Yêu lại ngữ pháp

Khóa học Yêu lại ngữ pháp – Giảng viên Nguyệt Ca những kiến thức về ngữ pháp và từ loại mà các bạn cần biết ở mức độ từ bắt đầu (beginner), trung cấp (upper-intermediate).

Kiến thức nhận được sau khóa học Yêu lại ngữ pháp

 • Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các chủ điểm ngữ pháp.
 • Tạo nền tảng vững chắc để sau khi học có thể học lên cao và thi các kỳ thi đánh giá năng lực.
 • Người học có thể sở hữu một khối kiến thức và kĩ năng thực hành trong giao tiếp cũng như kiến thức ngữ pháp phục vụ cho các bài thi TOEIC 400 hay CEFR từ A1 đến B1.
 • Học viên sẽ được trang bị vốn kiến thức vững chắc về ngữ pháp, đồng thời tự tin nói ra.

Giới thiệu khóa học Yêu lại ngữ pháp

Khóa học về tất cả những kiến thức về ngữ pháp và từ loại mà các bạn cần biết ở mức độ từ bắt đầu (beginner) cho đến sau trung cấp (upper-intermediate) và ở một số bài có đề cập đến những kiến thức khó, ở mức độ cao cấp (advanced) để dành cho những người học nhiều tham vọng và giàu ý chí phấn đấu. Khóa học sẽ giúp bạn nắm chắc ngữ pháp để nói và viết thành thạo một cách nhanh chóng.

Khóa học Yêu lại ngữ pháp gồm 74 bài học, chia làm 9 chuyên đề

Trong mỗi bài học, các nội dung được thiết kế hết sức thân thiện với người học trực tuyến. Bản thân trong 1 bài giảng, kiến thức cũng được sắp xếp từ đơn giản dần đến phức tạp. Như vậy bạn có thể thấy, dù bạn ở trình độ nào, dù kém đến đâu, bạn cũng hoàn toàn tiếp thu được một phần hay toàn phần bài học. Miễn là bạn kiên trì xem đến hết video, dừng lại luyện tập, đặt câu khi được yêu cầu.

Video bài giảng sẽ được chia nhỏ ra, cứ sau mỗi đoạn giảng ngắn về 1 điểm kiến thức nào đó, sẽ là một yêu cầu thực hành tương tác, cụ thể, Giáo viên sẽ yêu cầu bạn nói – viết ra 1 câu có chứa điểm kiến thức vừa học bằng tiếng Anh.

Các bài tập thực hành được lồng ghép với các chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS. Giáo viên hướng dẫn, phân tích cách làm bài, và đáp án chi tiết. Ngoài ra, ở một số bài, giáo viên còn dựng các đoạn hội thoại, mà trong các câu thoại có chứa các điểm ngữ pháp chúng ta vừa học trong bài, để các bạn thấy rằng thứ ngữ pháp khô khan đó áp dụng vào giao tiếp thực tế như thế nào.

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ trang bị cho mình vốn kiến thức vững chắc về ngữ pháp, đồng thời tự tin nói ra, viết ra một câu mà không sai ngữ pháp, lại còn phát âm đúng nữa.

Đối tượng đào tạo khóa học Yêu lại ngữ pháp

 • Dành cho những người học nhiều tham vọng và giàu ý chí phấn đấu.

Nội dung khóa học Yêu lại ngữ pháp

Phần 1: CHUYÊN ĐỀ 1: Phương thức cấu tạo từ (word formation)

 • Bài 1: Các loại từ loại – Phần 1 – 1
 • Bài 2: Các loại từ loại – Phần 1 – 2
 • Bài 3: Các loại từ loại – Phần 1 – 3
 • Bài 4: Các loại từ loại (phần 2) – 1
 • Bài 5: Các loại từ loại (phần 2) – 2
 • Bài 6: Tiền tố tính từ – Phần 1
 • Bài 7: Tiền tố tính từ – Phần 2
 • Bài 8: Tiền tố động từ – Phần 1
 • Bài 9: Tiền tố động từ – Phần 2
 • Bài 10: Hậu tố danh từ – Phần 1
 • Bài 11: Hậu tố danh từ – Phần 2
 • Bài 12: Hậu tố danh từ – Phần 3
 • Bài 13: Hậu tố tính từ – Phần 1
 • Bài 14: Hậu tố tính từ – Phần 2
 • Bài 15: Hậu tố tính từ – Phần 3
 • Bài 16: Hậu tố động từ – Phần 1
 • Bài 17: Hậu tố động từ – Phần 2
 • Bài 18: Luyện tập về tiền tố & hậu tố – Phần 1
 • Bài 19: Luyện tập về tiền tố & hậu tố – Phần 2
 • Bài 20: Synonym (từ đồng nghĩa) & Antonym (từ trái nghĩa) – Phần 1
 • Bài 21: Synonym (từ đồng nghĩa) & Antonym (từ trái nghĩa) – Phần 2

Phần 2: Sự kết hợp từ (collocation)

 • Bài 22: Tổng quan về collocations – Phần 1
 • Bài 23: Tổng quan về collocations – Phần 2
 • Bài 24: Collocations thường gặp (p1)
 • Bài 25: Collocations thường gặp (p2)

Phần 3: Danh từ & đại từ

 • Bài 26: Danh từ 01
 • Bài 27: Danh từ 02
 • Bài 28: Danh từ 03
 • Bài 29: Possessive (sở hữu cách) – Phần 1
 • Bài 30: Possessive (sở hữu cách) – Phần 2
 • Bài 31: Lượng từ (Quantifiers) – Phần 1
 • Bài 32: Lượng từ (Quantifiers) – Phần 2
 • Bài 33: Đại từ 01 – Phần 1
 • Bài 34: Đại từ 01 – Phần 2
 • Bài 35: Đại từ 02 – Phần 1
 • Bài 36: Đại từ 02 – Phần 2
 • Bài 37: Đại từ 03 – Phần 1
 • Bài 38: Đại từ 03 – Phần 2
 • Bài 39: Mạo từ (articles)
 • Bài 40: Mạo từ 02

Phần 4: Tính từ – Trạng từ – So sánh

 • Bài 41: Tính từ (01) – Phần 1
 • Bài 42: Tính từ (01) – Phần 2
 • Bài 43: Tính từ (02) – Phần 1
 • Bài 44: Tính từ (02) – Phần 2
 • Bài 45: Trạng từ (01) – Phần 1
 • Bài 46: Trạng từ (01) – Phần 2
 • Bài 47: Trạng từ (03) – Phần 1
 • Bài 48: Trạng từ (03) – Phần 2
 • Bài 49: Trạng từ (04) – Phần 1
 • Bài 50: Trạng từ (04) – Phần 2
 • Bài 51: So sánh (1) – Phần 1
 • Bài 52: So sánh (1) – Phần 2
 • Bài 53: So sánh (02) – Phần 1
 • Bài 54: So sánh (02) – Phần 2
 • Bài 55: So sánh (03) – Phần 1
 • Bài 56: So sánh (03) – Phần 2
 • Bài 57: So sánh (04) – Phần 1
 • Bài 58: So sánh (04) – Phần 2

Phần 5: Động từ

 • Bài 59: Các loại động từ – Phần 1
 • Bài 60: Các loại động từ – Phần 2
 • Bài 61: Các loại động từ – Phần 3
 • Bài 62: Các loại động từ – Phần 4
 • Bài 63: Các loại động từ – Phần 5
 • Bài 64: Các loại động từ – Phần 6
 • Bài 65: Các loại động từ – Phần 7
 • Bài 66: Các loại động từ – Phần 8
 • Bài 67: Động từ liên kết – Phần 1
 • Bài 68: Động từ liên kết – Phần 2
 • Bài 69: Động từ liên kết – Phần 3
 • Bài 70: Động từ khiếm khuyết – Phần 1
 • Bài 71: Động từ khiếm khuyết – Phần 2
 • Bài 72: Động từ khiếm khuyết – Phần 3
 • Bài 73: Động từ khiếm khuyết – Phần 4
 • Bài 74: Động từ khiếm khuyết – Phần 5
 • Bài 75: Động từ khiếm khuyết – Phần 6
 • Bài 76: Động từ khiếm khuyết – Phần 7
 • Bài 77: Thì hiện tại – Phần 1
 • Bài 78: Thì hiện tại – Phần 2
 • Bài 79: Thì hiện tại – Phần 3
 • Bài 80: Thì hiện tại – Phần 4
 • Bài 81: Thể bị động – Thì hiện tại – Phần 1
 • Bài 82: Thể bị động – Thì hiện tại – Phần 2
 • Bài 83: Thì quá khứ – Phần 1
 • Bài 84: Thì quá khứ – Phần 2
 • Bài 85: Thì quá khứ – Phần 3
 • Bài 86: Thì quá khứ – Phần 4
 • Bài 87: Thì quá khứ tương ứng – Phần 1
 • Bài 88: Thì quá khứ tương ứng – Phần 2
 • Bài 89: Cách chia động từ thì tương lai – Phần 1
 • Bài 90: Cách chia động từ thì tương lai – Phần 2
 • Bài 91: Cách chia động từ thì tương lai – Phần 3
 • Bài 92: Cách chia động từ thì tương lai – Phần 4
 • Bài 93: Thể bị động tương lai tương ứng – Phần 1
 • Bài 94: Thể bị động tương lai tương ứng – Phần 2
 • Bài 95: Thể bị động tương lai tương ứng – Phần 3
 • Bài 96: So sánh các thì – Phần 1
 • Bài 97: So sánh các thì – Phần 2
 • Bài 98: Các dạng bị động đặc biệt – Phần 1
 • Bài 99: Các dạng bị động đặc biệt – Phần 2
 • Bài 100: Động từ nguyên mẫu hay Danh động từ – Phần 1
 • Bài 101: Động từ nguyên mẫu hay Danh động từ – Phần 2
 • Bài 102: Động từ nguyên mẫu hay Danh động từ – Phần 3
 • Bài 103: Động từ nguyên mẫu hay Danh động từ – Phần 4
 • Bài 104: Động từ nguyên mẫu hay Danh động từ – Phần 5
 • Bài 105: Động từ nguyên mẫu hay Danh động từ – Phần 6
 • Bài 106: Động từ nguyên mẫu hay Danh động từ – Phần 7
 • Bài 107: Động từ nguyên mẫu hay Danh động từ – Phần 8

Phần 6: Giới từ

 • Bài 108: Giới từ – Phần 1
 • Bài 109: Giới từ – Phần 2
 • Bài 110: Giới từ – Phần 3
 • Bài 111: Giới từ sau tính từ và phân từ – Phần 1
 • Bài 112: Giới từ sau tính từ và phân từ – Phần 2
 • Bài 113: Giới từ sau tính từ và phân từ – Phần 3
 • Bài 114: Giới từ sau tính từ và phân từ – Phần 4
 • Bài 115: Giới từ sau động từ – Phần 1
 • Bài 116: Giới từ sau động từ – Phần 2
 • Bài 117: Giới từ sau động từ – Phần 3
 • Bài 118: Giới từ sau động từ – Phần 4

Phần 7: Từ nối

 • Bài 119: Liên từ, trạng từ liên kết, giới từ nối – Phần 1
 • Bài 120: Liên từ, trạng từ liên kết, giới từ nối – Phần 2
 • Bài 121: Phân loại các từ nối – Phần 1
 • Bài 122: Phân loại các từ nối – Phần 2
 • Bài 123: Phân loại các từ nối – Phần 3
 • Bài 124: Phân loại các từ nối – Phần 4

Phần 8: Mệnh đề và câu

 • Bài 125: Mệnh đề danh ngữ – Phần 1
 • Bài 126: Mệnh đề danh ngữ – Phần 2
 • Bài 127: Mệnh đề trạng ngữ – Phần 1
 • Bài 128: Mệnh đề trạng ngữ – Phần 2
 • Bài 129: Mệnh đề trạng ngữ – Phần 3
 • Bài 130: Mệnh đề trạng ngữ – Phần 4
 • Bài 131: Mệnh đề trạng ngữ – Phần 5
 • Bài 132: Mệnh đề quan hệ – Phần 1
 • Bài 133: Mệnh đề quan hệ – Phần 2
 • Bài 134: Mệnh đề quan hệ – Phần 3

Giảng viên khóa học Yêu lại ngữ pháp

Nguyệt Ca
Nguyệt Ca
 • Nguyệt Ca – Giám đốc ENCI Education Group
  Thành tích
 • Là hế hệ đầu tiên lớp cử nhân tài năng khoa Tiếng Anh ĐH Hà Nội.
 • Đạt 8.0 ielts (Speaking 8.5)
 • Nhận học bổng du học Hàn Quốc do tổ chức Kinh tế Quốc tế Hàn Quốc trao tặng khi là sinh viên.
 • Là thủ lĩnh trong phong trào Đoàn: Bí thư đoàn trường THPT Thăng Long.
 • Phó chủ tịch hội sinh viên ĐH Hà Nội.
 • Kinh Nghiệm
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy Tiếng Anh
 • Điểm mạnh
 • Phát âm và dạy chuẩn Anh – Anh; lồng ghép dạy kĩ năng ở từng bài giảng trong các khoá học tiếng
 • Anh online trên Unica. Truyền cảm hứng và xóa đi nỗi sợ cho học viên trước khi học Tiếng Anh; không yêu cầu học sinh học nhanh, học số lượng kiến thức nhiểu, nhưng đã hiểu vấn đề gì thì phải hiểu đến tận cùng.
 • Phương châm giảng dạy

Học viên đánh giá khóa học Yêu lại ngữ pháp

Học viên đánh giá khóa học yêu lại ngữ pháp
Học viên đánh giá khóa học yêu lại ngữ pháp

Quyền lợi của học viên trong khóa học Yêu lại ngữ pháp

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký yêu lại ngữ pháp trên toàn hệ thống.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến Khóa học Yêu lại ngữ pháp

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên Khóa học Yêu lại ngữ pháp là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumall, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bất kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khóa học

 • Có laptop/ smartphone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hy vọng Khóa học “Yêu lại ngữ pháp” hữu ích đối với bạn.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một lần nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng