Toán Soroban – tính siêu tốc cộng, trừ, nhân, chia cho bé từ 4-12 tuổi

Khóa Học Toán Soroban Tính Siêu Tốc Cho Bé Từ 4-12 Tuổi

Khóa Học Toán Soroban Tính Siêu Tốc Cho Bé Từ 4-12 Tuổi – Giảng viên Trần Thúy Vinh giúp bé tính toán siêu tốc, thông minh như thần đồng.

Kiến thức nhận được sau Khóa Học Toán Soroban Tính Siêu Tốc Cho Bé Từ 4-12 Tuổi

 • Con bạn sẽ biết cách tính toán cộng trừ nhân chia trên bàn tính và ảo tính.
 • Con bạn sẽ có được khả năng tính toán siêu tốc.
 • Con bạn sẽ sở hữu bộ não của một thiên tài.
 • Con bạn sẽ yêu việc học toán; yêu thích các môn trên trường.

Giới thiệu Khóa Học Toán Soroban Tính Siêu Tốc Cho Bé Từ 4-12 Tuổi

Ngày nay, việc phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ cho con cái là điều mà bậc phụ huynh nào cũng quan tâm. Để trẻ em có một bộ não phát triển tốt nhất từ sự rèn luyện, học tập là điều hoàn toàn có thể. Khi trẻ có một tự duy tốt, trẻ sẽ lĩnh hội và xử lý thông tin nhanh chóng, có khả năng giải quyết nhanh nhất và tốt nhất các vấn đề trong học tập và các hoạt động trong cuộc sống như giao tiếp, ứng xử, tình cảm…

Khoa học đã chứng minh, từ 4 – 12 tuổi là độ tuổi mà trí não con người phát triển tối ưu nhất, trẻ em nào có được sự hình thành trí não tốt ở độ tuổi 12 thì bộ não đó của trẻ sẽ được duy trì như thế đến suốt cuộc đời. Nắm bắt được điều đó chúng tôi đào tạo chương trình Toán tư duy cho trẻ từ 4 – 12 tuổi theo phương pháp kích thích cả bán cầu não trái và phải.

“Toán soroban” là chương trình khoa học đặc biệt được thiết kế cho trẻ 4-12 tuổi nhằm phát huy tối đa tiềm năng não.

Khi làm phép tính, ban đầu trẻ sử dụng cả hai tay để gảy bàn tính, điều này giúp kích thích cả hai bán cầu não phải và não trái đồng thời phát triển. Sau đó trẻ sẽ chuyển sang thực hiện phép tính bằng bàn tính tưởng tượng. Trẻ có thể làm các phép tính với 5, 10, 15 đến 20… con số với kết quả rất nhanh và chính xác.

Đối tượng đào tạo Khóa Học Toán Soroban Tính Siêu Tốc Cho Bé Từ 4-12 Tuổi

 • Bé từ 4-12 tuổi
 • Phụ huynh học sinh

Nội dung Khóa Học Toán Soroban Tính Siêu Tốc Cho Bé Từ 4-12 Tuổi

Phần 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học

Phần 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BÀN TÍNH

 • Bài 2: Thao tác tay
 • Bài 3: Hướng dẫn sử dụng bàn tính
 • Bài 4: Cấu trúc bàn tính
 • Bài 5: Các số từ 1 – 9
 • Bài 6: Các số hai, ba, bốn chữ số trên bàn tính

Phần 3: PHẦN CỘNG TRỪ

 • Bài 7: Cộng, trừ hạt bàn tính phía dưới.
  Bài 8: Cộng, trừ hạt bàn tính phía trên.
 • Bài 9: Hướng dẫn ảo tính cộng trừ
 • Bài 10: Hướng dẫn cộng các số có nhiều chữ số trên bàn tính
 • Bài 11: Cộng đồng thời các hạt bàn tính phía trên và dưới.
 • Bài 12: Trừ đồng thời các hạt bàn tính phía trên và dưới.
 • Bài 13: Cộng hạt bàn tính phía trên và trừ các hạt bàn tính phía dưới. (phần 1)
 • Bài 14: Cộng hạt bàn tính phía trên và trừ các hạt bàn tính phía dưới. (phần 2)
 • Bài 15: Cộng hạt bàn tính phía trên và trừ các hạt bàn tính phía dưới. (phần 3)
 • Bài 16: Cộng hạt bàn tính phía trên và trừ các hạt bàn tính phía dưới. (phần 4)
 • Bài 17: Cộng các hạt bàn tính phía dưới và trừ hạt bàn tính phía trên. (phần 1)
 • Bài 18: Cộng các hạt bàn tính phía dưới và trừ hạt bàn tính phía trên. (phần 2)
 • Bài 19: Cộng các hạt bàn tính phía dưới và trừ hạt bàn tính phía trên. (phần 3)
 • Bài 20: Cộng các hạt bàn tính phía dưới và trừ hạt bàn tính phía trên. (phần 4)
 • Bài 21: Bài tập tổng hợp cộng trừ không nhớ
 • Bài 22: Tổng quan cộng trừ có nhớ
 • Bài 23: Kết hợp đồng thời trừ các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn và cộng hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn. (phần 1)
 • Bài 24: Kết hợp đồng thời trừ các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn và cộng hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn. (phần 2)
 • Bài 25: Kết hợp đồng thời trừ các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn và cộng hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn. (phần 3)
 • Bài 26: Kết hợp đồng thời trừ các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn và cộng hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn. (phần 4)
 • Bài 27: Kết hợp đồng thời trừ các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn và cộng hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn. (phần 5)
 • Bài 28: Kết hợp đồng thời trừ các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn và cộng hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn. (phần 6)
 • Bài 29: Kết hợp đồng thời trừ các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn và cộng hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn. (phần 7)
 • Bài 30: Kết hợp đồng thời trừ hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn và cộng các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn. (phần 1)
 • Bài 31: Kết hợp đồng thời trừ hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn và cộng các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn. (phần 2)
 • Bài 32: Kết hợp đồng thời trừ hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn và cộng các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn. (phần 3)
 • Bài 33: Kết hợp đồng thời trừ hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn và cộng các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn. (phần 4)
 • Bài 34: Kết hợp đồng thời trừ hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn và cộng các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn. (phần 5)
 • Bài 35: Kết hợp đồng thời trừ hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn và cộng các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn. (phần 6)
 • Bài 36: Kết hợp đồng thời trừ hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn và cộng các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn. (phần 7)
 • Bài 37: Cộng trừ nâng cao.
 • Bài 38: Cộng trừ số thập phân

Phần 4: PHẦN NHÂN CHIA

 • Bài 39: Tổng quan nhân chia
 • Bài 40: Thực hiện cửu bảng cửu chương nhân trên bàn tính.
 • Bài 41: Phép nhân soroban (phần 1)
 • Bài 42: Hướng dẫn ảo tính phép nhân
 • Bài 43: Phép nhân soroban (phần 2)
 • Bài 44: Phép chia soroban (phần 1)
 • Bài 45: Hướng dẫn ảo tính phép chia
 • Bài 46: Phép chia soroban (phần 2)

Giảng viên Khóa Học Toán Soroban Tính Siêu Tốc Cho Bé Từ 4-12 Tuổi

Trần Thúy Vinh
Trần Thúy Vinh
 • Trần Thúy Vinh – Giảng viên
 • Là founder hệ thống trung tâm Toán Soroban Tư Duy Việt.
 • 6 năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực đào tạo Toán Soroban và Phát triển trí não
 • 5 năm kinh nghiệm đào tạo cho hệ thống Trung tâm Toán Soroban Tư Duy Việt.

Học viên đánh giá Khóa Học Toán Soroban Tính Siêu Tốc Cho Bé Từ 4-12 Tuổi

Học viên đánh giá Khóa Học Toán Soroban Tính Siêu Tốc Cho Bé Từ 4-12 Tuổi
Học viên đánh giá Khóa Học Toán Soroban Tính Siêu Tốc Cho Bé Từ 4-12 Tuổi

Quyền lợi của học viên trong Khóa Học Toán Soroban Tính Siêu Tốc Cho Bé Từ 4-12 Tuổi

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký Khóa Học Toán Soroban Tính Siêu Tốc Cho Bé Từ 4-12 Tuổi trên toàn hệ thống.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến Khóa Học Toán Soroban Tính Siêu Tốc Cho Bé Từ 4-12 Tuổi

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên Khóa Học Toán Soroban Tính Siêu Tốc Cho Bé Từ 4-12 Tuổi là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumall, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bất kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khóa học

 • Có laptop/ smartphone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hy vọng Khóa Học Toán Soroban Tính Siêu Tốc Cho Bé Từ 4-12 Tuổi hữu ích đối với bạn.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng