kế toán thuế tổng hợp Misa 2019

Quyền lợi của học viên trong khóa học kế toán thuế tổng hợp Misa 2019

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký kế toán thuế tổng hợp Misa 2019 trên toàn hệ thống.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến Khóa học kế toán thuế tổng hợp Misa 2019

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên Khóa học kế toán thuế tổng hợp Misa 2019 là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumall, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bất kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khóa học

 • Có laptop/ smartphone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hy vọng Khóa học “kế toán thuế tổng hợp Misa 2019” hữu ích đối với bạn.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng