Luyện Thi Topik I

Khóa học luyện Thi Topik I – GV Châu Thùy Trang là giải pháp tối ưu giúp bạn tiết kệm thời gian, chi phí học tập, ôn luyện Topik I để đạt điểm số cao như bạn mong muốn.

Giới thiệu khóa học luyện Thi Topik I

Nếu bạn đang có dự định đi du học Hàn Quốc hoặc làm việc tại các Công ty Hàn Quốc thì kì thi năng lực tiếng Hàn TOPIK vô cùng quan trọng và cần thiết. TOPIK là chứng chỉ duy nhất được thừa nhận trên toàn thế giới về năng lực tiếng Hàn, là điều kiện cơ bản để có thể nhập quốc tịch Hàn Quốc, xin việc, làm việc tại Hàn Quốc.

Bạn đang lo lắng vì kì thi Topik I sắp tới mà bạn chưa ôn luyện ? Hay do bận rộn bạn không sắp xếp được thời gian đến trung tâm luyện thi? Bạn chưa tìm được phương pháp ôn luyện tiếng Hàn phù hợp? Khóa học “Luyện Thi Topik I”  chính là giải pháp tối ưu dành cho bạn, giúp bạn tiết kệm thời gian, chi phí học tập, ôn luyện. Khóa học sẽ giúp bạn ôn lại một số từ vựng cần nắm khi thi Topik I, ôn lại tất cả các cấu trúc ngữ pháp khi thi Topik I, đặc biệt là luyện giải đề thi với 16 dạng câu thường gặp trong Topik I.

Giảng viên Châu Thùy Trang tốt nghiệp khoa Hàn Quốc Ngữ trường Đại học Hannam, có 6 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn sẽ giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi Topik I.

Kiến thức nhận được sau khóa học luyện Thi Topik I

 • Củng cố vốn Từ vựng – Ngữ pháp cần thiết khi đi thi Topik I.
 • Có được kỹ năng làm bài thi tiết kiệm thời gian, hiệu quả, đạt điểm số cao.
 • Luyện giải đề thi với 16 dạng câu hỏi thường gặp.
 • Tự tin đạt điểm cao khi thi Topik I.

Đối tượng đào tạo khóa học luyện Thi Topik I

Khóa học dành cho tất cả những người chuẩn bị thi Topik I và có mong muốn sử dụng tiếng Hàn thành thạo:

 • Người đang học tiếng Hàn và những người mong muốn đi du học đại học tại Hàn Quốc
 • Người mong muốn làm việc tại các doanh nghiệp Hàn Quốc trong và ngoài nước và các cơ quan công cộng.
 • Các chị em kết hôn với người Hàn cần bằng topik cấp 1,2 để xin visa
 • Các anh chị đi lao động cần đổi visa E7

Nội dung khóa học luyện Thi Topik I

Phần 1: Từ vựng thường gặp trong Topik 1

 • Bài 1: 명사 Danh từ
 • Bài 2: 양사 Lượng từ
 • Bài 3: 동사 Động từ
 • Bài 4: 형용사 Tính Từ
 • Bài 5: 부사 Trạng từ
 • Bài 6: 접속사 – 의문대명사 / Liên từ – Đại từ nghi vấn
 • Bài 7: 수- 대명사 Số đếm- Đại từ

Phần 2: Ngữ Pháp Cần Biết trong Topik 1

 • Bài 8: V + -고 싶다 Muốn
 • Bài 9: V + -지 못하다 = 못 + V Không thể
 • Bài 10: V + – (으)ㄹ게요 Sẽ
 • Bài 11: V + – (으)ㄹ 수 있다 Có thể .. / V + – (으)ㄹ 수 없다 Không thể
 • Bài 12: V/A + -(으)ㄹ 것이다 Sẽ
 • Bài 13: V + -(으)려고 하다 Dự định
 • Bài 14: N + -(이)군요 / A + -군요 / V + -는군요.
 • Bài 15: V –고 있다 Đang
 • Bài 16: V –어/아/야 겠다 Chắc tôi phải
 • Bài 17: V/A-지 않다 = 안 +V/A Không
 • Bài 18: -(으)ㄴ/는/ -(으)ㄹ 것 같다 Dự đoán (chắc là, có lẻ, hình như)
 • Bài 19: V + -아/어/해 보다 Làm thử việc gì đó
 • Bài 20: -(으)면 좋겠어요 Nếu… thì tốt quá
 • Bài 21: -기로 하다 Quyết định.
 • Bài 22: V + -(으)ㄴ 적이 있다V + -(으)ㄴ 적이 없다. Đã từng/ chưa từng
 • Bài 23: V+ – 는 중이다 Đang….
 • Bài 24: V + -지 말아야 하다V + -지 않아야 하다 Đừng nên / Không nên
 • Bài 25: V+ (으)ㄹ 줄 알다V+ (으)ㄹ 줄 모르다 Biết cách/ Không biết cách làm gì đó
 • Bài 26: N + 만 Chỉ… thôi ·······
 • Bài 27: N+ 와/과, N+ 하고, N + (이)랑 Và, với N ··
 • Bài 28: -도 Cũng ······
 • Bài 29: -마다 Mỗi ·
 • Bài 30: -(으)ㄹ 때 Khi ······
 • Bài 31: -(으)로 ·····
 • Bài 32: N -(이)나 Hoặc, hay ····
 • Bài 33: N -보다 ··············
 • Bài 34: A -게 Một cách ··············
 • Bài 35: N 부터 ~ N 까지 Từ… đến…
 • Bài 36: N –처럼 Như ··
 • Bài 37: Cách sử dụng trợ từ – 이/가 ····
 • Bài 38: Phân biệt -이/가 /은/는 ·····
 • Bài 39: Trợ từ – 을/를 ·······
 • Bài 40: V/A + -아/어/여서 Rồi, và / vì…nên ········
 • Bài 41: V/A –기 때문에Nguyên nhân – Kết quả
 • Bài 42: V/A- (으)니까 Do, vì, là vì…
 • Bài 43: – 고 Và ···········
 • Bài 44: V -(으)려면 Nếu muốn ····
 • Bài 45: V+ -는데, A+ -(으)ㄴ데 Nhưng…/ giới thiệu bối cảnh, tình huống.
 • 00:04:40
  Bài 46: V – (으)려고 Để ·······
 • Bài 47: V/A -(으)면 Nếu
 • Bài 48: -지만 Nhưng ·
 • Bài 49: -(으)면서 Vừa.. Vừa ···
 • Bài 50: V -(으)러 가다/오다 đến (đâu đó) để (làm gì)
 • Bài 51: V/A -거나 Hoặc/ hay là ················
 • Bài 52: V + -기 전에, N + 전에 Trước khi ·····
 • Bài 53: V + – (으)ㄴ 후에, N + 후에 Sau khi.. ··
 • Bài 54: Bất quy tắc ‘으’ ········
 • Bài 55: Bất quy tắc ‘ㄷ’ ···
 • 00:05:26
  Bài 56: Bất quy tắc ‘ㅂ’ ······
 • Bài 57: Bất qui tắc “르” ·····
 • Bài 58: Bất quy tắc ‘ㅅ’ ·······
 • Bài 59: Bất quy tắc ‘ㅎ’ ····

Phần 3: Luyện kỹ năng giải đề

 • Bài 60: Dạng 1 : Hãy chọn xem nội dung trên nói về chủ đề gì?
 • Bài 61: Dạng 2 : Hãy chọn nội dung thích hợp nhất điền vào chỗ trống.
 • Bài 62: Dạng 3 : Chọn câu không đúng.
 • Bài 63: Dạng 4 : Chọn câu giống với nội dung trên.
 • Bài 64: Dạng 5 : Chọn suy nghĩ trọng tâm.
 • Bài 65: Dạng 6 : Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn câu có cùng nội dung.
 • Bài 66: Dạng 7 : Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn xem nội dung trên nói về chủ đề gì?
 • Bài 67: Dạng 8 : Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn câu có cùng nội dung.
 • Bài 68: Dạng 9 : Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn câu có cùng nội dung.
 • Bài 69: Dạng 10 : Sắp xếp câu theo thứ tự.
 • Bài 70: Dạng 11 : Điền câu văn vào chỗ trống thích hợp + Chọn câu có cùng nội dung.
 • Bài 71: Dạng 12 : Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn câu có cùng nội dung.
 • Bài 72: Dạng 13 : Hãy chọn ra mục đích viết thư + chọn câu có cùng nội dung.
 • Bài 73: Dạng 14 : Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn câu có cùng nội dung.
 • Bài 74: Dạng 15 : Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn câu có cùng nội dung.
 • Bài 75: Dạng 16 : Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn câu có cùng nội dung.

Giảng viên khóa học luyện Thi Topik I

Châu Thùy Trang
Châu Thùy Trang
 • Giảng Viên Châu Thùy Trang
 • Hiện đang công tác giảng dạy tiếng Việt và tiếng Hàn cho đối tượng người Hàn và người Việt.
 • Kinh nghiệm dạy học đã được 6 năm dạy song ngữ tiếng Hàn và tiếng Việt.
 • Với số lượng học viên hơn 100 em đã theo mình học qua skype. Và hơn 30,000 bạn đang theo dõi học tiếng Hàn qua facebook.
 • Tốt nghiệp khoa Hàn Quốc Ngữ tại trường Đại học Hannam
 • Kinh nghiệm dạy Tiếng Việt tại Trường Đại Học Vì Dân tại Daejeon được 3 năm
 • Kinh nghiệm dạy Tiếng Việt online qua mạng 1 năm.
 • Kinh nghiệm dạy tiếng Hàn tại Trung tâm Gia đình Đa văn hóa được 3 năm
 • Kinh nghiệm dạy tiếng Hàn online qua skype được 6 năm.
 • Biên dịch phim tài liệu cho Đài truyền hình SBS
 • Thông dịch tại Viện kiểm Sát , Tòa án thành phố Daejeon.
 • Tác giả của quyển Vui học Tiếng Hàn với Châu Thùy Trang, Cẩm nang luyện thi Topik 1 và Topik 2.

Học viên đánh giá khóa học luyện Thi Topik I

Học viên đánh giá khóa học luyện Thi Topik I
Học viên đánh giá khóa học luyện Thi Topik I

Quyền lợi của học viên trong khóa học luyện Thi Topik I

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký luyện Thi Topik I trên toàn hệ thống.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến khóa học luyện Thi Topik I

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên khóa học luyện Thi Topik I là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumaill, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bât kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khóa học

 • Có laptop/ smart phone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hi vọng Khóa học “luyện Thi Topik I” hữu ích đối với bạn.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng