Quản trị CSDL Oracle 12c cơ bản

Khóa Học Oracle 12c Quản Trị CSDL Cơ Bản - Giảm 40%

Khóa Học Oracle 12c Quản Trị CSDL Cơ Bản – Nắm vững việc quản trị CSDL Oracle 12c, làm chủ kiến thức quản trị cơ sở dữ liệu Oracle hiệu quả.

Với Khóa Học Oracle 12c Quản Trị CSDL Cơ Bản, Bạn sẽ học được gì?

 • Làm chủ kiến thức quản trị CSDL Oracle tốt nhất thế giới mà trên 70% doanh nghiệp sử dụng.
 • Cung cấp đủ thời lượng để bạn có thể hiểu được bản chất của việc quản trị CSDL Oracle.
 • Tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, giúp bạn tự tin khi đi phỏng vấn.
 • Cung cấp kiến thức cơ bản qua bài thực hành đáp ứng nhu cầu tuyển dụng nhân sự quản trị CSDL của các doanh nghiệp hiện nay.

Giới thiệu Khóa Học Oracle 12c Quản Trị CSDL Cơ Bản

Dữ liệu được coi là “trái tim của doanh nghiệp” và là tài sản quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp, đặc biệt trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, doanh nghiệp nào càng có nhiều dữ liệu, nếu biết cách khai thác sẽ đem lại hiệu quả rất cao, có lợi thế cạnh tranh. Việc bảo vệ an toàn, quản trị dữ liệu đảm bảo hiệu năng cao là công việc được đánh giá rất cao trong mỗi doanh nghiệp hiện nay.

Hãy đến với khóa học Quản trị CSDL Oracle 12c cơ bản

Khóa học sẽ cung cấp những thông tin, kiến thức cốt lõi về quản trị CSDL Oracle tốt nhất thế giới và phức tạp nhất hiện nay:

 • Kiến trúc CSDL.
 • Cấu hình CSDL để tương thích với ứng dụng.
 • Sử dụng các công cụ quản trị.
 • Các tác vụ quản trị CSDL (quản trị tablespaces, undo, redo, archive log, object, tắt/bật listener, tắt/bật database instance, …).
 • Giám sát CSDL, lock và quản lý hiệu năng.
 • Quản lý tài nguyên và các job tự động của CSDL.
 • Quản trị backup, recovery.
 • Quản trị bảo mật CSDL và thực thi audit.
 • Chuyển dữ liệu giữa các CSDL và file.
 • Phát hiện, chuẩn đoán, khắc phục lỗi, sự cố và làm việc với Oracle Support.

Đối tượng đào tạo khóa học quản trị CSDL Oracle 12c cơ bản

 • Sinh viên các trường chuyên ngành
 • Kỹ sư lập trình

Nội dung khóa học quản trị CSDL Oracle 12c cơ bản

Phần 1: Cơ bản về Instance CSDL

 • Bài 1: Giới thiệu về khóa học
 • Bài 2: Kiến trúc CSDL Oracle – Giới thiệu
 • Bài 3: Kiến trúc CSDL Oracle – Kiến trúc bộ nhớ
 • Bài 4: Kiến trúc CSDL Oracle – Kiến trúc tiến trình
 • Bài 5: Kiến trúc CSDL Oracle – Kiến trúc storage
 • Bài 6: Kiến trúc CSDL Oracle – Multitenant, ASM
 • Bài 7: Kiến trúc CSDL Oracle – Thực hành
 • Bài 8: Các công cụ quản lý CSDL – Giới thiệu
 • Bài 9: Các công cụ quản lý CSDL – SQLPlus
 • Bài 10: Các công cụ quản lý CSDL – SQL Developer
 • Bài 11: Các công cụ quản lý CSDL – Oracle EM Express
 • Bài 12: Các công cụ quản lý CSDL – Oracle EM Cloud Control
 • Bài 13: Các công cụ quản lý CSDL – Thực hành

Phần 2: Quản trị CSDL

 • Bài 14: Quản lý Instance CSDL – Giới thiệu
 • Bài 15: Quản lý Instance CSDL – Bật Instance
 • Bài 16: Quản lý Instance CSDL – Tắt Instance
 • Bài 17: Quản lý Instance CSDL – Log file, Dynamic Vies, Dictionary Views
 • Bài 18: Quản lý Instance CSDL – Thực hành
 • Bài 19: Cấu hình mạng cho CSDL – Giới thiệu
 • Bài 20: Cấu hình mạng cho CSDL
 • Bài 21: Quản trị User – Giới thiệu
 • Bài 22: Quản trị User- Quản lý quyền, role, phân tích quyền cần thiết
 • Bài 23: Quản trị User – Profile
 • Bài 24: Quản trị User – Thực hành
 • Bài 25: Quản trị lưu trữ – Giới thiệu
 • Bài 26: Quản trị lưu trữ – Tablespace, datafile
 • Bài 27: Quản trị lưu trữ – Thực hành
 • Bài 28: Quản trị space – Giới thiệu
 • Bài 29: Quản trị space – Block
 • Bài 30: Quản trị space – Segment
 • Bài 31: Quản trị space – Nén bảng
 • Bài 32: Quản trị space – Giám sát tablespace chủ động
 • Bài 33: Quản trị space – Shrink
 • Bài 34: Quản trị space – Resumable
 • Bài 35: Quản trị space – Thực hành
 • Bài 36: Quản trị Undo – Giới thiệu
 • Bài 37: Quản trị Undo
 • Bài 38: Quản trị Undo – Thực hành
 • Bài 39: Quản lý giao dịch đồng thời – Lock
 • Bài 40: Quản lý giao dịch đồng thời – Thực hành
 • Bài 41: Triển khai audit CSDL – Tổng quan
 • Bài 42: Triển khai audit CSDL – Cau hinh, quan trị Audit
 • Bài 43: Triển khai audit CSDL – Thực hành

Phần 3: Sao lưu và phục hồi CSDL

 • Bài 44: Nguyên lý sao lưu và phục hồi CSDL – Giới thiệu
 • Bài 45: Nguyên lý sao lưu và phục hồi CSDL – Các loại lỗi
 • Bài 46: Nguyên lý sao lưu và phục hồi CSDL – Phục hồi lại Instance
 • Bài 47: Nguyên lý sao lưu và phục hồi CSDL – Phục hồi dữ liệu đầy đủ và không đầy đủ
 • Bài 48: Cấu hình sao lưu và phục hồi CSDL – Giới thiệu
 • Bài 49: Cấu hình sao lưu và phục hồi CSDL – Cấu hình nhiều Control File, Redo Log, Archived Log
 • Bài 50: Cấu hình sao lưu và phục hồi CSDL – Thực hành
 • Bài 51: Thực hiện sao lưu CSDL – Giới thiệu
 • Bài 52: Thực hiện sao lưu CSDL – Cấu hình, quản lý backup
 • Bài 53: Thực hiện sao lưu CSDL – Thực hành
 • Bài 54: Thực hiện phục hồi CSDL – Giới thiệu
 • Bài 55: Thực hiện phục hồi CSDL – Khôi phục CSDL khi mất control file, redo log, datafile
 • Bài 56: Chuyển dữ liệu – Giới thiệu
 • Bài 57: Chuyển dữ liệu – Data Pump
 • Bài 58: Chuyển dữ liệu – SQL Loader
 • Bài 59: Chuyển dữ liệu – Bảng ngoài

Phần 4: Quản lý hiệu năng CSDL

 • Bài 60: Bảo trì CSDL – Giới thiệu
 • Bài 61: Bảo trì CSDL – AWR, ASH
 • Bài 62: Bảo trì CSDL – Nhiệm vụ bảo trì tự động
 • Bài 63: Bảo trì CSDL – Thiết lập, xử lý cảnh báo
 • Bài 64: Quản lý hiệu năng CSDL – Giới thiệu
 • Bài 65: Quản lý hiệu năng CSDL – Sử dụng EM
 • Bài 66: Quản lý hiệu năng CSDL – Quản lý bộ nhớ tự động
 • Bài 67: Quản lý hiệu năng CSDL_Tối ưu SQL – Giới thiệu
 • Bài 68: Quản lý hiệu năng CSDL_Tối ưu SQL – Statistics
 • Bài 69: Quản lý hiệu năng CSDL_Tối ưu SQL – SQL Tunning Advisor
 • Bài 70: Quản lý hiệu năng CSDL_Tối ưu SQL – SQL Access Advisor
 • Bài 71: Quản lý hiệu năng CSDL_Tối ưu SQL – SQL Performance Analyzer
 • Bài 72: Quản lý tài nguyên CSDL – Giới thiệu
 • Bài 73: Quản lý tài nguyên CSDL
 • Bài 74: Sử dụng Scheduler – Giới thiệu
 • Bài 75: Sử dụng Scheduler – Tạo job, job chain
 • Bài 76: Sử dụng Scheduler – Scheduler mở rộng

Giảng viên khóa học quản trị CSDL Oracle 12c cơ bản

Trần Văn Bình
Trần Văn Bình
 • Trần Văn Bình – Giảng viên
 • Với hơn 12 năm triển khai, quản trị, tối ưu, bảo mật Cơ sở dữ liệu Oracle trên các hệ thống online 24/7 lớn nhất, phức tạp nhất Việt Nam tại tập đoàn VPBank, VNPT, Agribank, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, hiện tại giảng viên là một trong những chuyên gia hàng đầu về cơ sở dữ liệu Oracle, RAC, ASM, Tunning, DataGuard, GoldenGate, WebLogic, Linux, Solaris, AIX tại Việt Nam . Với mong muốn sẽ xây dựng một cộng đồng Quản trị Oracle chuyên nghiệp và hiệu quả, nâng tầm cho các DBA Việt Nam trong thời kỳ hội nhập Quốc tế, đặc biệt là “ươm mầm” cho thế hệ trẻ Việt Nam bước đầu bước vào nghề DBA đầy khó khăn, thách thức nhưng cũng đầy “trái ngọt”:
 • Có chứng chỉ Quốc tế OCE, CCNP, CEH
 • Là giảng viên chính đào tạo các khóa học: Quản trị CSDL Oracle, Oracle RAC, Oracle ASM, DataGuard, bảo mật Oracle, SQL, PL/SQL phiên bản 10g, 11g, 12c; hệ điều hành Solaris, Linux cho các cán bộ quản trị hệ thống, quản trị CSDL (DBA) tại các doanh nghiệp và các Trung tâm đào tạo IT tại Việt Nam.
 • Có chứng chỉ hoàn thành các chương trình đào tạo của các Trung tâm Oracle University, IBM, BKACAD, VietPace, HanoiCTT về: Oracle Workshop 11g, 12c; Oracle Gid & RAC, Oracle Tunning, Oracle Security, SQL, PL/SQL, Data Warehouse, Solaris, Sun Cluster, AIX, DB2, Solaris Security, Sun Cluster ISO 27001, CEH v6, Lập trình Java, Lập trình iOS

Học viên đánh giá khóa học quản trị CSDL Oracle 12c cơ bản

Học viên đánh giá khóa học quản trị CSDL Oracle 12c cơ bản
Học viên đánh giá khóa học quản trị CSDL Oracle 12c cơ bản

Quyền lợi của học viên trong khóa học quản trị CSDL Oracle 12c cơ bản

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký Khóa học quản trị CSDL Oracle 12c cơ bản trên toàn hệ thống.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến Khóa học quản trị CSDL Oracle 12c cơ bản

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên Khóa học quản trị CSDL Oracle 12c cơ bản là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumall, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bất kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khóa học

 • Có laptop/ smartphone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hy vọng Khóa học quản trị CSDL Oracle 12c cơ bản hữu ích đối với bạn.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một lần nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng