Thực hành kế toán xây dựng trong doanh nghiệp

Học viên nắm được kiến thức lý thuyết và thực hành để có thể vận dụng trong thực tế, thông qua cách dạy kết hợp các phương pháp khác nhau của giảng viên, đặc biệt sử dụng các chứng từ thật.

Bạn sẽ học được gì

  • Học viên có kiến thức về xây dựng và kế toán xây dựng  trên nền tảng doanh nghiệp thực tế.
  • Thực hành thành thạo các nghiệp vụ kế toán đa dạng và tổng hợp.
  • Áp dụng ngay trong công việc kế toán doanh nghiệp xâu dựng.
  • Sau 1 thời gian làm việc và rèn luyện học viên có thể nhận thêm việc về làm kế toán dịch vụ, hoặc tìm các công ty lớn hơn.

Giới thiệu khóa học

  • Bạn học kế toán chưa được tiếp cận kế toán chuyên sâu lĩnh vực kế toán xây dựng.
  • Bạn là một trong những doanh nghiệp xây dựng nhưng chưa có người nắm chắc quy trình kế toán xây dựng.

Khóa học Thực hành kế toán xây dựng trong doanh nghiệp của giảng viên Thiều Kim Cường sẽ giúp bạn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên trong doanh nghiệp đồng thời giúp những bạn đã học kế toán nắm chắc nghiệp vụ chuyên môn trong mảng kế toán xây dựng.

Trong khóa học, học viên sẽ học về dự toán, định mức, quy trình kế toán chi phí giá thành, doanh thu tại các doanh nghiệp nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn, chủ đầu tư, cả lý thuyết và thực hành.

Học viên nắm được kiến thức lý thuyết và thực hành để có thể vận dụng trong thực tế, thông qua cách dạy kết hợp các phương pháp khác nhau của giảng viên Thiều Kim Cường, đặc biệt sử dụng với các chứng từ thật. Hiện nay đây là khóa duy nhất trên thị trường về kế toán xây dựng.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng