Pháp luật thuế

Nắm vững và phân biệt rõ sự khác nhau giữa Pháp Luật Thuế và Pháp luật Kế Toán – Có thể hạch toán được nợ và có nhưng chưa chắc đã làm được kế toán đúng.

Bạn sẽ học được gì

  • Nắm vững và phân biệt rõ sự khác nhau giữa Pháp Luật Thuế và Pháp luật Kế Toán.
  • Có kiến thức đúng – đầy đủ, biết làm thực tế khi điều hành hoặc khai báo thuế cho Doanh Nghiệp.
  • Có sự rõ ràng và minh bạch trong các chi phí.
  • Quy trình Kế Toán tại Doanh Nghiệp.
  • Có sự hiểu biết để xử lý đúng luật về sổ sách, chứng từ.
  • Kê khai đúng các khoản chi phí không có Hóa đơn theo đúng quy định.

Giới thiệu khóa học

Có thể nói, thuế là hiện tượng tất yếu, xuất hiện và tồn tại cùng với các hiện tượng kinh tế – xã hội khác. Sự xuất hiện và phát triển của thuế gắn với mỗi giai đoạn, lợi ích mà nhà nước sử dụng nó là công cụ điều tiết nguồn thu của nền kinh tế xã hội ấy.

Pháp luật về thuế luôn là một lĩnh vực có tính chất phức tạp cao, dễ gây nhầm lẫn giữa các chế định về thuế khác nhau do vậy tôi xin được thống kê những kiến thức pháp lý cơ bản về thuế để các bạn có thể vận dụng trong hoạt động kinh doanh của đơn vị mình.

Khóa học của tôi sẽ đúc kết ngắn gọn về Quy trình thành lập Doanh Nghiệp.

  • Quy trình Kế Toán tại Doanh Nghiệp.
  • Từ khi Doanh Nghiệp mới thành lập đến quyết toán cuối năm.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng