Khóa học ASP.NET Core MVC (.NET 6) Hướng dẫn đầy đủ

Khóa học giúp bạn biết xây dựng ứng dụng thế giới thực bằng ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core và ASP.NET Core Identity.

Bạn sẽ học được gì

 • Hiểu cấu trúc và nguyên tắc cơ bản của Dự án cốt lõi ASP NET MVC và ASP NET Core Razor Project.
 • Biết xây dựng Dự án về thương mại điện tử.
 • Biết tạo database trong asp.net core dùng code first migrations.
 • Quản lý quyền trong ASP NET Core Identity,.
 • Notifications trong website.
 • Tích hợp thanh toán trực tuyến bằng thẻ visa.
 • Tạo database và cập nhập tự động với code first.
 • Triển khai trang web trên Microsoft Azure.

Giới thiệu khóa học

Bạn mới làm quen với ASP.NET Core hoặc bạn đã quen thuộc với ASP.NET và muốn bắt đầu tìm hiểu những điểm khác biệt trong ASP.NET Core?

Khóa học Hướng dẫn đầy đủ về ASP.NET Core MVC (.NET 6) xây dựng nhiều dự án để hiểu tất cả các khái niệm trong .NET 6, vì chúng tôi sẽ triển khai ứng dụng của mình trên Azure cũng như IIS.

Trong suốt khóa học này,

 • Các bạn sẽ hiểu sự phát triển của ASP.NET Core, sau đó sẽ xem xét các tệp và cấu trúc thư mục đã được sửa đổi.
 • Tôi sẽ giới thiệu các khái niệm mới trong ASP.NET Core
 • Chúng tôi sẽ xây dựng một ứng dụng Razor pager nhỏ bằng cách sử dụng khung Entity để tích hợp với cơ sở dữ liệu.
 • Chúng tôi sẽ học các chủ đề nâng cao trong ASP.NET MVC Core.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một lần nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng