Khóa Học Nguyên Lý Kế Toán Cho Người Mới Bắt Đầu

Khóa Học Nguyên Lý Kế Toán Cho Người Mới Bắt Đầu

Khóa học nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu – Giảng viên Nguyễn Lê Hoàng giúp bạn hiểu tổng quát về kế toán, có cái nhìn đầy đủ và toàn diện về lĩnh vực này, làm được kế toán cơ bản.

Kiến thức nhận được sau khóa học nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu

 • Nắm được Nguyên lý kế toán là như thế nào.
 • Hiểu bản chất và làm được kế toán căn bản.
 • Có được kiến thức tương đương, thậm chí là vượt so với sinh viên kế toán học trong trường.
 • Có được kiến thức nền tảng tốt để chuẩn bị cho các khóa học kế toán tiếp theo.

Giới thiệu khóa học nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu

 • Nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu là khóa kế toán cơ bản dành cho những bạn chưa biết gì về kế toán, muốn chuyển sang nghề kế toán hoặc những bạn đã học lâu rồi nhưng nay đã quên.
 • Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng Nguyên lý kế toán được viết bởi trường Học Viện Tài Chính, đảm bảo đầy đủ kiến thức căn bản của kế toán, giúp người học hiểu một cách toàn diện về kế toán.

Các phần học được chia rõ ràng, chi tiết, giúp bạn hiểu sâu về công việc của một người kế toán:

 • Phần 1: Khái quát về kế toán, phân loại kế toán và bí quyết để trở thành kế toán giỏi.
 • Phần 2: Tổ chức công tác kế toán, giúp bạn hình dung ra mô hình bộ máy kế toán trong doanh nghiệp và các công việc cụ thể của một kế toán viên.
 • Phần 3: Các yếu tố cơ bản của Báo cáo tài chính.
 • Phần 4: Nguyên lý kế toán căn bản.
 • Phần 5: Sổ sách kế toán và hình thức kế toán.

Đối tượng đào tạo khóa học nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu

 • Muốn học kế toán mà chưa biết gì về kế toán

Nội dung khóa học nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu

Phần 1: Giới thiệu và quy định chung

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học
 • Bài 2: Những người được làm kế toán?
 • Bài 3: Kế toán cần những tố chất gì?
 • Bài 4: Kế toán và hạch toán kế toán là gì?
 • Bài 5: Các loại kế toán
 • Bài 6: Kỳ kế toán
 • Bài 7: Hợp nhất kỳ kế toán
 • Bài 8: Quy định chung, ghi chép, luân chuyển, lưu trữ chứng từ kế toán
 • Bài 9: Các nguyên tắc kế toán cơ bản
 • Bài 10: Chế độ kế toán áp dụng
 • Bài 11: Công cụ để làm kế toán
 • Bài 12: Sản phẩm của kế toán

Phần 2: Tổ chức công tác kế toán

 • Bài 13: Mô hình bộ máy kế toán
 • Bài 14: Kế toán tại doanh nghiệp mới thành lập – Phần 1
 • Bài 15: Kế toán tại doanh nghiệp mới thành lập – Phần 2
 • Bài 16: Kế toán tại doanh nghiệp mới thành lập – Phần 3
 • Bài 17: Kế toán tại doanh nghiệp mới thành lập – Phần 4
 • Bài 18: Tiếp nhận kế toán tại doanh nghiệp đang hoạt động
 • Bài 19: Công việc cơ bản của người làm kế toán – Phần 1
 • Bài 20: Công việc cơ bản của người làm kế toán – Phần 2
 • Bài 21: Công việc cơ bản của người làm kế toán – Phần 3
 • Bài 22: Các báo cáo kế toán nộp cho cơ quan nào?
 • Bài 23: Thời hạn nộp báo cáo kế toán

Phần 3: Các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính

 • Bài 24: Đối tượng của kế toán
 • Bài 25: Tổng quan về Báo cáo tài chính
 • Bài 26: Tài sản và các loại tài sản
 • Bài 27: Nguồn vốn – nguồn hình thành tài sản
 • Bài 28: Doanh thu và thu khác
 • Bài 29: Chi phí hoạt động kinh doanh và chi khác
 • Bài 30: Kết quả kinh doanh và dòng tiền
 • Bài 31: Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn
 • Bài 32: Tính cân đối trong kế toán
 • Bài 33: Bài tập phân loại tài sản – nguồn vốn – Phần 1
 • Bài 34: Bài tập phân loại tài sản – nguồn vốn – Phần 2
 • Bài 35: Bài tập phân loại tài sản – nguồn vốn – Phần 3
 • Bài 36: Bài tập tính cân đối của TS và NV sau mỗi nghiệp vụ

Phần 4: Nguyên lý kế toán căn bản

 • Bài 37: Tài khoản kế toán
 • Bài 38: Hệ thống tài khoản kế toán
 • Bài 39: Nguyên tắc mở tài khoản kế toán
 • Bài 40: Phân loại tài khoản kế toán – Phần 1
 • Bài 41: Phân loại tài khoản kế toán – Phần 2
 • Bài 42: Kết cấu chung của tài khoản kế toán
 • Bài 43: Kết cấu tài khoản Tài sản
 • Bài 44: Kết cấu tài khoản Nguồn vốn
 • Bài 45: Kết cấu tài khoản thu nhập
 • Bài 46: Kết cấu tài khoản chi phí
 • Bài 47: Kết cấu tài khoản xác định kết quả kinh doanh
 • Bài 48: Kết cấu tài khoản điều chỉnh Tài sản
 • Bài 49: Kết cấu tài khoản điều chỉnh Nguồn vốn và thu nhập
 • Bài 50: Cách ghi chép vào tài khoản kế toán – định khoản kế toán
 • Bài 51: Các bước định khoản kế toán – Phần 1
 • Bài 52: Các bước định khoản kế toán – Phần 2
 • Bài 53: Các loại bút toán kép – Phần 1
 • Bài 54: Các loại bút toán kép – Phần 2
 • Bài 55: Các loại bút toán kép – Phần 3
 • Bài 56: Các loại bút toán kép – Phần 4
 • Bài 57: Khái quát một số nghiệp vụ về bút toán kép – Phần 1
 • Bài 58: Khái quát một số nghiệp vụ về bút toán kép – Phần 2
 • Bài 59: Mối quan hệ đối ứng giữa tài sản và nguồn vốn
 • Bài 60: Bài tập định khoản kế toán – Phần 1: Giới thiệu số liệu
 • Bài 61: Bài tập định khoản kế toán – Phần 2: Thực hành định khoản
 • Bài 62: Bài tập phải ánh số liệu lên chữ T – Phần 1
 • Bài 63: Bài tập phải ánh số liệu lên chữ T – Phần 2
 • Bài 64: Kiểm tra tính cân đối giữa Nợ và Có
 • Bài 65: Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp
 • Bài 66: Kiểm tra tính cân đối giữa tài sản và nguồn vốn
 • Bài 67: Bài tập nguyên lý kế toán (về nhà) – Phần 1
 • Bài 68: Bài tập nguyên lý kế toán (về nhà) – Phần 2
 • Bài 69: Bài tập nguyên lý kế toán (về nhà) – Phần 3
 • Bài 70: Bài tập nguyên lý kế toán (về nhà) – Phần 4

Phần 5: Sổ kế toán và hình thức kế toán

 • Bài 71: Sổ kế toán và các loại sổ
 • Bài 72: Mở sổ và ghi sổ kế toán
 • Bài 73: Các phương pháp chữa sổ kế toán
 • Bài 74: Khóa sổ kế toán
 • Bài 75: In, đóng sổ kế toán và lưu trữ
 • Bài 76: Các hình thức kế toán
 • Bài 77: Lập sổ kế toán thủ công trên Excel
 • Bài 78: Lập sổ kế toán tự động trên Excel
 • Bài 79: Lập sổ kế toán trên phần mềm kế toán
 • Bài 80: Tổng kết khóa học
 • Bài 81: Bài trắc nghiệm

Giảng viên khóa học nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu

Nguyễn Lê Hoàng
Nguyễn Lê Hoàng
 • Nguyễn Lê Hoàng – CEO – Người sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam
 • CEO – Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam – Nơi huấn luyện kế toán thực tế chất lượng, uy tín, tận trình, trách nhiệm và chuyên sâu
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm làm kế toán và huấn luyện kế toán thực tế
 • Trực tiếp huấn luyện hàng nghìn học viên kế toán thực tế mỗi năm cả trực tiếp và online
 • Trực tiếp tư vấn thuế, kế toán cho hàng trăm doanh nghiệp
 • Tác giả phần mềm kế toán Excel VAA – Phần mềm cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp
 • Tác giả nhiều tiện ích kế toán – chia sẻ miễn phí cho doanh nghiệp
 • Giảng viên của tất cả các khóa học kế toán Online trên hệ thống trực tuyến
 • Là người thân thiện, vui tính, dễ gần… được nhiều người yêu mến.
 • Với phương pháp giảng hiện đại, chi tiết, dễ hiểu – Cam kết CHẤT LƯỢNG và SỰ HÀI LÒNG
 • Phương trâm: Cầm tay hướng việc chứ không Cầm tay chỉ việc
 • Chủ sở hữu kênh Youtube về học kế toán thuế thực tế có lượng người đăng ký lớn nhất

Học viên đánh giá khóa học nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu

Học viên đánh giá khóa học nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu
Học viên đánh giá khóa học nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu

Quyền lợi của học viên trong khóa học nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký khóa học nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu trên toàn hệ thống.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến khóa học nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên khóa học nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumall, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bất kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khóa học

 • Có laptop/ smartphone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hy vọng Khóa học “nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu” hữu ích đối với bạn.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng