Vietnamese language course for beginners

vietnamese language

Nâng cao vốn từ vựng, ngữ pháp, tự tin giao tiếp cơ bản với người Việt

Bạn sẽ học được gì

 • Tones and pronunciation.
 • Thanh điệu và phát âm.
 • Vietnamese alphabet.
 • Bảng chữ cái Tiếng Việt.
 • Personal pronouns in Vietnamese.
 • Đại từ nhân xưng trong Tiếng Việt.
 • Common topics: numbers, shopping, weather, time, restaurant, taxi, hotel…
 • Các chủ đề thông dụng: số đếm, mua sắm, thời tiết, thời gian, nhà hàng, taxi, khách sạn,….
 • Basic Vietnamese culture.
 • Đôi nét về văn hóa Việt Nam.
 • Good understanding of basic grammar: how to make questions, tenses, classifier…
 • Nắm chắc ngữ pháp cơ bản: cách đặt câu hỏi, thì, loại từ……
 • Some information about cuisine and traveling.
 • Các thông tin cơ bản về ẩm thực và du lịch.

Giới thiệu khóa học

 • The course Vietnamese language course for beginners is carefully designed to help you acquire essential language skills, especially in speaking skin.
 • Khóa học Tiếng Việt cho người nước ngoài được thiết kế chuyên nghiệp, đơn giản, dễ hiểu, giúp người học có được những kĩ năng cơ bản và cần thiết nhất, đặc biệt là khả năng giao tiếp.
 • The course helps learners get a good understanding of basic grammar, develop a solid foundation in Vietnamese grammar, then be able to start basic communication with natives.
 • Người học nắm được ngữ pháp cơ bản của tiếng Việt, từ đó làm nền tảng vững chắc để học ngữ pháp nâng cao, và có thể giao tiếp cơ bản với người bản ngữ.
 • There are 10 practical and useful topics: introduction, shopping, weather, hotel, restaurant…. which are arranged in a systematic order to boost the learners’ confidence day by day.

Có 10 chủ đề hữu ích và thực tế như: giới thiệu, mua sắm, thời tiết, nhà hàng, khách sạn… được sắp xếp theo một hệ thống hợp lí, giúp người học tự tin trong giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng