Ôn luyện kiến thức thi chứng chỉ MOS Excel 2016

chứng chỉ MOS Excel 2016,Thi Chứng Chỉ MOS Excel 2016,Thi Chứng Chỉ MOS Excel,ôn luyện kiến thức,MOS Excel 2016

Khóa học ôn luyện kiến thức thi chứng chỉ MOS Excel 2016 – Giảng viên Nguyễn Quang Biên giúp học viên nắm vững kỹ năng trong Excek để dễ dàng đạt được chứng chỉ MOS Excel 2016.

Kiến thức nhận được sau khóa học ôn luyện kiến thức thi chứng chỉ MOS Excel 2016

 • Được ôn tập và hệ thống kiến thức một cách khoa học.
 • Tự tin vượt qua bài thi MOS Excel 2016 với số điểm trên 900 và nhận được chứng chỉ quốc tế.
 • Hoàn toàn dễ hiểu và mang tính ứng dụng cao trong công việc.
 • Nâng cao năng suất làm việc và cơ hội thành công trong sự nghiệp.

Giới thiệu khóa học ôn luyện kiến thức thi chứng chỉ MOS Excel 2016

Hiện nay rất nhiều trường đại học đang yêu cầu chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên trong trường cũng như đa số các tổ chức, công ty, tập đoàn đều yêu cầu kĩ năng tin học văn phòng đối với nhân viên. Kĩ năng tin học văn phòng, cụ thể là kĩ năng sử dụng phần mềm Microsoft Excel được coi trọng lớn và dùng để đánh giá năng lực làm việc cũng như gia tăng hiệu suất làm việc đối với nhân viên…

MOS (Microsoft Office Specialist) là bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới và do Microsoft trực tiếp cấp, có giá trị quốc tế vô thời hạn.

Khóa học Ôn luyện kiến thức thi chứng chỉ MOS Excel 2016 của giảng viên Nguyễn Quang Biên sẽ giúp bạn giải đáp được nhiều câu hỏi lớn cũng như đạt được chứng chỉ MOS Excel 2016 trong tầm tay.

Đối tượng đào tạo khóa học ôn luyện kiến thức thi chứng chỉ MOS Excel 2016

 • Sinh viên mới ra trường
 • Nhân viên, Kế toán, Lãnh đạo

Nội dung khóa học ôn luyện kiến thức thi chứng chỉ MOS Excel 2016

Phần 1: Giới thiệu tổng quan giao diện phần mềm ứng dụng Excel

 • Bài 1: Giới thiệu giao diện phần mềm ứng dụng Excel
 • Bài 2: Các thao tác cơ bản trong Excel

Phần 2: Tạo và quản lí bảng tính, trang tính

 • Bài 3: Tạo bảng tính, Nhập dữ liệu từ tệp văn bản vào Excel
 • Bài 4: Thêm trang tính, Sao chép và di chuyển trang tính
 • Bài 5: Tìm kiếm dữ liệu trong bảng tính
 • Bài 6: Xác định ô, vùng và thành phần đã được đặt tên trong bảng tính
 • Bài 7: Tạo và gỡ Hyperlink
 • Bài 8: Định dạng trang tính: Đổi màu thẻ trang tính, Đổi tên trang tính, Đổi thứ tự các trang tính
 • Bài 9: Định dạng trang giấy
 • Bài 10: Chèn và xóa cột/hàng, Điều chỉnh độ rộng cột, chiều cao hàng
 • Bài 11: Thay đổi chủ đề bảng tính
 • Bài 12: Chèn tiêu đề và chân trang
 • Bài 13: Ẩn và bỏ ẩn trang tính
 • Bài 14: Ẩn và bỏ ẩn cột/hàng
 • Bài 15: Thiết lập thanh Quick Access Toolbar
 • Bài 16: Thay đổi giao diện, chế độ xem
 • Bài 17: Tùy chỉnh thuộc tính của tài liệu
 • Bài 18: Thay đổi chế độ thu phóng và Cài đặt hiển thị công thức
 • Bài 19: Thiết lập vùng in ấn
 • Bài 20: Lưu bảng tính dưới định dạng khác
 • Bài 21: Cài đặt in ấn
 • Bài 22: Thiết lập độ co giãn
 • Bài 23: Hiển thị lặp lại cột/hàng ở tất cả trang in
 • Bài 24: Tra soát bảng tính
 • Bài 25: Kiểm tra khả năng tiếp cận tập tin và tính tương thích

Phần 3: Quản lí ô tính và vùng dữ liệu

 • Bài 26: Tìm kiếm và thay thế dữ liệu
 • Bài 27: Sao chép và di chuyển dữ liệu
 • Bài 28: Tùy chọn dán Paste Special
 • Bài 29: Điền tự động bằng Auto Fill
 • Bài 30: Chèn và xóa ô tính
 • Bài 31: Gộp các ô tính
 • Bài 32: Căn chỉnh lề và thụt dòng ô tính
 • Bài 33: Sao chép định dạng Format Painter
 • Bài 34: Tự động xuống dòng văn bản trong ô
 • Bài 35: Định dạng kiểu dữ liệu
 • Bài 36: Định dạng ô tính
 • Bài 37: Thiết lập phong cách cho ô tính
 • Bài 38: Chèn đường Sparklines
 • Bài 39: Tạo phân cấp dữ liệu Outline Data
 • Bài 40: Chèn tổng con Subtotals
 • Bài 41: Thiết lập định dạng có điều kiện Conditional Formatting

Phần 4: Tạo bảng trong Excel

 • Bài 42: Tạo bảng từ 1 vùng ô dữ liệu
 • Bài 43: Chuyển bảng về vùng ô
 • Bài 44: Thêm hoặc bỏ cột/hàng của bảng
 • Bài 45: Quản lí phong cách cho bảng và điều chỉnh tùy chọn bảng
 • Bài 46: Lọc dữ liệu
 • Bài 47: Sắp xếp dữ liệu
 • Bài 48: Loại bỏ các dữ liệu trùng lặp

Phần 5: Công thức và hàm tính toán

 • Bài 49: Cách triển khai 1 công thức
 • Bài 50: Hàm tính tổng SUM
 • Bài 51: Hàm xác định giá trị lớn nhất MAX và giá trị nhỏ nhất MIN
 • Bài 52: Hàm đếm COUNT
 • Bài 53: Hàm tính trung bình AVERAGE
 • Bài 54: Hàm điều kiện IF
 • Bài 55: Hàm tính tổng có điều kiện SUMIF
 • Bài 56: Hàm tính trung bình có điều kiện AVERAGEIF
 • Bài 57: Hàm đếm có điều kiện COUNTIF
 • Bài 58: Các hàm RIGHT, LEFT, MID
 • Bài 59: Các hàm UPPER, LOWER, PROPER
 • Bài 60: Hàm CONCATENATE

Phần 6: Tạo biểu đồ và các vật thể khác

 • Bài 61: Tạo biểu đồ
 • Bài 62: Thêm dữ liệu tham chiếu
 • Bài 63: Chuyển đổi hàng và cột của biểu đồ cho nhau
 • Bài 64: Phân tích dữ liệu nhanh Quick Analysis
 • Bài 65: Thay đổi kiểu và kích thước biểu đồ
 • Bài 66: Thêm và điều chỉnh các thành phần của biểu đồ
 • Bài 67: Cài đặt bố cục và phong cách biểu đồ
 • Bài 68: Di chuyển biểu đồ đến 1 trang tính khác
 • Bài 69: Chèn và định dạng ảnh
 • Bài 70: Chèn và định dạng text box, hình khối
 • Bài 71: Thêm văn bản thay thế trong Excel

Phần 7: Hướng dẫn và lưu ý khi thi

 • Bài 72: Giới thiệu phần mềm ôn luyện Gmetrix và hướng dẫn làm câu hỏi thi thử Project 1
 • Bài 73: Hướng dẫn làm câu hỏi thi thử Project 2
 • Bài 74: Hướng dẫn làm câu hỏi thi thử Project 3
 • Bài 75: Hướng dẫn làm câu hỏi thi thử Project 4
 • Bài 76: Hướng dẫn làm câu hỏi thi thử Project 5
 • Bài 77: Hướng dẫn làm câu hỏi thi thử Project 6
 • Bài 78: Hướng dẫn làm câu hỏi thi thử Project 7

Giảng viên khóa học ôn luyện kiến thức thi chứng chỉ MOS Excel 2016

Nguyễn Quang Biên
Nguyễn Quang Biên
 • Nguyễn Quang Biên – Giảng viên
 • Giảng viên Trung tâm tin học PST
 • Có kinh nghiệm 3 năm giảng dạy hơn 1600 học viên tại Trung tâm tin học PST
 • Đào tạo và luyện thi chứng chỉ tin học quốc tế MOS phiên bản 2010, 2013, 2016 và chứng chỉ tin học IC3 GS4.
 • Đạt chứng chỉ tin học MOS phiên bản 2010, 2013, 2016 và IC3 GS4.
 • Đã từng tham gia đào tạo cho thành viên Đội tuyển tin học MOS của Ngân hàng Nhà nước tranh tài tại Hội thi Tin học Khối Cán bộ Công chức Trẻ toàn quốc lần thứ VII.

Học viên đánh giá khóa học ôn luyện kiến thức thi chứng chỉ MOS Excel 2016

Học viên đánh giá khóa học ôn luyện kiến thức thi chứng chỉ MOS Excel 2016
Học viên đánh giá khóa học ôn luyện kiến thức thi chứng chỉ MOS Excel 2016

Quyền lợi của học viên trong khóa học ôn luyện kiến thức thi chứng chỉ MOS Excel 2016

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký ôn luyện kiến thức thi chứng chỉ MOS Excel 2016 trên toàn hệ thống.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến khóa học ôn luyện kiến thức thi chứng chỉ MOS Excel 2016

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên khóa học ôn luyện kiến thức thi chứng chỉ MOS Excel 2016 là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumall, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bất kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khóa học

 • Có laptop/ smartphone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hy vọng Khóa học ôn luyện kiến thức thi chứng chỉ MOS Excel 2016 hữu ích đối với bạn.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng