Featured Video Play Icon

Khóa học ngữ pháp tiếng anh ứng dụng – Giảng viên Hannah Phạm giúp bạn biết những thứ đơn giản nhất như tính từ, danh từ, động từ hay trạng từ,… là gì?

Nhiều người khi cố nói tiếng Anh nhưng lại không biết những thứ đơn giản nhất như tính từ, danh từ, động từ hay trạng từ,… là gì; trong câu thì sắp xếp chúng như thế nào, cái nào đứng trước, cái nào đứng sau nên cứ thế là ta hay có thói quen dùng đại và cả khi phải làm những bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay tham gia các kỳ thi tiếng Anh như TOEIC hay IELTS ta hay có thói quen đọc từ hay câu nào thuận miệng thì chọn. Nếu bạn đang gặp vấn đề này, hãy khóa học Ngữ pháp tiếng anh ứng dụng giúp bạn.

Kiến thức nhận được sau khóa học ngữ pháp tiếng anh ứng dụng

 • Nắm được toàn bộ kiến thức ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao.
 • Sử dụng thành thạo các loại câu, các chủ điểm ngữ pháp.
 • Nắm chắc các thì trong tiếng anh.
 • Nắm chắc các loại từ, loại câu trong tiếng anh.

Giới thiệu khóa học ngữ pháp tiếng anh ứng dụng

Hầu hết những người học tiếng Anh đã học rất nhiều năm, thậm chí là 12 năm nhưng dường như chúng ta vẫn chẳng thể nói được một câu tiếng Anh cho gãy gọn dù là câu đơn giản nhất. Nhiều người nói nguyên nhân đó là do phản xạ chưa tốt hay từ mới chưa có. Chính xác! Nhưng trước khi cần những điều đó, bạn cần phải có kiến thức ngữ pháp. Nếu ngữ pháp bạn nói không đúng vì đơn giản bạn cũng có thói quen ghép từ như bao ai khác thì người nước ngoài dù có nghe được từ bạn nói, họ cũng không thể hiểu được ý bạn đang muốn truyền tải là gì. Đó là vấn đề về ngữ pháp, nhiều người khi cố nói tiếng Anh nhưng lại không biết những thứ đơn giản nhất như tính từ, danh từ, động từ hay trạng từ,… là gì; trong câu thì sắp xếp chúng như thế nào, cái nào đứng trước, cái nào đứng sau nên cứ thế là ta hay có thói quen dùng đại và cả khi phải làm những bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay tham gia các kỳ thi tiếng Anh như TOEIC hay IELTS ta hay có thói quen đọc từ hay câu nào thuận miệng thì chọn. Nếu bạn đang gặp vấn đề này, hãy khóa học Ngữ pháp tiếng anh ứng dụng giúp bạn.

Khóa học không chỉ giúp bạn tự tin giao tiếp đúng ngữ pháp mà còn giúp bạn tham gia vào các kỳ thi cấp chứng chỉ như TOEIC hay IETLS và còn nhiều điều khác nữa. Đăng ký ngay khóa học tại Unica.vn để nắm chắc trọn bộ ngữ pháp tiếng anh và ứng dụng vào thực tế.

Đối tượng đào tạo khóa học ngữ pháp tiếng anh ứng dụng

 • Luyện các kỳ thi cấp chứng chỉ như TOEIC hay IETLS
 • Muốn nắm chắc kiến thức ngữ pháp tiếng anh hơn nữa
 • Tất cả đối tượng có nhu cầu về học thêm tiếng anh

Nội dung khóa học ngữ pháp tiếng anh ứng dụng

Phần 1: Giới thiệu

 • Bài 1: Giới thiệu
 • Bài 2: Nhập môn

Phần 2: Bảng đại từ

 • Bài 3: Tổng quan bảng đại từ
 • Bài 4: Cách sử dụng đại từ nhân xưng
 • Bài 5: Vai trò của tân ngữ và các cách sử dụng
 • Bài 6: Tính từ sở hữu và các cách sử dụng
 • Bài 7: Các cách sử dụng sở hữu cách
 • Bài 8: Đại từ sở hữu và các cách sử dụng
 • Bài 9: Cách sử dụng đại từ phản thân
 • Bài 10: Bài tập tổng kết và phân biệt bảng đại từ

Phần 3: Các loại từ

 • Bài 11: Sơ lược chung về các từ loại
 • Bài 12: Kiến thức cơ bản về danh từ
 • Bài 13: Thế nào là danh từ đếm được và danh từ không đếm được?
 • Bài 14: Cách biến danh từ không đếm được thành danh từ đếm được
 • Bài 15: Danh từ số nhiều và các dạng thức
 • Bài 16: Danh từ với những hình thức số nhiều đặc biệt
 • Bài 17: Làm thế nào để nhận dạng danh từ?
 • Bài 18: Kiến thức cơ bản về tính từ
 • Bài 19: Làm thế nào để nhận dạng tính từ?
 • Bài 20: Những cách dùng đặc biệt của tính từ
 • Bài 21: Phân biệt cách sử dụng tính từ đuôi _ed và tính từ đuôi _ing
 • Bài 22: Kiến thức cơ bản về trạng từ
 • Bài 23: Phân loại trạng từ
 • Bài 24: Vị trí của các loại trạng từ
 • Bài 25: Ý nghĩa và cách dùng một số trạng từ đặc biệt Phần 1
 • Bài 26: Ý nghĩa và cách dùng một số trạng từ đặc biệt Phần 2
 • Bài 27: Tổng kết và thực hành ứng dụng danh từ, tính từ, trạng từ
 • Bài 28: Tổng kết và thực hành ứng dụng trạng từ
 • Bài 29: Cách sử dụng mạo từ không xác định
 • Bài 30: Kiến thức cơ bản về giới từ
 • Bài 31: Cách sử dụng giới từ chỉ nơi chốn
 • Bài 32: Cách sử dụng giới từ chỉ thời gian
 • Bài 33: Cách sử dụng các giới từ To, For, Of
 • Bài 34: 7 cách sử dụng giới từ By
 • Bài 35: Những giới từ dễ dùng nhầm lẫn Phần 1
 • Bài 36: Những giới từ dễ dùng nhầm lẫn phần 2
 • Bài 37: Những giới từ dễ dùng nhầm lẫn phần 3
 • Bài 38: Các tính từ đi kèm với giới từ thường sử dụng phổ biến
 • Bài 39: Các động từ đi kèm với giới từ thường sử dụng phổ biến
 • Bài 40: Tổng kết và thực hành giới từ
 • Bài 41: Liên từ là gì? Cách sử dụng liên từ kết hợp
 • Bài 42: Cách sử dụng các liên từ tương quan
 • Bài 43: Cách sử dụng các liên từ phụ thuộc
 • Bài 44: Thực hành liên từ phụ thuộc
 • Bài 45: Cách sử dụng các đại từ chỉ định
 • Bài 46: Kiến thức cơ bản về các đại từ bất định
 • Bài 47: Cách sử dụng các từ bất định: Other, others, another, one, ones
 • Bài 48: Cách sử dụng các từ chỉ số lượng: Much, Many, Few, A few, Little, A little
 • Bài 49: Cách sử dụng các từ Every, Each, All, Most
 • Bài 50: Cách sử dụng các từ So, Too, Either, Neither
 • Bài 51: Cách sử dụng các từ Some, Any, No, None
 • Bài 52: Cách sử dụng các từ Together, One another, Each other
 • Bài 53: Cách đặt câu nghi vấn với các từ để hỏi
 • Bài 54: Cách sử dụng các loại động từ khuyết thiếu
 • Bài 55: Động từ là gì? Động từ nguyên thể đơn
 • Bài 56: Cách sử dụng động từ nguyên thể kép
 • Bài 57: Các cấu trúc với động từ nguyên thể
 • Bài 58: Thực hành ứng dụng thành thạo động từ nguyên thể
 • Bài 59: Danh động từ là gì? Cách sử dụng danh động từ
 • Bài 60: Thực hành ứng dụng thành thạo danh động từ
 • Bài 61: Thực hành tổng kết toàn bộ động từ
 • Bài 62: Thực hành tổng kết cách sử dụng các từ loại

Phần 4: Cách dùng các thì trong Tiếng Anh

 • Bài 63: Toàn bộ kiến thức thì hiện tại đơn kèm thực hành ứng dụng
 • Bài 64: Toàn bộ kiến thức thì hiện tại tiếp diễn kèm thực hành ứng dụng
 • Bài 65: Phân biệt thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
 • Bài 66: Toàn bộ kiến thức thì quá khứ đơn kèm thực hành ứng dụng
 • Bài 67: Toàn bộ kiến thức thì quá khứ tiếp diễn kèm thực hành ứng dụng
 • Bài 68: Phân biệt thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn
 • Bài 69: Toàn bộ kiến thức thì hiện tại hoàn thành kèm thực hành ứng dụng
 • Bài 70: Phân biệt thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành
 • Bài 71: Các động từ bất quy tắc hay sử dụng
 • Bài 72: Toàn bộ kiến thức thì quá khứ hoàn thành kèm thực hành ứng dụng
 • Bài 73: Phân biệt thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành
 • Bài 74: Toàn bộ kiến thức thì tương lai đơn kèm thực hành ứng dụng
 • Bài 75: Phân biệt thì tương lai đơn và tương lai gần
 • Bài 76: Toàn bộ kiến thức thì tương lai hoàn thành kèm thực hành ứng dụng
 • Bài 77: Thực hành tổng kết ứng dụng các thì

Phần 5: Các loại câu

 • Bài 78: Cấu trúc câu và 3 loại câu cơ bản
 • Bài 79: Cách sử dụng câu hỏi đuôi
 • Bài 80: Các dạng đặc biệt của câu hỏi đuôi
 • Bài 81: Cách sử dụng câu mệnh lệnh
 • Bài 82: Cách sử dụng câu cảm thán
 • Bài 83: Kiến thức câu bị động
 • Bài 84: Câu bị động thì hiện tại đơn
 • Bài 85: Câu bị động thì hiện tại tiếp diễn
 • Bài 86: Câu bị động thì quá khứ đơn
 • Bài 87: Câu bị động thì quá khứ tiếp diễn
 • Bài 88: Câu bị động thì hiện tại hoàn thành
 • Bài 89: Câu bị động thì quá khứ hoàn thành
 • Bài 90: Câu bị động thì tương lai đơn và tương lai gần
 • Bài 91: Câu bị động với các động từ khuyết thiếu
 • Bài 92: 10 dạng câu bị động đặc biệt
 • Bài 93: Thực hành các dạng câu bị động đặc biệt
 • Bài 94: Câu so sánh hơn
 • Bài 95: Thực hành so sánh hơn
 • Bài 96: Câu so sánh hơn nhất
 • Bài 97: Câu so sánh ngang bằng và so sánh kém
 • Bài 98: Câu so sánh kép
 • Bài 99: Thực hành tổng kết các loại câu so sánh
 • Bài 100: Câu điều kiện loại 1
 • Bài 101: Câu điều kiện loại 2
 • Bài 102: Câu điều kiện loại 3
 • Bài 103: Câu điều kiện hỗn hợp
 • Bài 104: Những cách dùng đặc biệt của Will, Should, Would trong câu điều kiện
 • Bài 105: Những hình thức biến đổi của câu điều kiện
 • Bài 106: Thực hành tổng kết các câu điều kiện
 • Bài 107: Các loại câu ước
 • Bài 108: Kiến thức câu tường thuật Phần 1
 • Bài 109: Thực hành câu tường thuật Phần 1
 • Bài 110: Kiến thức câu tường thuật Phần 2
 • Bài 111: Thực hành câu tường thuật Phần 2
 • Bài 112: Thực hành tổng kết câu tường thuật
 • Bài 113: Kiến thức, cách sử dụng câu giả định
 • Bài 114: Thực hành tổng kết câu giả định
 • Bài 115: Cách sử dụng các mệnh đề danh ngữ
 • Bài 116: Thực hành tổng kết mệnh đề danh ngữ
 • Bài 117: Kiến thức về mệnh đề quan hệ phần 1
 • Bài 118: Kiến thức về mệnh đề quan hệ phần 2
 • Bài 119: Thực hành bài tập mệnh đề quan hệ
 • Bài 120: Cách sử dụng mệnh đề quan hệ giản lược
 • Bài 121: Thực hành mệnh đề quan hệ giản lược
 • Bài 122: Thực hành tổng kết mệnh đề quan hệ
 • Bài 123: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Phần 1
 • Bài 124: Thực hành sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Phần 1
 • Bài 125: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Phần 2
 • Bài 126: Thực hành Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Phần 2
 • Bài 127: Tổng kết thực hành sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Phần 6: Tổng kết

 • Bài 128: Tổng kết

Giảng viên khóa học ngữ pháp tiếng anh ứng dụng

Hannah Phạm
Hannah Phạm
 • Hannah Phạm – Nhà sáng lập Học viện Anh ngữ iYOLO, Chuyên gia đào tạo tiếng Anh kết hợp tư duy
 • Ms Hannah Phạm là:
 • Sáng lập Học viện Anh ngữ iYOLO
 • Chuyên gia đào tạo tiếng Anh kết hợp tư duy
 • Chuyên gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm
 • Có trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý và Đào tạo Giảng viên
 • Đã có gần 7 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và trên 4 năm đào tạo giảng viên tiếng Anh cho Langmaster
 • Là MC của kênh học tiếng Anh qua phim
 • Là tác giả của cuốn sách: Tại sao tôi không giỏi tiếng Anh?, Phương pháp học tiếng Anh đột phá, Tuyệt chiêu luyện nghe đỉnh của đỉnh.

Học viên đánh giá khóa học ngữ pháp tiếng anh ứng dụng

Học viên đánh giá khóa học ngữ pháp tiếng anh ứng dụng
Học viên đánh giá khóa học ngữ pháp tiếng anh ứng dụng

Quyền lợi của học viên trong khóa học ngữ pháp tiếng anh ứng dụng

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký ngữ pháp tiếng anh ứng dụng trên toàn hệ thống.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến khóa học ngữ pháp tiếng anh ứng dụng

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên khóa học ngữ pháp tiếng anh ứng dụng là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumall, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bất kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khóa học

 • Có laptop/ smartphone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hy vọng Khóa học ngữ pháp tiếng anh ứng dụng hữu ích đối với bạn.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Nội Dung Khóa Học

....