Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

Học Lập Trình Backend Cho Web Bằng PHP Mysql - Giảm 40%

Khóa học lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC – GV Nguyễn Đức Việt giúp bạn thành thạo lập trình Backend. Tự thiết kế phần mềm quản lý cho riêng mình, quản lý contact, quản lý công việc, quản lý hàng.

Backend của một trang web bao gồm một máy chủ, một ứng dụng và một cơ sở dữ liệu. Một lập trình viên back end xây dựng và duy trì công nghệ mà sức mạnh của những thành phần đó, cho phép phần giao diện người dùng của trang web có thể tồn tại được.

Kiến thức nhận được sau khóa học lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

 • Thành thạo lập trình Backend cho website.
 • Ứng dụng PHP/Mysql theo mô hình MVC.
 • Là cách tư duy lập trình theo hướng Model – View – Controller <~~ đây là vấn đề rất quan trọng trong lập trình hiện đại.
 • Tự làm một số phần mềm quản lý cho riêng mình, quản lý contact, quản lý công việc, quản lý hàng.

Giới thiệu khóa học lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

Điểm khác biệt của khóa học này so với các khóa học online khác cùng chủ đề lập trình PHP là gì vậy?

Khác người trình bày bạn ạ. Mình nghĩ cũng ảnh hưởng một phần đó, mỗi người một cách trình bày và tiếp cận khác nhau, sẽ hợp với từng người khác nhau, hi vọng bạn và mình “tương thích”. Hơn nữa mình tự tin ở phần là rất chi tiết, mình nghĩ là không ai nói chi tiết như thế bạn ạ, để đảm bảo là bạn hiểu tận ngóc ngách và bản chất của vấn đề. Einstein đã nói là nếu bạn không thể giải thích cho một đứa trẻ hiểu thì bạn cũng chẳng hiểu rõ vấn đề. Bạn thử học nhé.

Đối tượng đào tạo khóa học lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

 • Sinh viên học về công nghệ thông tin
 • Những bạn chưa biết rõ bản chất của lập trình MVC
 • Những bạn muốn học về lập trình web
 • Những bạn muốn tự lập trình backend cho website của mình

Nội dung khóa học lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

Phần 1: Cài đặt công cụ lập trình

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học lập trình php mysql theo kiến trúc MVC
 • Bài 2: Cài đặt code editor
 • Bài 3: Cài đặt plugin MVC cho code editor

Phần 2: Cài đặt môi trường và kiến trúc MVC

 • Bài 4: Cài đặt server ảo và chạy file php đầu tiên
 • Bài 5: Cài đặt kiến trúc MVC

Phần 3: Ứng dụng MVC đầu tiên

 • Bài 6: Lý thuyết về kiến trúc MVC
 • Bài 7: Tạo và chạy ứng dụng mvc đầu tiên
 • Bài 8: Cách truyền dữ liệu từ controller vào trong view thế nào

Phần 4: Học Mysql tạo cơ sở dữ liệu và kết nối

 • Bài 9: Lý thuyết về Mysql
 • Bài 10: Tạo bảng dữ liệu trong mysql thế nào
 • Bài 11: Các bước lập trình trong kiến trúc MVC để thêm dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu

Phần 5: Hoàn thiện dự án đầu tiên với MVC và Mysql

 • Bài 12: Cài đặt kiến trúc MVC, tạo view, và chạy thử
 • Bài 13: Các bước cài đặt thư viện trong mô hình MVC
 • Bài 14: Controller nhận dữ liệu từ view thế nào
 • Bài 15: Xử lý tầng dữ liệu
 • Bài 16: Tóm tắt kiến thức

Phần 6: Giới thiệu về dữ liệu kiểu mảng

 • Bài 17: Lý thuyết về mảng
 • Bài 18: Kĩ thuật tạo và duyệt mảng

Phần 7: Bài toán kinh điển – Lập trình thêm + sửa + xóa dữ liệu với PHP-Mysql

 • Bài 19: Khởi tạo controller showData
 • Bài 20: Phương thức truyền dữ liệu từ Model sang View
 • Bài 21: Duyệt mảng trong View sau khi nhận dữ liệu
 • Bài 22: Xóa dữ liệu trong mysql
 • Bài 23: Sử dụng hàm require
 • Bài 24: Viết hàm sửa dữ liệu theo MVC
 • Bài 25: Nhận dữ liệu từ controller thế nào
 • Bài 26: Hoàn thiện phần thêm sửa dữ liệu

Phần 8: Học PHP Mysql qua bài số 2 – quản lý nhân sự

 • Bài 27: Giới thiệu project số 2 – lập trình backend cho website quản lý nhân sự
 • Bài 28: Phân tích cơ sở dữ liệu

Phần 9: Thiết kế dữ liệu và thiết kế frontend bằng bootstrap 4

 • Bài 29: Tạo dữ liệu mới và cài đặt môi trường lập trình
 • Bài 30: Thiết kế nhanh phần frontend

Phần 10: Lập trình chức năng thêm dữ liệu

 • Bài 31: Chuyển phần frontend vào view
 • Bài 32: Tạo View thêm dữ liệu
 • Bài 33: Dùng controller lấy dữ liệu từ view
 • Bài 34: Xử lý phần chức năng upload file ảnh trong php
 • Bài 35: Hoàn thiện phần chức năng thêm nhân sự cho backend

Phần 11: Lập trình chức năng sửa và xóa dữ liệu

 • Bài 36: Chuyển dữ liệu vào view trong cùng một controller
 • Bài 37: Hoàn thiện và sửa lỗi tiếng việt trên mysql
 • Bài 38: Chuẩn bị view và controller xử lý phần sửa nội dung nhân viên
 • Bài 39: Giải thích về phương thức trao đổi dữ liệu thông qua URL
 • Bài 40: ĐIều hướng và lấy dữ liệu từ mysql
 • Bài 41: Nhận dữ liệu trong view
 • Bài 42: Viết hàm controller xử lý việc sửa ảnh và upload ảnh
 • Bài 43: Hoàn thiện tính năng sửa dữ liệu nhân sự
 • Bài 44: Xóa dữ liệu bằng id

Phần 12: Viết jquery cho Frontend load dữ liệu mà ko cần load lại trang

 • Bài 45: Giới thiệu jquery ajax
 • Bài 46: Sử dụng jquery trao đổi dữ liệu mà không cần load lại trang web
 • Bài 47: Sử dụng jquery thao tác với dữ liệu đồng thời thao tác với giao diện
 • Bài 48: Sử dụng jquery xử lý upload mà không cần tải lại trang
 • Bài 49: Hoàn thiện backend cho web quản lý nhân sự

Phần 13: Kiểu dữ liệu hiện đại – JSON

 • Bài 50: Giới thiệu kiểu dữ liệu json sử dụng trong lập trình hiện đại
 • Bài 51: Cài đặt project và môi trường code
 • Bài 52: Cài đặt đường dẫn ngắn cho project và một số snippet thường dùng

Phần 14: Hiểu bản chất của json thông qua làm một web hoàn chỉnh

 • Bài 53: Hiểu bản chất của json thông qua ví dụ
 • Bài 54: Đưa dữ liệu json vào mysql
 • Bài 55: Cách duyệt dữ liệu cho các phần tử trong mảng json
 • Bài 56: Xóa phần tử trong chuỗi json thế nào
 • Bài 57: Hoàn thiện chức năng xóa với kiểu json
 • Bài 58: Thao tác thêm dữ liệu json thế nào
 • Bài 59: Hoàn thiện chức năng xóa một phần tử trong json
 • Bài 60: Sửa tất cả dữ liệu trong một form thế nào
 • Bài 61: Các thao tác xử lý xử dữ liệu json

Phần 15: Đưa Json vào lập trình backend

 • Bài 62: Giới thiệu project sử dụng json cho lập trình backend
 • Bài 63: Phân tích dữ liệu theo hướng json

Phần 16: Chức năng thêm mởi slide ảnh dùng Json

 • Bài 64: Setup project
 • Bài 65: Tạo view thêm mới dữ liệu
 • Bài 66: Thêm dữ liệu bằng model và controller
 • Bài 67: Sửa lỗi và hoàn thiện tính năng thêm mới slide

Phần 17: Hoàn thiện Backend cho phần slide

 • Bài 68: Các bước, các hàm cần viết để xử lý phần edit hàng loạt
 • Bài 69: Hoàn thiện Form sửa cho tất cả slide
 • Bài 70: Truyền mảng dữ liệu sửa vào controller
 • Bài 71: Xử lý logic cho phần upload hàng loạt
 • Bài 72: Hoàn thiện backend cho phần slide

Phần 18: Hoàn thiện Frontend cho phần slide

 • Bài 73: Setup phần dữ liệu và phần frontend
 • Bài 74: Hoàn thiện kết nối frontend và backend

Phần 19: Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao

 • Bài 75: Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao

Giảng viên khóa học lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

Nguyễn Đức Việt
Nguyễn Đức Việt
 • Nguyễn Đức Việt – Giảng viên Thiết kế web tại FPT – Arena
 • Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, khóa 49, khoa Công nghệ phần mềm.
 • Giảng viên Thiết kế web tại FPT – Arena. Nguyễn Đức Việt
 • Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực thiết kế web, anh đã đào tạo hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế web chuyên nghiệp.
 • Tham gia rất nhiều dự án web cho FPT và các dự án về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở.

Học viên đánh giá khóa học lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

Lập Trình Backend Cho Web Bằng PHP Mysql,Học Lập Trình Backend Cho Web,Lập Trình Backend Cho Web,Học Lập Trình Backend Cho Web Bằng PHP,Học Lập Trình Backend Cho Web Bằng PHP Mysql
Học viên đánh giá khóa học lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

Quyền lợi của học viên trong khóa học lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC trên toàn hệ thống.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến Khóa học lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên Khóa học lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumall, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bất kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khóa học

 • Có laptop/ smartphone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hy vọng Khóa học “lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC” hữu ích đối với bạn.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng