Phát âm chuẩn Anh – Mỹ cùng giáo viên bản ngữ

phát âm chuẩn

Khóa học phát âm chuẩn Anh – Mỹ cùng giáo viên bản ngữ – GV Trang Nhung giúp bạn học phát âm, nối âm, ending sound, intonation, linking sound cùng giảng viên Trang Nhung và giảng viên Makenna – Người Mỹ đã sống nhiều năm tại Việt Nam.

Giới thiệu khóa học phát âm chuẩn Anh – Mỹ cùng giáo viên bản ngữ

Tại sao chúng ta nói tiếng Anh mà người nước ngoài không hiểu, thậm chí những từ, những câu đơn giản?

 • Lý do là vì âm của tiếng Anh và tiếng Việt hoàn toàn khác nhau, chúng ta không thể áp dụng âm tiếng Việt để nói tiếng Anh được, vì đó là tiếng Anh bồi.
 • Nền móng đầu tiên của ngôn ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng chính là phát âm, vì thế việc học phát âm tiếng Anh là vô cùng cần thiết cho các bạn.

Khóa học Phát âm chuẩn Anh – Mỹ cùng giáo viên bản ngữ gồm 50 buổi tổng hợp toàn bộ kiến thức về phát âm gồm 44 âm trong bảng phiên âm IPA, nối âm, ending sound (âm cuối), intonation (ngữ điệu) linking sound (nối âm). Bạn sẽ được luyện tập cùng cả giáo viên Việt Nam và giáo viên bản ngữ, giúp bạn nắm bắt được nội dung, phát âm chuẩn và hay.

Không chỉ giảng viên Trang Nhung – Người có IELTS 7.5, hiện đang là CEO Tổ chức Giáo dục quốc tế Overcome Việt Nam mà cùng với đó, giảng viên Makenna là giáo viên người Mỹ, đã có thời gian dài sống tại Việt Nam. Hai giảng viên hiểu và biết rõ những lỗi mà người Việt Nam thường mắc phải và tìm ra cách khắc phục, nâng cao tiếng Anh hiệu quả. Bên cạnh đó giảng viên Makenna có giọng nói vô cùng nhiều năng lượng, nói chậm dễ hiểu với bài giảng thu hút.

Vậy bạn còn lo lắng gì mà không tham gia khóa học để phát âm chuẩn như người bản ngữ?

Kiến thức nhận được sau khóa học phát âm chuẩn Anh – Mỹ cùng giáo viên bản ngữ

 • Có cái nhìn tổng quát về bảng phiên âm.
 • Phát âm 44 âm căn bản trong tiếng Anh.
 • Biết cách nối âm, nói tiếng Anh có ngữ điệu, âm cuối, trọng âm.
 • Nâng cao kĩ năng nghe Tiếng Anh chuẩn.
 • Làm quen với giọng bản ngữ chuẩn nhất.
 • Luyện tập cùng cả giáo viên Việt Nam và bản ngữ.

Đối tượng đào tạo khóa học phát âm chuẩn Anh – Mỹ cùng giáo viên bản ngữ

 • Người bị sai phát âm, muốn học phát âm từ đầu
 • Người mới bắt đầu học Tiếng Anh
 • Người nói tiếng Anh bồi muốn chuẩn hóa phát âm tiếng Anh

Nội dung khóa học phát âm chuẩn Anh – Mỹ cùng giáo viên bản ngữ

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

 • Bài 1: Lộ trình học phát âm và tổng quan bảng phiên âm IPA

Phần 2: Nội dung khóa học

 • Bài 2: Nguyên âm I /i:/ dài và /i/ ngắn. Phân biệt eat và it
 • Bài 3: Nguyên âm /u:/ dài và /ʊ/ ngắn Cách đọc cook. Look
 • Bài 4: Nguyên âm /ɔː/ dài và /ɒ/ ngắn người Mỹ có âm /ɒ/ không?
 • Bài 5: Luyện cặp nguyên âm /ɜː/ dài và /ə/ ngắn
 • Bài 6: Phân biệt hai nguyên âm dễ nhầm nhất /æ/ và /e/
 • Bài 7: Phân biệt cặp nguyên âm/ ɑː/ và / ʌ/ đọc father, car
 • Bài 8: Phân biệt các nguyên âm có kết thúc bằng âm I ở cuối /ei/ /ai/ /oi/
 • Bài 9: Phân biệt nguyên âm đôi kết thúc bằng âm u /aʊ/ /oʊ/
 • Bài 10: Nguyên âm đôi /ɪə/, /eə/, /ʊə/
 • Bài 11: Luyện tập cặp phụ âm hữu thanh và vô thanh /b/ và /p/
 • Bài 12: Phân biệt phụ âm vô thanh và hữu thanh /t/ và /d/
 • Bài 13: Phân biệt cặp phụ âm /k/ và /g/- cách đọc Cake
 • Bài 14: Phân biệt cặp phụ âm /f/ và /v/ trong từ five – số 5
 • Bài 15: Cặp phụ âm khó th vô thanh và hữu thanh/θ/ và /ð/
 • Bài 16: Phân biệt phụ âm /z/ và /s/
 • Bài 17: Phân biệt cặp phụ âm hay đọc sai sh /ʃ/ and /ʒ/
 • Bài 18: Phân biệt phụ âm /ʧ/ và /ʤ/
 • Bài 19: Phân biệt bộ ba âm mũi trong tiếng Anh /m/ và /n/ /ng/
 • Bài 20: Phân biệt ba phụ âm /w/ /j/ /r/ cách đọc fight, find, fire, file, fine
 • Bài 21: Cặp phụ âm dễ nhất và khá khó trong bảng ipa /h/ và /l/
 • Bài 22: Linking sound – nối âm trong tiếng anh
 • Bài 23: Ending sound- cách đọc âm đuôi, phân biệt wife, wine, wipe
 • Bài 24: Intonation- ngữ điệu trong tiếng Anh
 • Bài 25: Trọng âm trong tiếng Anh
 • Bài 26: Những từ hay phát âm sai trong tiếng Anh

Phần 3: Luyện phát âm cùng giáo viên bản ngữ

 • Bài 27: Luyện cặp nguyên âm I /i:/ dài và /i/ ngắn cùng giáo viên bản ngữ
 • Bài 28: Luyện cặp nguyên âm /u:/ dài và /ʊ/ ngắn
 • Bài 29: Luyện cặp nguyên âm /ɔː/ dài và /ɒ/
 • Bài 30: Luyện cặp nguyên âm /ɜː/ dài và /ə/
 • Bài 31: Luyện cặp nguyên âm /æ/ và /e/
 • Bài 32: Luyện tập cặp nguyên âm/ ɑː/ và / ʌ/
 • Bài 33: Luyện tập 3 nguyên âm /ei/ /ai/ /oi/
 • Bài 34: Luyện tập /aʊ/ /oʊ/
 • Bài 35: Luyện tập ba âm khẩu hình từ bé ra to /ɪə/, /eə/, /ʊə/
 • Bài 36: Luyện tập cặp phụ âm hữu thanh và vô thanh /b/ và /p/
 • Bài 37: Luyện tập cặp /t/ và /d/
 • Bài 38: Luyện tập cặp /g/ và /k/
 • Bài 39: Luyện tập cặp /f/ và /v/
 • Bài 40: Luyện tập cặp th vô và hữu thanh /θ/ và /ð/
 • Bài 41: Luyện tập cặp /z/ và/s/
 • Bài 42: Luyện tập cặp /ʃ/ and /ʒ/
 • Bài 43: Luyện tập cặp /ʧ/ và /ʤ/
 • Bài 44: Luyện tập bộ ba âm mũi trong tiếng Anh /m/ và /n/ /ng/
 • Bài 45: Luyện tập phụ âm / w/ / j/ và / r/
 • Bài 46: Luyện tập cặp /h/ và /l/
 • Bài 47: Ôn lại ending sound
 • Bài 48: Ôn lại linking sound – nối âm trong tiếng anh
 • Bài 49: Ôn lại stress – trọng âm
 • Bài 50: Ôn lại intonation – ngữ điệu giống người bản ngữ
 • Bài 51: Ôn lại những từ đơn giản người Việt hay nói sai

Giảng viên khóa học phát âm chuẩn Anh – Mỹ cùng giáo viên bản ngữ

Trang Nhung
Trang Nhung
 • Giảng viên Trang Nhung ielts 7.5, CEO tổ chức giáo dục quốc tế Overcome Việt Nam, Từng là giám đốc đào tạo của SUPER ENGLISH, có 5 năm kinh nghiệm trong việc đào tạo tiếng Anh giao tiếp, giúp hàng nghìn sinh viên yêu thích và tự tin nói tiếng Anh, tham gia nhiều chương trình đào tạo để có sự hiểu biết tổng quát về những người học tiếng Anh và truyền cảm hứng.
 • Makenna là giáo viên người Mỹ, đã có thời gian dài sống tại Việt Nam, có kinh nghiệm 2 năm dạy tiếng anh giao tiếp cho người Việt, cô hiểu và biết rõ những lỗi mà người Việt Nam thường mắc phải và tìm ra cách khắc phục, nâng cao tiếng Anh hiệu quả, bên cạnh đó cô vô cùng nhiều năng lượng, nói chậm dễ hiểu và giảng rất thu hút.

Học viên đánh giá khóa học phát âm chuẩn Anh – Mỹ cùng giáo viên bản ngữ

Học viên đánh giá khóa học phát âm chuẩn Anh – Mỹ cùng giáo viên bản ngữ
Học viên đánh giá khóa học phát âm chuẩn Anh – Mỹ cùng giáo viên bản ngữ

Quyền lợi của học viên trong khóa học phát âm chuẩn Anh – Mỹ cùng giáo viên bản ngữ

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký phát âm chuẩn Anh – Mỹ cùng giáo viên bản ngữ trên toàn hệ thống.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến khóa học phát âm chuẩn Anh – Mỹ cùng giáo viên bản ngữ

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên khóa học phát âm chuẩn Anh – Mỹ cùng giáo viên bản ngữ là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumaill, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bât kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khóa học

 • Có laptop/ smart phone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hi vọng Khóa học “phát âm chuẩn Anh – Mỹ cùng giáo viên bản ngữ” hữu ích đối với bạn.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng