Kiểm tra, đối chiếu, nhận diện RỦI RO VỀ THUẾ thông qua tài khoản trên Báo cáo tài chính

Khóa học “Kiểm tra, đối chiếu, nhận diện RỦI RO VỀ THUẾ thông qua Báo cáo tài chính” là khóa học nâng cao dành cho những người muốn tìm hiểu sâu hơn về Báo cáo tài chính. Khóa học cung cấp những kiến thức rất bổ ích và cần thiết để các bạn có thể đánh giá được rủi ro về thuế của Doanh nghiệp mình thông quá báo cáo tài chính. Khóa học gồm các nội dung chính sau:

Bạn sẽ học được gì

Sau khi hoàn thành khóa học bạn sẽ nắm rõ được:

 • Hiểu rõ các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính.
 • Cách kiểm tra, đối chiếu số liệu các chỉ tiêu trên BCTC.
 • Cách kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các tài khoản trên bảng Cân đối số phát sinh tài khoản.
 • Nhận biết được các rủi có thể xảy ra tại Doanh nghiệp thông qua BCTC.
 • Từ đó có giải pháp xử lý phù hợp.

Giới thiệu khóa học

Khóa học “Kiểm tra, đối chiếu, nhận diện RỦI RO VỀ THUẾ thông qua Báo cáo tài chính” là khóa học nâng cao dành cho những người muốn tìm hiểu sâu hơn về Báo cáo tài chính. Khóa học cung cấp những kiến thức rất bổ ích và cần thiết để các bạn có thể đánh giá được rủi ro về thuế của Doanh nghiệp mình thông quá báo cáo tài chính. Khóa học gồm các nội dung chính sau:

 • Giới thiệu tổng quan về Báo cáo tài chính.
 • Đọc hiểu các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính.
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu Báo cáo tài chính.
 • Kiểm tra, đối chiếu, nhận diện rủi ro về thuế thông qua các tài khoản trên bảng Cân đối số phát sinh tài khoản.
 • Nhận diện rủi ro về thuế thông qua các hệ số trên báo cáo tài chính.
 • Từ đó gợi ý các giải pháp để xử lý số liệu.

Chi tiết bạn xem tại danh sách bài giảng của khóa học nhé.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một lần nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng