Lập trình LinQ toàn tập

Khóa Học LinQ - Lập Trình LinQ Toàn Tập - Giảm 40%

Khóa học lập trình LinQ toàn tập – GV Trần Duy Thanh giúp bạn sử dụng lập trình LinQ một cách thành thạo nhất – Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#.

Kiến thức nhận được sau khóa học lập trình LinQ toàn tập

 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#.
 • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#.
 • Thành thạo LinQ: LinQ to Object, to SQL.
 • Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#.
 • Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin.

Giới thiệu khóa học lập trình LinQ toàn tập

 • Bạn muốn học lập trình C#?
 • Bạn tốn quá nhiều thời gian cho việc học lập trình?
 • Bạn đang gặp khó khăn trong việc thao tác xử lý, chuỗi mảng, thiết kế giao diện?

Khóa học sẽ cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học.

Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học.

Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net.

Làm chủ và ứng dụng linh hoạt ngôn ngữ lập trình này.

Khóa học sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

Sử dụng Extension method.

Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#

Xử lý chuỗi, mảng, collections.

Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện.

Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ.

Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Microsoft SQL Server.

Triển khai được mô hình đa tầng.

Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng.

Đối tượng đào tạo khóa học lập trình LinQ toàn tập

 • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng
 • Những ai đã học toàn tập ngôn ngữ lập trình C# và lập trình Winform 10 ứng dụng
 • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C# – LinQ
 • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Nội dung khóa học lập trình LinQ toàn tập

Phần 1: Giới thiệu về LINQ

 • Bài 1: Giới thiệu về LINQ
 • Bài 2: Hệ sinh thái của LINQ
 • Bài 3: Cài đặt và sử dụng Visual Studio 2017

Phần 2: Các kỹ thuật xử lý trong LINQ

 • Bài 4: Generics
 • Bài 5: Implicitly Typed Variables
 • Bài 6: Object Initializers
 • Bài 7: Anonymous Types
 • Bài 8: Extension Methods
 • Bài 9: Delegate
 • Bài 10: Lambda Expressions
 • Bài 11: Các loại Cú pháp trong LinQ
 • Bài 12: Deferred execution và lazy loading
 • Bài 13: Bài tập rèn luyện-Kỹ thuật LinQ

Phần 3: Các hàm duyệt, kiểm tra và tìm kiếm trong LinQ

 • Bài 14: Foreach
 • Bài 15: Exists
 • Bài 16: Find
 • Bài 17: FindAll
 • Bài 18: FindIndex
 • Bài 19: FindLast
 • Bài 20: FindLastIndex
 • Bài 21: RemoveAll
 • Bài 22: TrueForAll

Phần 4: Các hàm lọc và phân trang trong LinQ

 • Bài 23: Select
 • Bài 24: Where
 • Bài 25: OrderBy/OrderByDescending
 • Bài 26: OfType
 • Bài 27: All
 • Bài 28: Any
 • Bài 29: Max, Min
 • Bài 30: FirstOrDefault
 • Bài 31: Skip
 • Bài 32: Skipwhile
 • Bài 33: Take
 • Bài 34: TakeWhile
 • Bài 35: ToArray
 • Bài 36: ToDictionary
 • Bài 37: ToList
 • Bài 38: Bài tập rèn luyện-Quản lý sản phẩm

Phần 5: Giới thiệu LinQ to SQL

 • Bài 39: LinQ to SQL là gì
 • Bài 40: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
 • Bài 41: Cách tạo DataContext và kết nối cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

Phần 6: Truy vấn dữ liệu với LinQ to SQL

 • Bài 42: Truy vấn danh sách Sản phẩm-Method Syntax
 • Bài 43: Truy vấn danh sách Sản phẩm-Query Syntax
 • Bài 44: Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Method Syntax
 • Bài 45: Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Query Syntax
 • Bài 46: Truy vấn chi tiết sản phẩm-Method Syntax
 • Bài 47: Truy vấn chi tiết sản phẩm-Query Syntax
 • Bài 48: Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Method Syntax
 • Bài 49: Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Query Syntax
 • Bài 50: Truy vấn chi tiết Danh mục-Method Syntax
 • Bài 51: Truy vấn chi tiết Danh mục-Query Syntax
 • Bài 52: Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Method Syntax
 • Bài 53: Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Query Syntax

Phần 7: Thay đổi dữ liệu với LinQ to SQL

 • Bài 54: Cách lưu mới một Danh mục
 • Bài 55: Cách lưu mới một Sản phẩm
 • Bài 56: Cách lưu mới nhiều Sản phẩm
 • Bài 57: Cập nhật Sản phẩm
 • Bài 58: Cập nhật Danh mục
 • Bài 59: Xóa một Sản phẩm
 • Bài 60: Xóa một Danh mục
 • Bài 61: Xóa nhiều Sản phẩm

Phần 8: Sử dụng Store Procedure

 • Bài 62: Triệu gọi Store Procedure – Lấy chi tiết sản phẩm
 • Bài 63: Triệu gọi Store Procedure – Lấy toàn bộ sản phẩm
 • Bài 64: Triệu gọi Store Procedure – Thêm sản phẩm
 • Bài 65: Triệu gọi Store Procedure – Cập nhật giá
 • Bài 66: Triệu gọi Store Procedure – Xóa Sản phẩm
 • Bài 67: Tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu với LinQ
 • Bài 68: Chọn lọc các thuộc tính cần thiết khi truy vấn

Phần 9: Các bài tập rèn luyện

 • Bài 69: Bài tập rèn luyện Tổng hợp Quản Lý Sản Phẩm
 • Bài 70: Bài tập rèn luyện-Quản Lý Sách
 • Bài 71: Danh Sách Các Bài tập tự rèn luyện

Giảng viên khóa học lập trình LinQ toàn tập

Trần Duy Thanh
Trần Duy Thanh
 • Giảng viên: Trần Duy Thanh
 • Về giảng dạy (từ năm 2009):
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin
 • Các trường đã và đang giảng dạy:
 • Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
 • Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)
 • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM – Trung Tâm Tin Học
 • Đại Học Kinh Tế – Luật
 • Về doanh nghiệp (từ năm 2005):
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM
 • Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn
 • Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược
 • Công ty KIC (http://kicthermal.com/)
 • Kỹ sư phần mềm (System Profiling) – tham gia nhiều dự án lớn của công ty
 • Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:
 • Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học “Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học”, mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

Học viên đánh giá khóa học lập trình LinQ toàn tập

khóa học linQ,lập trình linQ,LinQ toàn tập,Lập trình LinQ toàn tập,LinQ
Học viên đánh giá khóa học lập trình LinQ toàn tập

Quyền lợi của học viên trong khóa học lập trình LinQ toàn tập

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký lập trình LinQ toàn tập trên toàn hệ thống.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến Khóa học lập trình LinQ toàn tập

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên Khóa học lập trình LinQ toàn tập là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumall, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bất kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khóa học

 • Có laptop/ smartphone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hy vọng Khóa học “lập trình LinQ toàn tập” hữu ích đối với bạn.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng