Khóa học ngữ pháp N3 – Thi 1 phát đậu luôn

ngữ pháp n3

Khóa học ngữ pháp N3 – Thi 1 phát đậu luôn – GV Ngô Trần Minh Thảo giúp bạn Nắm vững toàn bộ ngữ pháp để vượt qua được kì thi năng lực tiếng nhật N3. Dễ dàng được chấp nhận Visa qua Nhật du học, làm việc để có tương lai tươi sáng.

Giới thiệu khóa học ngữ pháp N3 – Thi 1 phát đậu luôn

Giới hạn kiến thức cần đạt để thi đỗ kì thi JLPT cấp độ N3. Cấp độ N3 là cấp độ trung cấp tiếng Nhật, đây là một cấp độ rất quan trọng, mang tính bản lề vì nó đóng vai trò làm bước chuyển từ trình độ sơ cấp lên trình độ trung và cao cấp. Khóa học bao gồm hơn 130 cấu trúc Ngữ pháp ở trình độ N3 được giải thích cụ thể, chi tiết.  Hơn 260 ví dụ thực tế dễ hiểu để học viên nắm rõ ý nghĩa và cách sử dụng. Hơn 500 câu bài tập và đáp án giúp học viên hiểu được toàn bộ các trường hợp và tình huống sẽ xuất hiện trong cuộc sống 1000 từ vựng và hán tự được bổ sung trong phần ví dụ và bài tập . Không chỉ giúp học viên nắm vững về mặt ngữ pháp mà còn tự tin trong phần đọc hiểu, nghe và từ vựng – Giúp các học viên yên tâm và tự tin hơn để vượt qua kì thi năng lực tiếng nhật N3 dễ dàng.

Kiến thức nhận được sau khóa học ngữ pháp N3 – Thi 1 phát đậu luôn

 • Nắm vững toàn bộ ngữ pháp để vượt qua được kì thi năng lực tiếng nhật N3.
 • Dễ dàng được chấp nhận Visa qua Nhật du học, làm việc để có tương lai tươi sáng.
 • Giao tiếp trôi chảy với người Nhật trong cuộc sống thường ngày.
 • Cơ hội thăng tiến trong công ty Nhật khi có thể giao tiếp.

Đối tượng đào tạo khóa học ngữ pháp N3 – Thi 1 phát đậu luôn

 • Sinh viên việt nam tại nhật 18 – 30 tuổi, Học sinh, sinh viên muốn đi du học qua Nhật 17 – 25 tuổi .
 • Những người đi hợp tác lao động và làm việc ( kỹ sư, tu nghiệp sinh, thực tập sinh, định cư…) tại Nhật 18- 28 tuổi
 • Người Việt Nam sinh sống tại Nhật từ 18 – 35 tuổi .Sinh viên sắp tốt nghiệp cần chứng chỉ ngoại ngữ 2 tại việt nam, sắp tốt nghiệp muốn vào công ty Nhật làm việc tại Việt Nam 21 – 28 tuổi.
 • Và tất cả những ai chuẩn bị thi kì thi năng lực tiếng nhật N3 ở Việt Nam và các nước trên thế giới.

Nội dung khóa học ngữ pháp N3 – Thi 1 phát đậu luôn

Phần 1: Mẫu ngữ pháp có nghĩa được, bị, cho phép, phải, lỡ, làm sẵn, giống như, cố gắng, để, trở nên, theo như, hãy, cầu mong, thể hiện ý chí và dự định.

 • Bài 1: Mẫu câu có nghĩa được, bị, cho phép
 • Bài 2: Thể ngắn trong văn nói có nghĩa phải, lỡ, làm sẵn
 • Bài 3: Phân biệt 3 mẫu câu có nghĩa trông như, giống như
 • Bài 4: Mẫu câu có nghĩa cố gắng, để, trở nên
 • Bài 5: Mẫu câu có nghĩa theo như, hãy và cầu mong
 • Bài 6: Mẫu câu thể hiện ý chí và dự định
 • Bài 7: Bài tập tổng hợp phần 1

Phần 2: Mẫu ngữ pháp có nghĩa toàn là, chỉ, ngay cả, nhất định, về, liên quan, theo, tùy vào. Thể hiện cảm xúc, việc, gọi là, đúng hơn, nói tới, tuy nói là, hãy thử, nói là, được nhờ.

 • Bài 8: Mẫu câu có nghĩa toàn là, chỉ, ngay cả, nhất định
 • Bài 9: Mẫu câu có nghĩa về, liên quan, theo, tùy vào
 • Bài 10: Mẫu câu thể hiện cảm xúc, trạng thái, chuyện về, việc
 • Bài 11: Mẫu câu có nghĩa gọi là, nghĩa là
 • Bài 12: Mẫu câu có nghĩa đúng hơn, nói tới, tuy nói là
 • Bài 13: Mẫu câu có nghĩa hãy thử,nói là, được nhờ
 • Bài 14: Bài tập tổng hợp phần 2

Phần 3: Mẫu ngữ pháp có nghĩa dù, dù bao nhiêu, mà không, tư cách, vậy mà, dù, nếu, định là, chắc là, nên, thường, nhân tiện, mỗi lần,lúc, ngay giữa, đúng như, để nguyên, bỏ đó, chỉ, muốn, giả vờ. ngay lúc, ngay giữa, đúng như, để nguyên, bỏ đó, chỉ

 • Bài 15: Mẫu câu có nghĩa dù, dù bao nhiêu, mà không
 • Bài 16: Mẫu câu có nghĩa với tư cách, vậy mà, dù, nếu
 • Bài 17: Mẫu câu có nghĩa đã định là, chắc là, nên, thường
 • Bài 18: Mẫu câu có nghĩa nhân tiện, mỗi lần, ngay lúc, ngay giữa
 • Bài 19: Mẫu câu có nghĩa đúng như, để nguyên, bỏ đó, chỉ
 • Bài 20: Mẫu câu có nghĩa muốn, giả vờ
 • Bài 21: Bài tập tổng hợp phần 3

Phần 4: Mẫu ngữ pháp có nghĩa đối với, so với, mặc dù, như là, nhờ, tại vì, thay vì, thay cho, khoảng cỡ, càng thì càng, như là, không cần thiết, nói là, nên, thật là, phải không nhỉ, không còn cách khác, nghe nói, tóm lại, kết quả là

 • Bài 22: Mẫu câu có nghĩa đối với, so với, mặc dù, như là
 • Bài 23: Mẫu câu có nghĩa nhờ, tại vì, thay vì, thay cho
 • Bài 24: Mẫu câu có nghĩa khoảng cỡ, càng thì càng, như là
 • Bài 25: Mẫu câu có nghĩa không cần thiết, nói là, nên, thật là
 • Bài 26: Mẫu câu có nghĩa phải không nhỉ, không còn cách khác, nghe nói, tại vì
 • Bài 27: Mẫu câu có nghĩa tóm lại, vì vậy, kết quả là, bởi vì
 • Bài 28: Bài tập tổng hợp phần 4

Phần 5: Mẫu ngữ pháp có nghĩa đương nhiên, không chỉ, so với, đối với, xong, hết, đang dở, vừa mới, hay quá, phải chi, không nhỉ, cho tới lúc, đến cả, suốt từ, tại, cho dù, biết đâu, chưa chắc, giống hệt như, nhưng, vì thế, vậy mà, nhân tiện

 • Bài 29: Mẫu câu có nghĩa đương nhiên, không chỉ, so với, đối với
 • Bài 30: Mẫu câu có nghĩa xong, hết, đang dở, vừa mới
 • Bài 31: Mẫu câu có nghĩa hay quá, phải chi, không nhỉ
 • Bài 32: Mẫu câu có nghĩa cho tới lúc, đến cả, suốt từ, tại
 • Bài 33: Mẫu câu có nghĩa cho dù, biết đâu, chưa chắc, giống hệt như
 • Bài 34: Mẫu câu có nghĩa nhưng, vì thế, vậy mà, nhân tiện
 • Bài 35: Bài tập tổng hợp phần 5

Phần 6: Mẫu ngữ pháp có nghĩa nếu như, giả sử, dự định, nhất định, thì đấy, không phải không, vừa mới, nữa thì đã, từ lúc, trong lúc, đương nhiên, không hẳn là, không thể nào, nhất quyết không, hoàn toàn không, chẳng chút nào, với lại, sau đây, hay là, hơn n

 • Bài 36: Mẫu câu có nghĩa nếu như, giả sử
 • Bài 37: Mẫu câu có nghĩa dự định, nhất định, thì đấy, không phải không
 • Bài 38: Mẫu câu có nghĩa vừa mới, nữa thì đã, từ lúc, trong lúc
 • Bài 39: Mẫu câu có nghĩa đương nhiên, không hẳn là, không thể nào
 • Bài 40: Mẫu câu có nghĩa nhất quyết không, hoàn toàn không, chẳng chút nào
 • Bài 41: Mẫu câu có nghĩa với lại, sau đây, hay là, hơn nữa
 • Bài 42: Bài tập tổng hợp phần 6

Giảng viên khóa học ngữ pháp N3 – Thi 1 phát đậu luôn

Ngô Trần Minh Thảo
Ngô Trần Minh Thảo
 • Giảng viên kinh nghiệm Mr. Ngô Trần Minh Thảo hơn 10 năm sống tại Nhật –
 • Đã học tập và tốt nghiệp ở trường danh tiếng nhất tại Nhật là Tokyo Institute of Technology ( Đại học công nghiệp Tokyo ) –
 • Đã thi và lấy Chứng chỉ N1 ( IKKYU) năm 2003 chỉ sau 1,5 năm đến Nhật ( học từ vỡ lòng đến N1 chỉ trong 1,5 năm ) –
 • Đã làm biên phiên dịch cho Phòng Thương Mại Công Nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VCCI Japan) và các nơi khác từ 2006 – 2010 –
 • Đã phiên dịch cho rất nhiều đoàn doanh nghiệp, đoàn chính phủ, chính khách tại Nhật
 • (được vinh dự đứng cạnh thủ tướng Koizumi và các chính khách khác của Nhật) –
 • Đã giảng dạy cho hàng ngàn người tại Việt Nam và tại Nhật trong thời gian qua

Học viên đánh giá khóa học ngữ pháp N3 – Thi 1 phát đậu luôn

Học viên đánh giá khóa học ngữ pháp N3 – Thi 1 phát đậu luôn
Học viên đánh giá khóa học ngữ pháp N3 – Thi 1 phát đậu luôn

Quyền lợi của học viên trong khóa học ngữ pháp N3 – Thi 1 phát đậu luôn

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký ngữ pháp N3 – Thi 1 phát đậu luôn trên toàn hệ thống.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến khóa học ngữ pháp N3 – Thi 1 phát đậu luôn

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên khóa học ngữ pháp N3 – Thi 1 phát đậu luôn là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumaill, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bât kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khóa học

 • Có laptop/ smart phone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hi vọng Khóa học “ngữ pháp N3 – Thi 1 phát đậu luôn” hữu ích đối với bạn

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng