Khóa học Google Sheets – Hàm Query từ Cơ bản tới Nâng cao

Khoá học sẽ giúp bạn thiết lập làm báo cáo tự động trong Google Sheets, giảm tải được khá nhiều câu lệnh và việc lấy dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. Điều quan trọng là giúp báo cáo của bạn tự động khi lựa chọn các bộ lọc tìm kiếm.

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ giải quyết các bài toán phức tạp liên quan đến dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác.
 • Bạn sẽ tự động hóa việc tạo báo cáo và xử lý thông tin, từ đó giảm thiểu thời gian và công sức cần thiết cho việc lấy dữ liệu và xử lý thông tin.
 • Bạn sẽ biết cách xử lý nhiều loại dữ liệu khác nhau, từ các bảng tính đơn giản đến cơ sở dữ liệu phức tạp, giúp tăng tính linh hoạt, chính xác trong việc lấy và xử lý dữ liệu.
 • Bạn sẽ cải thiện kỹ năng làm việc với các ứng dụng văn phòng và nâng cao khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong công việc.

Giới thiệu khóa học

Hàm Query sẽ giúp bạn thiết lập làm báo cáo tự động trong Google Sheets, giảm tải được khá nhiều câu lệnh và việc lấy dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. Điều quan trọng là giúp báo cáo của bạn tự động khi lựa chọn các bộ lọc tìm kiếm.

Khóa học Hàm Query từ Cơ bản tới Nâng cao trong Google Sheets sẽ giải quyết được các bài toán:

 • Tìm kiếm động 1 trường thông tin.
 • Tìm kiếm động 1 trường thông tin & kết hợp ngày tháng.
 • Tìm kiếm 2 trường thông tin.
 • Tìm kiếm phụ thuộc các trường thông tin.
 • Tìm kiếm theo lựa chọn tìm kiếm.
 • Tìm kiếm & Tính tổng.
 • Ứng dụng kết hợp với một số hàm: IF, IFERROR, AND, SUM,…

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một lần nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng